Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
William Shakespeare - Romeo a Julie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Shakespeare - Romeo a Julie Renesance v evropské literatuře. 1. Část Zasazení do kontextu díla: Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní) Téma: Příběh o nešťastné lásce, které brání dva znepřátelené rody - Montekové a Kapuleti. Motiv: Láska, válka dvou rodů. Časoprostor: Děj se odehrává v Itálii – Verona v 16. století – období renesance. Kompoziční výstavba: Úvod - expozice – střed rodů Kapuletů a Monteků.Zápletka - kolize – Romeo se zamilovává do Julie.Vyvrcholení děje - krize – Julie je pohřbena, i když není mrtvá, Romeo pro ni přijel.Zvrat - peripetie – Romeo se zabil, Julie se probouzí a zabíjí se také.Závěr - katastrofa – smrt obou milenců, udobření rodů.Kompozice díla je chronologická a člení se na prolog (úvodní část) 5 dějství.Byla porušena 3jednota – místa, času, děje.Dílo je psáno 5 stopovým jambickým veršem. Druh: Drama -patří společně s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy a žánry je určeno k převádění a jevišti. Žánr: Tragédie -bývá hodnocena jako nejvýznamnější dramatický žánr. 2. Část Vypravěč/lyrický subjekt = myšlenky vypravěče: Autor vypravěčem. Dílo sám celé nevymyslel podobné dílo již bylo sepsáno z konce 15. století. Postavy: a nedokáže žít.Julie - je mladá a impulzivní dívka. Je statečná a oddaná své první a jediné lásce, kterou prožívá s všestravující silou. Julie je inteligentní a přesto stále ještě trochu dětinská a hravá. Láska jí zbaví bezstarostnosti a přinese jí hořkosladké chvíle velikého štěstí, vášně a nádherné okamžiky v Romeově náručí. Stejně jako Romeo si bez svého miláčka neumí život představit a proto jej raději ukončí.Bratr Vavřinec – je Romeův přítel a důvěrník. Chytrý mnich, který přeje oběma mladým milencům štěstí a cítí velikou vinu za jejich smrt.Chůva – je důvěrnice Juliina. Mladou slečnu vychovala a má ji ráda jako vlastní dceru. Je to prostá lidová žena, ale přeje Julii štěstí po boku Romea. Její poznámky vnášejí do děje komičnost. Většinou je neschopná jednoznačně se vyjádřit.Merkucio – je Romeův přítel a příbuzný vévody. Je to vtipálek a bývá velmi výřečný. Nakonec doplatí na spory mezi Monteky a Kapulety.Tybalt – je Juliin bratranec. Je to rváč a rád vyvolává rozbroje a šarvátky. Tato „záliba“ se mu stane osudnou. Vyprávěcí způsoby: Vyprávěcí, dialogy… Typy promluv: Dialogy, věty oznamovací a rozkazovací. Přímá řeč a rozhovory…. Veršová výstavba: 5 stopový jambický verš. 3. Část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: Jazyk je spisovný a bohatý, Shakespearův styl je vznešený a vytříbený.Využívá prózu i poezii.Časté je užití metafor, přirovnání, hyperbol i dalších básnických figur, stejně tak rétorických figur.o pětistopý jambický verš.Jedná se o veršovaný text v renesančním jazyku. Tragédie, jakožto žánr vysokého stylu, klade vyšší nároky na bohatost jazyka, které u tohoto díla byly splněny. Vyskytují se zde, přestože jde o tragédii, i komické prvky - mluva chůvy - a lidové obraty. Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku: metafora –(popadni už jednou ten svůj kord za uši; pochodeň, která svítí)personifikace (štěstí se na tě hrne)epiteton – zdobený přívlastek (spící slunce)oxymóron – spojení protikladů (a v hrobě bude pokoj)synekdocha – celek je použitý pro označení částí (v minutě je mnoho dnů)eufemismy – přehnaně lichotná (ztepilé nožce)epizeuxis – dvě a více slov v jednom verši (však Romeo, Romeo nikoli)epifora – opakování slov na konci po době jdoucích větapostrofa – oslovení (Pojď Romeo, ty duše přestrašená)řečnická otázka – neočekáváme odpověď (Copak jsem studánka?) Literárně historický kontext: William Shakespeare - byl významný anglický básník a dramatik, klíčová postavaevropského dramatu. Obvykle je považován za anglického národního básníka neboli barda. Dochovalo se jemu připsaných 37 divadelních her, 154 sonetů, dvě dlouhé epické básně a několik dalších děl. Jeho hry byly přeloženy do všech významnějších jazyků. Kromě tvorby dramat se věnoval i herectví.Zpočátku psal hlavně komedie, později také historické hry, což byly žánry, které Shakespeare vyzdvihl na vrchol tehdejšího umění. Od roku 1598 byly v rychlém sledu uveřejňovány v tištěné podobě převážně jeho tragédie, včetně slavných her jako jsou Hamlet, Král Lear a Macbeth. Další jeho díla:Hamlet, Kralevic dánský - (mladý princ podezírá svého strýce, že úkladně zavraždil jeho otce, aby se mohl sám ujmout vlády a oženit s bývalou královnou. Rozhodne se pomstít. Předstírá šílenství, hledá pravdu, propadá pesimismu, myslí na sebevraždu, přemítá o smyslu lidského života.)Othello - benátský mouřenín (téma lásky, nedůvěry a žárlivosti, které jsou zapříčiněné intrikami. Othello, pokřtěný Maur a vojevůdce, se tajně ožení s dcerou patricije Brabanzia. Jeho žárlivý pobočník Jago podezírá Othella, že se zapletl s jeho ženou. Intrikami chce probudit v Othellovi žárlivost vůči Desdemoně. To se mu nakonec podaří, Othello svou ženu uškrtí, ale když vyjde najevo pravda a Othellův omyl, sám spáchá sebevraždu.)Macbeth, Král Lear. Děj: 5 dějství, místo: Verona v Itálii, není dodržena jednota místa, děje a času * jednání = expozice o chystaném maškarním plesu Kapuletů * II. jednání = kolize ples Kapuletů, Tybalt poznal Romea, Kapulet mu zakazuje násilí. Romeo a Julie se do sebe zamilují. Ještě v noci si vyznají lásku a smluví tajný sňatek. Romeo prosí bratra Vavřince, aby je oddal. Ten doufá ve smíření rodů, proto souhlasí. Ve vyprovokovaném souboji Tybalt bodne Merkucia, Romeo pomstí přítelovu smrt, vévoda jej potrestá vyhnanstvím. * III. jednání = krize Julie se dozvídá o bratrancově smrti a o Romeově vyhnanství. Vavřinec radí Romeovi odejít do Mantovy. Kapuletovi slíbí hraběti Parisovi Julii. Je pondělí, svatba má být ve čtvrtek. Romeo a Julie prožijí svatební noc, pak Romeo prchá. Julie se dozvídá přání rodičů ohledně sňatku. * IV. jednání = zvrat Julie jde pro radu za Vavřincem, ten jí dá jed pro domnělou smrt. Přípravy na svatbu, nakonec bude o den dřív. Julie hned pije jed. Ráno přichází ženich, muzikanti, Julie je mrtvá, koná

Témata, do kterých materiál patří