Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Význam slov

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ČJ 18 VÝZNAM SLOV Sémantika= věda o významu slov. Slova  jednovýznamová  vícevýznamová (polysémantická) Význam slov obsah významu: to, co slovo znamená, souhrn významových rysů – nejméně dva významové rysy, na něž lze význam slova rozložit.  rozsah významu:souhrn jevů, které se ustáleným slovem označují, např. pro rysy čtyřúhelníku platíčtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník. Význam slova se může: rozšiřovat: např. zápas– dříve:chytání za pas, dnes:soutěž, utkání. zužovat:např.nábytek – dříve:vše nabyté, získané, dnes:zařízení domácnosti. přenášet:a/ na základě vnější podobnosti – metafora(např.jehla u gramofonu). b/ na základě vnitřní souvislosti – metonymie(např.vodovodní těsnění). Druhem metonymie je synekdocha – záměna části za celek.Např.Vrátil se pod rodnou střechu. = Vrátil se domů.; Vypít láhev.; Hokejisty přivítala celá Praha.apod.  Význam slov věcný– většina slov.  gramatický– teprve ve spojení.  symbolický–proutek = malý prut x hubenost, pružnost. Tato slova jsou kladně nebo záporně citově zabarvena nebo jsou neutrální.  slovotvorný– podle přípony určujeme např. místo.

Témata, do kterých materiál patří