Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
16. Krysař

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (50,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

16) KRYSAŘ – Viktor Dyk Viktor Dyk (1877 – 1931) – Tento básník, prozaik a dramatik, kulturní a politický publicista, divadelní a literární kritik, překladatel z němčiny a francouzštiny se narodil v Pšovce u Mělníka v rodině ředitele lobkovického mělnického panství. Vyrůstal v prostředí vyhrocených česko-německých rozporů, což se později projevilo v jeho literární tvorbě i politické činnosti. Studoval pedagogickou fakultu University Karlovy. Byl zastáncem pravicové politiky, stal se dokonce senátorem. Jako publicista psal do Lumíra, Samostatnosti i Národních listů. Za války jej věznili ve Vídni pro velezradu, nakonec byl pro nedostatek důkazu osvobozen. Překládal především francouzské tzv. prokleté básníky. Oženil se spisovatelkou Zdenkou Háskovou. Hodně cestoval, cesta do Jugoslávie se mu však stala osudnou. V moři ho ranila mrtvice a zemřel. Je pohřben na Olšanských hřbitovech. Jehotvorba se vyznačuje tragikomickým pojetím života, zálibou v paradoxních rýmech, sebeironií, subjektivismem. Pro Dykovu tvorbu je typické vyhrocené napětí mezi mravními a vlasteneckými ideály (svoboda, statečnost, čestnost, věrnost,…) a přízemní realitou. Dyk vytvořil osobitý sloh charakteristický symboly, úsporností výrazu, ironickými nebo satirickými pointami, často přejímal a nechal se inspirovat cizími motivy, náměty a výroky. KRYSAŘ - novela, jejímž základem je saská pověst ze 13. století Druh, žánr Druh – epika (založena na dějovosti, vyprávění příběhu Žánr – novela (příběh s podobnými vlastnostmi jako povídka, ale s více postavami; hrdinové procházejí vývojem) novela, jejímž základem je saská pověst ze 13. soletí Myšlenka Láska dala krysaři smysl života a poprvé v životě se cítil spoután láskou k Agnes, přestal cítit potřebu tuláctví. Když přišel o svoji lásku, ztratil smysl svého života. Téma Hlavní– Krysař přichází do Hameln, aby město zbavil krys Vedlejší – láska k Agnes (naplněná, skutečná, neidealizovaná), příběh Seppa Jorgena Prostředí, doba Prostředí – v městě Hammeln a jeho okolí (prostředí je stručně popisováno) Doba –v minulosti Stručný děj Do městečka Hameln přijíždí krysař, aby město zbavil přemnožených krys. Hraje tiše na píšťalu (nikdy nezkoušel hrát silně, protože ví, že by to znamenalo něco špatného), a tím odloudí krysy a utopí je. Lidé z městečka považují Krysaře kvůli svému řemeslu za méněcenného, ale Krysař si z toho nic nedělá, dokud se nezamiluje do krásné Agnes. Zamiluje se do Agnes a Agnes do něj, mají spolu poměr. Ve městě už není ani jediná krysa, krysař tedy splnil úkol a žádá od radních, aby mu zaplatili tak, jak slíbili. Radní ale slib nedodrželi a nedali krysaři peníze za práci. Agnes čeká dítě se svým Kristánem, kterého však nemiluje, protože miluje krysaře. Spáchá sebevraždu. Krysař se pomstí městu. Zapíská silně na píšťalu ukolébavku o sedmihradském království, všichni lidé kromě Seppa Jörgena slepě následují krysaře a spadnou do propasti. Krysař hází do propasti píšťalu a skáče do ní také. Sepp Jörgen teprve druhý den pochopil, co se stalo a že zůstal jediným občanem města. Až druhé den na něj začíná doléhat včerejší vábení píšťaly a on se vydává směrem ke propasti. Slyší ale křik malého osamělého dítěte, které překřičí i zvuk píšťaly, a Sepp jde hledat pro dítě matku. Tragický (až téměř antický) konec - smrt krysaře i obyvatel. Charakteristika hlavních postav Krysař -vidí ho mnohem raději.“ tulák, nevázaný, nespoutaný, tajemný, moudrý, světem zkušený, osamělý, urostlý Příchází do Hamelnu jako do kteréhokoliv jiného města, které již stačil navštívit. Láska k Agnes ho však ve městě drží a nakonec přivede k propasti na hoře Koppel, kde Agnes spáchala sebevraždu. Ztrácí píšťalu – symbol života, ztrácí možnost zpívat, ztrácí sám sebe – a následován celým městem končí v propasti. (V osudu krysaře zobrazuje Viktor Dyk svůj osud básníka.) Agnes– prostá, obyčejná, pohledná, působící nevinně, milující, milenka Kristiána, avšak zamiluje se do Krysaře (i on do ní), v momentě kdy zjistí, že s Kristiánem čeká dítě spáchá sebevraždu. Kristián– milenec Agnes a domnívá se, že jí získá i díky dědictví, které má brzo získat. Kristián nemá tušení, co se mezi Krysařem a Agnes odehrává. Bonifác Strumm, Gottlieb FroschSepp Jörgen – rybář, duševně zaostalý, všechno pochopí až o den později, snílek – doufá, že se lidé přestanou vysmívat jeho těžkopádnosti, a že se začne líbit ženám / Krysařův protějšek Jazyk, příklad Jazyk –- krátké, holé věty - monology, dialogy, přímá řeč Příklad–Krysař domluvil. Oči uhasly a svěsil bezděčně ruce s píšťalou. Kompozice – chronologická -novela členěna do 26 kapitol Vnitřní výstavba děje: Expozice – Krysařův příchod do hanzovního města, Hamelnu, jeho seznámení s městem a dívkou Agnes. Kolize – Vyhnání krys, nezaplacení krysaři, chce si s městem vyrovnat účty, ale rozhodl se jej ušetřit kvůli lásce k Agnes. Krize – Agnes řeší své problémy (vztahy ke svým milencům) sebevraždou. Závěr – Krysař se rozhodne Agnes následovat, při tom hraje na svou píšťalu a strhává tak do svého průvodu všechny obyvatele města (kromě Jörgena a jednoho nemluvněte). Krysař a jeho následovatelé končí v propasti. Po této události nachází Jörgen jedno opuštěné dítě a začíná mu hledat matku, která by mu mohla dát napít. Hlavní myšlenka Autor kritizuje odsuzování člověka – Krysař je užitečný, přesto ho nikdo nevidí rád a téměř všichni, kromě Agnes, se ho bojí. Také kritizuje povrchnost, pokrytectví, maloměšťáctví. Původcem veškerého dění je touha: sen o lásce, který se krysaři ve vztahu k Agnes snad konečně naplní, sen obyvatel Hameln o „jiném, krásnějším životě“ v zemi sedmihradské, kde „lidé jsou dobří, neubližují si ani neraní“, kde „není hříchu ani viny“. Také sen Seppa Jorgena, kde „jiný život čeká. Nikdo už se nebude tam Jorgenovi smát…“ Píšťala je symbolem života – její zvuk probouzí vzpomínky a touhy obyvatel. Dokáže překrýt realitu vizí lepšího života a dokáže strhnout i všechny ostatní. Charakteristika knížky Krysař je povídka psaná formou prózy, která vznikla v roce 1915. Zdroje

Témata, do kterých materiál patří