Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1.Otec Goriot

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1) OTEC GORIOT – Honoré de Balzac Honoré de Balzac(1799-1850) – hlavní představitel francouzského realismu. Pocházel z venkova a do Paříže přišel nikoli studovat práva, jak si přál otec, ale aby si vydobyl slávu spisovatele. Zpočátku psal dobrodružné „černé“ romány, které později zavrhl. S úmyslem vydávat klasiky si pořídil tiskárnu, ale dostal se do dluhů, které splácel svým psaním. Úmorná práce podlomila jeho zdraví a byla příčinou předčasné smrt. Napsal 97 knih, z původně 127 zamyšlených. V neobyčejně rozsáhlém díle vystihl přelom dvou společenských epoch, feudalismu a kapitalismu. Podle vlastních slov v něm chtěl představit všechny lidské typy a společenské vrstvy, zachytit nejrůznější životní situace, charaktery mužské i ženské, způsoby života, povolání, společenské perspektivy, dětství, stáří, politiku, soudnictví, církevní prostředí, ale i války atd. Otec Goriot je románem z cyklu Lidské komedie. Spolu se Ztracenými iluzemi a Leskem a bídou kurtizán tvoří volnou trilogii. Druh, žánr Druh – epika – založena na dějovosti, vyprávění příběhu Žánr – román – příběh s bohatým dějem, četnými epizodami a mnoha postavami; hrdinové procházejí vývojem. Téma Ukazuje morální úpadek francouzské společnosti, kde hlavní roli ve společenských vztazích hrály peníze, ukazuje vliv majetku a společnosti na utváření charakteru člověka. Kontrast Je zde patrný kontrast mezi jednotlivými vrstvami společnosti (otec Goriot - žije v bídě, v průběhu příběhu se jeho materiální stav kvůli jeho dcerám stále zhoršuje, nakonec umírá v naprosté bídě; Goriotovy dcery - žijí na vrcholu pařížské společnosti, navštěvují večírky, nosí luxusní šperky, avšak neustále "ždímají" peníze ze svého otce) Prostředí, doba Prostředí – Paříž – autor zde používá velmi přesných popisů osob, společenských vztahů amísta, kde se děj odehráváDoba – první polovina 19. století Stručný děj Student poznává, jak dcery vykořisťují svého otce, který jim dává i zbytky veškerého svého zbylého majetku, a pozoruje kontrast mezi životem otce a dcer, které jej navštěvují, pouze pokudpotřebují penízeNadchází zlomový den příběhu a mladý Taillefer je zabit, avšak pro Vautrina přicházípolicie a čtenáři se odhaluje jeho zločinecká a galejnická minulost; Vautrin byl udán jednou obyvatelkou penzionátu - slečnou Michonneauovou - která je ostatními strávníky vypovězena spolu se svým "přítelem" Poiretem. Zde je zajímavý úkaz - na začátku Bianchon praví Vautrinovi o slečně Michonneauové:"Vždycky mě zamrazí, když spatřím tohohle starého netopýra. Studuji systém Gallův a shledávám u ní hrbolky Jidášovy."Nakonec žádná z dcer pro svérodinnéPříběh otce Goriota a Evžena de Rastignaca končí na hřbitově, po pohřbu, který zaplatili Evžen a Bianchon, když jim zeťové odmítli pohřeb zaplatit, a Evžen vyhlašuje prohnilé společnosti výrokem:"A teď, kdo z koho!" Charakteristika hlavních postav Otec Goriot – poctivý, obětavý, citlivý starý člověk; dobrák, ale bezmocný; původně úspěšný obchodník (výrobce nudlí), byl dost zámožný, ale umírá v chudobě; v penzionu pokládán za hlupáka. Fanaticky miluje své dvě dcery, je pro ně ochoten vzdát se všeho; nalhává si jejich lásku, avšak na svém smrtelném loži si uvědomí, že jej nemilovaly, že měly rády pouze jeho peníze; jeho charakter se v průběhu nevyvíjí (kromě poslední části, kdy umírá a uvědomuje si vztah svých dcer) Evžen Rastignac – student práv, velmi ctižádostivý, hodný, citlivý, má dobré svědomí, idealista, pochází ze starého šlechtického rodu, je však chudý; chtěl by sestát členem pařížské společnosti, avšak poznává, že společnost je pokrytecká a beze cti; má rád a obdivuje otce Goriota pro jeho lásku k dcerám; je vlastně ústřední postavou děje; jeho charakter se vyvíjí Vautrin – starý, uprchlý zločinec, galejník, energetický, zlý, cynický má "prokouklou" společnost a společenské vztahy, ze kterých dokáže těžit; dokáže si užívat života; má životní zkušenosti; objevuje se i v románech Ztracené iluze a Lesk a bída kurtizán, každého nabádá k špatnostem. Anastázie de Restaud - dcera Goriota, toužila po společenském postavení, využívá otce pouze pro peníze Delfína de Nucingen - dcera Goriota, miluje Evžena; chtěla peníze; má lepší charakter a vztah k otci než její sestra, ovšem také otce často využívá ve svůj prospěch Kompozice(struktura uměleckého díla) – V románu se odvíjí dvě hlavní dějové linie – osudy mladého Evžena Rastignaca a starého otce Goriota. Expozice – uvedení čtenáře do děje, obsáhlé popisné pasáže z penzionu paní Vauquerové pro pochopení souvislostí, popisy vystupujících postav a jejich osudů Kolize – Evžen je sestřenkou uveden do vyšší společnosti. hlubší popis problémů otce Goriota s dcerami Krize – Evžen neuspěje u Anastázie a jde se znovu poradit k sestřence a Vautrinovi Peripetie – Evžen propadá intrikám pařížské smetánky Katastrofa – Evžen se a jeho kamarád medik se starají o otce Goriota, který dcery opustily a nemá už žádné peníze Jazyk, příklad Jazyk- spisovná čeština, v přímých řečech jazyk hovorový obohacený o tehdejší moderní výrazové prvky, někdy využívá složitých souvětí Příklad – „A co teď?“ řekl Evžen Bianchonovi. „Zatlačil jsem mu oči a řádně ho položil. Až úřední lékař zjistí smrt, kterou mu ohlásíme, zašijí ho do rubáše a pohřbí. Copak má být dál?“ „Už nebude takhle očichávat chleba,“ řekl jeden strávník, napodobuje staříkovo šklebení. „U sta hromů, pánové,“ řekl učitel, „nechte mi na pokoji otce Goriota a nepředkládejte nám jej, už hodinu jste nám jej stále ohřívali. Jednou dobrou výsadou města Paříže je, že se tady může člověk narodit, žít a zemřít, aniž si ho kdo všimne. Těžme tedy z výhod civilizace! Za dnešek je šedesát nebožtíků, chcete se rozplývat v soustrasti nad hromadným úmrtím v Paříži? Dodělal-li otec Goriot, tím lépe pro něho! Jestli ho zbožňujete, jděte mu dělat stráž, ale nás ostatní nechte klidně jíst!“ „Oh, to je pravda,“ řekla vdova, „tím lépe pro něho, že zemřel! Zdá se, že ten ubožák za svého života hodně zkusil!“ To byla jediná pohřební řeč, nad bytostí, jež Evženovi zosobňov

Témata, do kterých materiál patří