Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


3. Romeo a Julie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

William Shakespeare: Romeo a Julie Analýza uměleckého textu Téma a motiv - Nešťastný osud dvou milenců způsobený nepřátelskými vztahy mezi dvěma rody.Časoprostor - 16. století, období 6 dnů, Verona, Montana (Itálie)Kompozice - chronologická; prolog + 5 dějství (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa), nedodržuje zásadu tří jednotDruh – drama (scénář) Forma - poezie Žánr - tragédie Vypravěč – provádí dějem (komentátor)Postavy Julie Kapuletová- chytrá, statečná, citlivá, oddaná, bojuje o právo na lásku Romeo Montek– samostatný, upřímně miluje Julii, obětuje pro ni vše Tybalt - Juliin bratranec, zabit Romeem Vavřinec - františkánský kněz, pomáhá Romeovi a Julii Chůva (Juliina) - zastupuje nižší třídu, pomáhá Romeovi a Julii Typy promluv - dialogy, monology, scénické poznámkyVeršová výstavba- prolog psán anglickým sonetem, dílo blankversem (= nerýmovaný pětistopý jambický verš) Jazykové prostředky - spisovný jazyk, citově zabarvené výrazy, zvolací věty, řečnické otázky, archaismy, lidové výrazy, kontrast (láska/nenávist, tragika/humor), střídání poezie s prózou (podle postavení mluvícího), komediální prvkyTropy a figury - přirovnání, metafora, oxymorón, inverze, epiteton, hyperbola, kontrast, epifora, epizeuxis Literárněhistorický kontext Kontext autorovy tvorby – anglický autor, 1564 - 1616 , vrcholné dílo (1595) 37 divadelních her, 154 sonetů 1. období (do roku 1600) – optimismus (Zkrocení zlé ženy, Kupec Benátský, Jindřich IV.,Romeo a Julie) 2. období (po roce 1600) – pesimismus (Hamlet, Othello) 3. období (od roku 1609) – romantické hry a pohádky (Bouře, Zimní pohádka) Literárně / obecně kulturní kontext renesance = znovuzrození, obnovení, vnik v Itálii na konci 14. století; umění inspirované antikou, důraz kladen na poznání a vzdělání, středem zájmu je člověk, ne Bůh, individualita člověka; rozvoj a objevy, 1450 vynález knihtisku Autoři: Ben Jonson - Alchymista (Anglie), (Francesco Petrarca - Sonety pro Lauru, Giovani Boccacio - Dekameron, Dante Aligihieri - Božská komedie (Itálie), Miguel de Cervantes Saavedra - Důmyslný rytíř Don Quijot de la Mancha (Španělsko), Daniel Adam z Veleslavína - Kalendář historický (České země) Poznámky Spolumajitel, dramatik a herec divadla GlobeTéma vychází z obdobných námětů z antikyPodobné dílo: Romeo, Julie a tma (Jan Otčenášek)

Témata, do kterých materiál patří