Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ČD - Tyrolské elegie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

TYROLSKÉ ELEGIE BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJEAutor: K. H. Borovský narozen v roce 1821. Byl to novinář, básník, spisovatel, politik. Dětství prožívá ve vesničce Borová na Vysočině. Chtěla být knězem, ale nelíbil se mu tvrdý režim v církvi. Odjíždí do Ruska a stává se vychovatelem. Roku 1844 se vrací do české republiky a stává se redaktorem Pražských novin, Národních novin a Slovana. V roce 1948 se spojí s Palackým a vystupuje jako radikálním demokrat v tehdejší revoluci. Spolu s Palackým zakládá austroslavismus. Díky odporu proti režimu je deportován do Brixenu.1. Vydání, rok vzniku díla: 1861,1852Rok, místo a nakladatelství tohoto vydání: Tribun EU, 2009, brnoPostavy: Bach (ministr vnitra), policie Karel Havlíček Borovský, který popisuje svou cestu do Brixenu. Je odvážný a smířený se svým osudem. Na deportaci se dívá z ironického a odevzdaného pohledu. CHARAKTERISTIKA DÍLA Jedná se o epickou satirickou báseň, konkrétně elegie, což je žalozpěv neboli skladba smutného rázu. V tomto díle pojal Karel Havlíček Borovský elegii jako stesk po domově a jeho ztrátě. Kniha je rozdělena na devět zpěvů, jako úvod je napsán verš (parafráze) z lidové písně z Chrudimska (sviť měsíčku, sviť..). Hlavní téma je autorova životní zkušenost- deportace do Brixenu. Příběh je psán v ich formě. Kritizuje zde rakouskou vládu, policii a nesvobodu občanů. Používá zde hodně ironie, sarkasmu a nadsázky. Děj se odehrává v 19. Století za vlády habsburské monarchie. Prostředí jsou nejdříve Čechy, konkrétně Brod, kde Karel Havlíček Borovský bydlí, poté cesta do Brixenu (přes Jihlavu, České Budějovice, Alpy…) a nakonec domeček v Brixenu. LITERÁRNĚ-HISTORICKÝ KONTEXT Karla Havlíčka Borovského řadíme do období počátků realismu, který se vyznačuje snahou zachytit pravdivé skutečnosti, promyšlenou kompozicí, podrobnými popisy a autor by měl být objektivní. Jediného jeho realistické dílo jsou Obrazy z Rus. Další jeho díla jsou epigramy (=krátké básnické satirické útvary), Král Lávra a Křest Sv. Vladimíra. V knize vystupují reálné postavy pana Bacha (tehdejšího minstra vnitra). Objevuje se zde i výraz oktrojírka (neboli oktrojovaná, vnucená ústava), která byla v této době také aktuální. Dílo bylo vydáno až po autorově smrti, s čímž ale Karel Havlíček Borovský počítal. ANALÝZA ÚRYVKU Vybrala jsem si úryvek ze začátku básně, z druhého zpěvu, kde Havlíček Borovský popisuje, jak se dozvěděl o jeho deportaci. Vybrala jsem ji proto, že je zde dobře vidět použitá ironie a hovorový styl autora. ,, Od všech z Vídně pozdravení, pan Bach je líbá, jsou-li prej zdráv? A tuhle to psaní pro nás posílá- Já jsem i lačný tivot vždycky zdvořilý.“ V ukázce je vidět použitý hovorový jazyk (prej). Autor psal citově zabarveným a čtivým jazykem. Občas se objeví archaismy (tivot), nejčastěji je zde ironie (pan Bach je líbá), sarkasmus a výsměšek. V celé knize můžeme najít i personifikaci (sviť měsíčku) a přirovnání. Karel Havlíček Borovský využívá princip lidové slovesnosti (jednoduchý verš, písňová forma). HODNOCENÍ Dílo se mi líbilo. Líbil se mi čtivý a ironický jazyk, a zajímavý děj. Zaujalo mne, že vyváženost dostatku popisu- autor svými verši dokázal čtenáře vtáhnout do děje, ale neunavit. Dílo jsem přečetla najednou celé, díky použitým hravým a ironickým veršům, které občas připomínali píseň. Také jsem ocenila, že autor nepředstavil sebe jako chudáka, ale jako odevzdaného ale odhodlaného spisovatele. ZDROJE www.wikipedia.cz/tyrolskeelegie Literatura 19. a počátku 20. Století Vladimír Prokop, rok vydání 2004, první vydání

Témata, do kterých materiál patří