Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
William Shakespeare - Hamlet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

William Shakespeare – Hamlet Knihu vydalo nakladatelství Academia v Praze v roce 2009. Žánr:tragédie, drama Kompozice:chronologická Stavba: Dílo je rozděleno na 5 kapitol. První kapitola má 5 podkapitol, druhá 2 podkapitoly, 3. čtyři podkapitoly, 4. sedm podkapitol a pátá dvě podkapitoly. Dílo začíná situací po smrti dánského krále a končí smrtí všech lidí z královských rodin. Postavy: Hamlet – dánský princ Duch Hamletova mrtvého otce – bývalého dánského krále Gertruda – Hamletova matka, dánská královna Claudius – Hamletův strýc, nynější dánský král Polonius - komoří Laertes – syn Polonia Ofelie – dcera Polonia Reynaldo – sluha Polonia Horacio – Hamletův přítel Marcellus Bernardo vojáci hradní stráže v Dánsku Francisco Voltemand vyslanci Cornelius do Norska Rosencrantz bývalí Guildenstern Hamletovi spolužáci Fortinbras – norský princ Kapitán norského vojska Osrik Pán dvořané Šlechtic První herec Divadelní král Divadelní královna Lucianus – bratr divadelního krále Prolog První hrobník Druhý hrobník Posel Kněz Anglický vyslanec Pánové, sluhové, herci, námořníci, vojáci, stráže Místa děje: Dánsko, Norsko Role vypravěče:Vypravěč pouze uvádí, kdo vystupuje na scénu, ale do děje sám nezasahuje Děj: 1. kapitola: Po smrti dánského krále se vládcem stane králův bratr, Claudius. Gertruda, jeho vdova, se pár dní po pohřbu rozhodne znovu vdát, vezme si Claudia a stane se tak opět královnou. Marcellus, Bernardo a Horacio uvidí v noci ducha mrtvého dánského krále a rozhodnou se, že to poví Hamletovi. Hamlet jde tedy následující noci s nimi na stráž a i on spatří ducha, který mu podezřele připomíná jeho otce. Duch mu poví, že je duch jeho mrtvého otce a že ho musí pomstít, protože nezemřel uštknutím hadem, jak se všude povídalo, ale rukou Claudia, který mu do uší nalil jed, tím krále oslabil a pak ho ve spánku zabil, aby se sám mohl stát králem. Poté, co tohle Hamlet uslyší, rozhodne se svého otce pomstít. 2. kapitola: Laertes odjíždí do Paříže a dává Ofelii rady, jak se má chovat k Hamletovi, který jí dřív psávala milostné dopisy a teď náhle zešílel. Ofelie si myslí, že zešílel kvůli tomu, že mu lásku ze strachu neopětovávala, a tak se s tím svěří otci a ten jí poradí, aby si s ním promluvila a zjistila, jak to je. Claudius zatím na svém hradě přijme Hamletovy bývalé spolužáky, Rosencrantze a Guildensterna, po kterých chce, aby zjistili příčinu Hamletova šílenství a žalu. Hamlet jim ale nic nepoví, protože ví, že je poslal Claudius. Jde s nimi ale někam ven a tam potká potulné herce a rozhodne se s nimi domluvit, aby na hradě sehráli hru, která bude velmi podezřele připomínat vraždu Hamletova otce. 3. kapitola: Ofelie mluví s Hamletem o tom, jak se jí kdysi dvořil a dával jí dárky a Hamlet jí na to odpoví, že jí ve svých dopisech lhal, že ji nikdy nemiloval a poradí jí, aby odešla do kláštera. Hamlet dá hercům pokyny, jak mají svou hru upravit tak, aby se podle ní poznalo, jestli je Claudius opravdu vinen z bratrovraždy. Ještě se domluví s Horaciem na tom, že budou oba po celou hru sledovat Claudia, jak na to reaguje a protože herci hráli opravdově a velmi působivě, Claudius se v okamžiku, kdy Lucianus nalije do uší jed divadelnímu králi, zvedne a začne křičet, aby mu dali světlo a přerušili hru. Gertruda si dá Hamleta zavolat k sobě do ložnice, a když k ní Hamlet jde, zahlédne po cestě Claudia, jak se modlí a přestože byl rozhodnut ho zabít, neudělá to teď, protože si myslí, že kdyby ho zabil při modlení, dostal by se možná do nebe, takže by to pro něj byla odměna a ne trest. A tak jde alespoň pořádně promluvit do duše své matce. Začne jí nadávat za to, co provedla a poté a vytasí meč a bodne s ním do závěsu v domnění, že se za ním skrývá Claudius, který je špehuje. Místo Claudia tam ale byl Polonius, takže když Hamlet odhalí závěs, zjistí, že zabil Polonia. Poté Hamlet řekne matce, aby už se Claudia nikdy ani nedotkla, že to on zabil jeho otce a poté se zjeví duch, kterého ale vidí pouze Hamlet, Gertruda ne. Duch Hamletovi řekne, ať svou matku uklidní, protože je vyděšená z toho, jak „zírá do prázdna“ a „mluví sám se sebou“. Hamlet matce řekne, aby řekla Claudiovi, že Hamlet není blázen, ale Gertruda to odmítne, a tak Hamlet odejde. 4. kapitola Gertruda řekne Claudiovi, že Hamlet zabil Polonia v záchvatu šílenství, když křičel: „Krysa!“ a Claudius řekne Gertrudě, že musí neprodleně odjet s Rosencrantzem a Guildensternem do Anglie, kde by se snad mohl ze svého šílenství vyléčit. Doopravdy ale chce, aby král Anglie poslechl slova v jeho dopise, který mu napíše, a sťal Hamletovi hlavu. Hamlet se to dozví, a tak v noci ukradne dopis a podle něj napíše jiný, ve kterém prosí anglického krále, aby zabil Rosencrantze a Guidensterna, kteří dopis králi doručí. Pak se vrátí na hrad. Ofelie se ze smrti svého otce zblázní a posléze se utopí. Claudius se spolčí s Laertem a nabídne mu, aby vyzval Hamleta na souboj a dal mu meč napuštěný jedem, kterým když Hamleta třeba jen drobně škrábne, zabije ho to. 5. kapitola Hamlet s Horaciem přijdou na hřbitov, zrovna když hrobníci zakopávají tělo Ofelie. Setkají se tam i s Laertem, který zrovna běduje nad Ofelií. Hamleta to rozzuří a porve se s Laertem, který mu poté navrhne ten souboj. Když Hamlet vyhrává, Gertruda si na něj chce připít a omylem se napije otráveného vína, které připravil Claudius pro Hamleta, kdyby ho Laertes náhodou nezasáhl. Při souboji Laertes zraní Hamleta, poté si Hamlet s Laertem vymění meče a Hamlet Laerta taky zraní otráveným mečem. V tuto chvíli se královna skácí k zemi a řekne Hamletovi, ať nepije to víno, že je otrávené. Laertes mu potom prozradí, kdo to všechno nastražil, a tak Hamlet z posledních sil probodne otráveným mečem Claudia a poté sám umírá. Horacio chce vypít jed, ale na Hamletovo poslední přání to neudělá a když pak přijede do Dánska Fortinbras, povypráví mu o celé té tragické události a ten ji roznese dál a dál… Závěr: Toto dílo patří do období renesance. Četlo se mi obtížně, protože autor psal hodně „ozdobně“ a také používal zas

Témata, do kterých materiál patří