Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
J.Škvorecký - zbabělci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Josef Škvorecký Prozaik, novinář, spisovatel a nakladatel revue Světová literatuře (časopis seznamuje českého čtenáře s moderní světovou literaturou)narodilsev Náchodě v rodině bankovního úředníka a místního sokolského činovníka (umístil zde děj některých svých próz)Po absolvování náchodského reálného gymnázia v roce 1943 musel pracovatve válečném průmyslu v Náchodě a v Novém Městě nad Metují jako nekvalifikovaný dělníkVe volném čase hrál v náchodskéjazzové kapelepo druhé světové válce studoval jazyky na UNI KarlověPo univerzitních studiích angličtiny a filozofie krátce působil jako učitel, později jako nakladatelský redaktor a spisovatel z povoláníV roce 1969 emigroval do Kanady do Torronta, kde se svou ženou Zdenou Salivarovou založil nakladatelstvíSIXTY – EIGHT PUBLISHERS, kde vycházela díla českých autorů, kteří u nás nesměli publikovatJeho tvorba má 3 okruhy: DÍLA S AUTOBIOGRAFICKÝMI PRVKYV dílech se vrací do rodného Náchoda pod názvem KostelecPostava Dannyho Smiřického Prima sezóna soubor povídek, zavádí nás do období 30. lethumorná úsměvná dobrodružství Dannyho Smiřického, který usiluje o získání přízně dívekvše je na pozadí doby (okupace, hospodářská krize...) Zbabělci děj románu se odehrává v Kostelci (rodné město Náchod)zachycuje květnové dny 1945 v Náchoděkaždá kapitola zachycuje jeden dennázev Zbabělci -- otcové byli pasivní, nechtěli bojovat proti Němcůmrealisticky zachytil osvobozeníruské vojáky zde vylíčil jako obyčejné lidi, ne jako hrdinyvyužil hovorového jazyka, psáno v ich formě (první osobě) Celkovácharakteristika: román o generačních pocitech maloměstské mládeže v posledních dnech 2. světové války Postavy: Hlavní postavou je gymnazista Danny Smiřický, který se objevuje i v celé řadě následujících knih J. Škvoreckého. Zčásti u něj nacházíme autobiografické rysy. Za pubertálními projevy chování se u něj skrývá značně citlivá povaha. Dalšími aktéry příběhu jsou Dannyho kamarádi a muzikanti – tlouštík trumpetista Benno Mánes, kytarista Harýk, pianista Fonda _________________________________. Jejich anglofonní přezdívky odpovídají dobové módě, stejně tak jejich sklon k cynismu, jímž se brání přízemnímu chování maloměšťáků. Postavy jsou pojednány s úsměvným nadhledem a ironií. Děj a kompozice: Román zachycuje v jednotlivých dnech období mezi 4. Až 11. Květnem 1945 ve východočeském Kostelci. Události jsou zasazeny do rámce jazzové hudby – na počátku příběhu stojí zkouška kapely, v níž je Danny saxofonistou, na konci je osvobození završeno jazzovým koncertem na náměstí. Mezitím lze očima protagonisty a vypravěče Dannyho sledovat události konce války. Spolu s ostatními začerňuje německé nápisy na obchodech kvůli děvčeti se dopouští drobné recese, za niž je zatčen německou posádkou. Jakmile ho na přímluvu propustí, proniká s ozbrojenou partou mladíků do kosteleckého pivovaru – střediska „revoluce“. Zde vznikají několikačlenné hlídky, které mají zaručit pořádek ve městě. Hrdinova skupina se při pochůzce nestřetne s nacisty, ale s ultrakomunisty. 8.května zaplaví město uprchlíci z celé Evropy a Danny se ujímá Angličanů. S poťouchlým gestem je ubytuje v místní honorace. Příští den dojde k rozhodující potyčce s Němci, která si vyžádá řadu životů. Dannymu se společně s jedním kamarádem podaří vyvést za město na kopec kulomet a zneškodnit německý tank. Již následujícího dne je svědkem brutálního vraždění tesáků v pivovaře. Přivítání Rudé armády střídá loučení s Angličany. Škvoreckému nejde v textu ani tak o objektivní zachycení dobových událostí, ale spíše o analýzu životního pocitu jedné generace. Konfrontací maloměstské přízemnosti a velkých dějinných událostí dociluje autor parodického vyznění. Jazyk a styl: subjektivizované vyprávění v ich – formě. Přibližuje se hovorové mluvě tehdejší mládeže. Dannyho monolog střídají krátké dialogické scény zachycené z jeho úhlu pohledu. Jde o tzv. hemingwayovský dialog, charakteristický snahou o přesné zachycení replik v normálním způsobu hovoru, což má působit věrohodným dojmem. Někdy byla Škvoreckého výpověď přirovnána k bluesové hudbě svou uvolněností, monotónností, blízkostí k mluvené hovorové řeči a také mírnou nostalgičností. V dramatičnosti dějových scén a jejich větnému členění byl zase často spatřován rytmus boome-woogie. internet: tento román vyvolal velké diskuse, protože v něm autor pohlíží na válku zcela jinak, s výsměchem odkrývá rozpory mezi patetickým vlastenectvím a mezi zbabělé jednání některých prospěchářských měšťanůděj románu zachycuje pouze osm dní na konci okupace od 4. do 11. května 1945 a dějištěm je Kostelecmladý Danny Smiřický byl v posledním roce války nasazen na práci do místní továrny a ve volném čase hraje se svými kamarády na saxofon v místní hospůdce, kteří žijí džezem a prvními láskamii Danny poznal již několik lásek a má dojem, že všechno, co mladí muži dělají, je proto, aby se zalíbili dívkámnejvíce ho přitahuje Irena, která je ovšem zadanáměstský štáb revoluce sídlí v pivovaru, zde se odevzdávají ukořistěné zbraně jako dary a tady jsou chlapci zařazováni do hlídek. Mají ale pocit, že nikdo proti okupantům nic nedělá a že se revoluce dostává do rukou místní smetánky, která se potřebuje očistit od hříchů. Štáb se nakonec dohodne s Němci o jejich nerušeném odchodu k Američanům. Román vrcholí událostmi 9. května, když se rozšířila zpráva, že se blíží Rusové, předčasně se začíná jásat, jenže do města nečekaně ještě přijíždějí německé tankyDannymu se společně s kamarádem podaří těžkým kulometem zlikvidovat jeden z německých tanků. Ale netouží po slávěděj celého románu končí 11. května koncertem kapely Konec nylonového věku osudy Dannyho kolem roku 1948 Tankový prapor osudy Dannyho na vojně Příběh inženýra lidských duší DÍLA S ŽIDOVSKOU TÉMATIKOU Sedmiramenný svícen soubor povídek DETEKTIVKY Smutek poručíka Borůvky Konec poručíka Borůvky Hříchy pro pátera Knoxe zfilmováno, situační detektivní zápletky Samizdatová a exilová próza (70. – 80.léta 20.století) Samizdatová literatura vznikala ve vlasti, avšak vzhledem

Témata, do kterých materiál patří