Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ČD - Težká hodina

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

TĚŽKÁ HODINA BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJEAutor: Jiří Wolker, narozen roku 1900 a zemřel roku 1924. Byl to básník, ale také esejista, dramatik, povídkář a psal i pohádky. Věnoval se také překladům ze slovinštiny a literární teorii. Roku 1921 vystoupil z církve a později vstoupil do KSČ. Patřil do Uměleckého svaz Devětsil. Zemřel na tuberkulózu. Mezi jeho básnická díla patří Host do domu a v období propuknutí jeho nemoci vznikaly básně se společným tématem nemocí a bolesti- ty byly shrnuty z pozůstalostí do čtyř svazků s názvem Spisy. Mezi dramata kniha nazvaná Tři hry.1. Vydání, rok vzniku díla: 1923, 1922Rok, místo a nakladatelství tohoto vydání: 1958, Praha, Státní pedagogické nakladatelstvíPostavy: různé, nejčastěji je to dělník, chudý člověk, žebrák nebo milenec. CHARAKTERISTIKA DÍLA Tato básnická sbírka má lyrickoepický charakter- je zde zřejmé epické vyjadřování i dějové vyprávění. Sbírka obsahuje 22 básní, pro stručný obsah jsem vybrala následující: Těžká hodina, první balada, podle níž se kniha jmenuje. Vypráví o přeměně chlapce v muže, chlapec sní, má své ideály, kdežto za muže mluví čin. V tomto se projevuje autor, který je ve svém reálném životě na hraně. Tato balada je věnována A.M. Píšovi. Dále pak Tvář za sklem, která popisuje kavárnu Bellevue, kde se baví bohatí a šťastní lidé. Z ulice je pozoruje chudý muž, který je pohledem zabije. V tomto autor odsuzuje vyšší třídu. Další baladu, kterou jsem vybrala, je Balada o snu, která byl věnována J. Seifertovi. Vypráví o hochovi, který putuje světem a vidí veškeré krutosti a nespravedlnosti. Náhle se mu zdá sen o spravedlivém světě. Trápí se a nemůže se ho zbavit. Jeho dívka mu poradí, že jedinou možností, jak sen zabít je vypořádat se s ním… Básně mají pravidelný verš, který se liší délkou. Objevují se zde různé druhy rýmu. Nejčastěji je to sdružený, ale někdy jen asonance, tedy shoda pouze koncových souhlásek. Za hlavní motivy považuji nespravedlnost ve společnosti a sociální problémy. Témata jsou zde revolucionářská, dělnická, bída i utrpení. Můžeme zde objevit silnou kontrast mezi bídou a bohatstvím, ale i touhu po harmoničtějším světě. Je zde vidět důraz na morálku, ukázněnost i obětavost. Autor se zaměřil na vystižení prožitků a niterných zápasů svých hrdinů. Sbírka obsahuje balady a básně reflexivní (Moře, Oči, Sloky). Objevuje se zde sociální balada, což je zvláštní typ balady, který se orientuje na vztahy ve společnosti. LITERÁRNĚ-HISTORICKÝ KONTEXT Dílo patří mezi proletářskou literaturu, která reaguje na sociální bídu a důsledky války. Důkazem je prvek kolektivismu- často se zde obětují jedinci pro kolektiv. Jiří Wolker byl nazýván nejnadanějším představitelem proletářské poezie. Autor čerpal z tradice českých balad, ale dal jim nový ráz- na rozdíl od Erbena nestojí nad člověkem obecný mravní řád, ale jedinec podléhá nespravedlivému společenskému řádu. Zajímavostí je, že kavárna Bellevue se jmenuje podle vily Bellevue, kde žili jeho prarodiče. Jiří Wolker byl ovlivněn dekadencí, na jeho tvorbu také silně působil F. Šrámek nebo S.K. Neumann. Jeho díla byla oblíbena u mladé generace a proti němu vystoupil Bedřich Václavek nebo Vilém Závada, kteří kritizovali uměleckou nevýbojnost. Existuje recitační festival Wolkerův Prostějov, který prošel více než padesáti ročníky. ANALÝZA ÚRYVKU Vybrala jsem si báseň Fotografie, protože mne velice zaujala svým silným obsahem a originalitou. Také jsou zde dobře vidět autorovy použité prostředky. ,,U Topiče ve výkladní skříni Mezi knihami a obrazy Visí fotografie. Kniha je z papíru, i když nejkratší život sní v ní, obraz je z plátna, když nejlépe život zobrazí, ale každá tato fotografie Strašlivě skutečným životem žije: Hlad v Rusku! Hlad v Rusku! Gubernie hřbitovů stavěné z ledu a zimy, Hromady mrtvolek dětí s břichy nafouklými…“ V úryvku můžeme vidět rým sdružený, zvolání (hlad v Rusku!), cizí výrazy (gubernie), jednoduché verše i složité. Z uměleckých prostředků je to například zdrobnělina (mrtvolka), inverze (břichy nafouklé) a neobvyklé epitetony (skutečným). Jiří Wolker používá v celém díle širokou škálu uměleckých prostředků, hlavně spousty metafor a také stažené tvary- nářečí. HODNOCENÍ Kniha mne celkem zaujala. Líbily se mi více básně lyrické, které něco vyprávěly (například Balada o nenarozeném dítěti), než ty epické. Tyto básně mne zaujaly hlavně velmi neobvyklým dějem a zajímavými básnickými obraty. Například báseň Fotografie mne zaujala svou emoční a revolucionářskou sílou. Mám pocit, že Wolker má nadání vyjádřit vše a velmi umělecky. V epických částech jsem se často ztrácela a nerozuměla jsem jim. ZDROJE Školní slovník českých spisovatelů- Pavel Dolejší, rok vydání 2004, 5. aktualizované vydání Literatura pro 3. ročník středních škol, učebnice 3, Didaktis, první vydání, 2009 www.wikipedia.cz/tezkahodina

Témata, do kterých materiál patří