Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Daniel Defoe - Robinson Crusoe

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (12,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Defoe Daniel Robinson Crusoe Dílo:Robinson Crusoe Autor: Defoe Daniel Kniha:Robinson Crusoe Žánr: román, próza (dobrodružný román) Forma: epika spisovný jazyk ich-forma chronologický Děj: Už od mládí toužil Robinson Crusoe plavit se po mořích a stát se námořníkem, jeho rodiče mu v tom však bránili. Nakonec přece jen utekl z domu a dostal se na loď mířící do Londýna. Ta ztroskotala a posádka se jen stěží zachránila. Poté podnikl ještě několik dobrodružných výprav, jedna z nich skončila zajetím v Salé, ze kterého se mu podařilo uniknout a dostal se až do Brazílie. Tam si založil statek, na němž pěstoval cukrovou třtinu. I přes blahobyt mu scházelo dobrodružství, a tak se vydal do Afriky pro otroky. Jejich loď ale také ztroskotala a on se ocitl sám na neobydleném ostrově, jeho druhové utonuli. V několika prvních dnech si myslel, že zemře. Pak zjistil, že na ostrově nežijí žádné nebezpečné šelmy, je osídlen pouze kozami, různými menšími zvířaty a velkým množstvím ptáků. Vrak lodi se ocitl hodně blízko pobřeží, proto si z něj Robinson mohl postupně odvézt spoustu životně důležitých věcí. Během let se na ostrově zabydlel, vytvořil si dvě oplocená obydlí, která si postupně pohodlně zařizoval. Naučil se péci chleba, vypalovat hrnce, stavět čluny a vyrábět věci ze dřeva. Založil si stádo koz a z jejich mléka si dělal sýr a máslo. Asi po dvaceti letech jeho trosečnictví přijeli na ostrov kanibalové, aby snědli své lidské zajatce. Robinson jednoho z nich zachránil, dal mu jméno Pátek a ten se od té doby stal jeho věrným sluhou. O několik let později společně zachránili Pátkova otce a dalšího zajatce kanibalů, Španěla. Oba potom odjeli na jedné z kanibalských lodí pro své druhy a Robinson s Pátkem mezitím zachránili anglického kapitána před vzpourou na jeho lodi. Společně vzbouřenou posádku ovládli a na této lodi se Robinson po 28 letech pobytu na ostrově vrátil na pevninu. Ostrov, který zatím osídlili Španělé, jezdil Robinson pravidelně navštěvovat. MÍSTO A DOBA DĚJE: Anglie a opuštěný ostrov, 17 století HLAVNÍ POSTAVY: Robinson Corusoe- Angličan, původem z Yorku; velkou část svého života strávil jako trosečník na pustém ostrově, na kterém dokázal přežít; měl neklidnou krev, a tak nedokázal zůstat zabydlen delší dobu na jednom místě; byl velmi zručný, což se ukázalo především při jeho pobytu na ostrově; na začátku příliš nevěřil v boha a nemodlil se, avšak po několika letech pobytu na ostrově se stal silně věřícím Pátek - Robinsonův věrný sluha i přítel; původně patřil ke kanibalům, byl zajat jiným kanibalským kmenem a hrozila mu smrt a Robinson ho vysvobodil a naučil svému způsobu života HLAVNÍ MYŠLENKA: člověk vs. příroda, popřípadě samota AUTOR: Daniel Defoe (1660 Londýn – 1731 Londýn) - anglický představitel klasicismu a osvícenství, spisovatel a novinář - vlastním jménem Daniel Foe, syn obchodníka - nebyl hrdý na svůj prostý původ, což později vyřešil tím, že před příjmení přidal ,,De“ - za své první dílo The Shortest Way with the Dissenters byl uvězněn na 5 měsíců - vydavatel časopisu The Review - politicky činný, pokoušel se sjednotit parlamenty Anglie a Skotska - roku 1719, ve svých téměř 60 letech, vydává svůj román Robinson Crusoe - často vystupuje pod různými pseudonymy - protestant DÍLO: Dobrodružství piráta Singletona Moll Flandersová Deník morového roku OBDOBÍ: Osvícenství přelom 17. a 18. století osvícenství: myšlenkový proud, nejvíce se projevilo ve 2. pol. 18. stol. ve Francii důvěra ve vlastní rozum, odmítání víry (víra nahrazena racionalitou), fantazie, předsudků, naopak uznávání vědy a techniky - osvícenci zkoumali, proč se člověk, rozumná bytost, chová v některých případech nerozumně - doba optimismu, víra, že rozumem lze vysvětlit všechny problémy - typický hrdina = Robinson: díky rozumu dokázal přežít v těžkých podmínkách - hodně autorů z tohoto období nebylo žádného náboženského vyznání - nejvýraznější počin osvícenců: Encyklopedie (28 svazků) Denis Diderot Voltaire

Témata, do kterých materiál patří