Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


K. J. Erben - Kytice - rozbor díla

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Svatební košile (Kytice) Balada o dívce, která si velmi přeje, aby se jí její milý vrátil z vojny. Každý večer se modlí, ale přitom vyhrožuje sebevraždou, zda-li její prosby nebudou vyslyšeny. Po chvilce ale cosi klepe na okno. Její milý se vrací, ale je mrtvý, čehož si dívka všimne až ve chvíli, kdy se po dlouhé cestě ocitá na hřbitově. Ze spárů umrlce ji vysvobozují až motlitby v márnici, kam se před mrtvým ukryla. Motivem je tu pověst, rozšířená i u jiných slovanských národů, že si mrtvý přišel pro svou milou. Je k půlnoci. Opuštěná dívka prosí Pannu Marii, aby jí vrátila milého, nebo aby zkrátila její smutný život. ("Milého z ciziny mi vrať, aneb život můj náhle zkrať!") Milý je už mrtev a přichází o hodině duchů pro dívku. Dívka s ním jde. Na cestu si bere modlící knížky, křížek, růženec po matičce a košile, jež ušila pro sebe a pro milého. Cestou zakusí mnoho útrap, a když příjdou k cíli své cesty, pozná, že se ocitla ve zlé moci. V úzkosti se uchýlí do umrlčí komory a prosí Pannu Marii o odpuštění. Vtom zakokrhá kohout a hrozné zjevení duchů zmizí. Lidé ji ráno najdou v umrlčí komoře, na hřbitově najdou čerstvě vykopaný hrob a po celém hřbitově na kousky roztrhané košile. Poklad (Kytice) Děj básně je založen na staré legendě, že se na Velký pátek při čtení pašijí otevírají skryté poklady.Báseň začíná slovy: "Na pahorku mezi buky kostelíček s věží nízkou ..." Vypravuje se tu, jak matka spěchala na Velký pátek do kostela. V ruce nesla dítě. Přišla k místu, kde do cesty zasahovala skála a uviděla v ní otvor, ve kterém bylo vidět něco lesklého. Šla za tím leskem a uviděla hromadu pokladů. Posadila dítě na zem, nabrala hromadu věcí a utíkala domů. Vrátila se, ale z touhy po bohatství nabrala znova a ještě jednou. Když se vrátila potřetí, byla skála už zavřena, protože už byly pašije skončeny. Matka naříká pro dítě, které zůstalo v podzemí. Teď si uvědomila, jakou udělala chybu: nejdražší poklad ztratila a doma se jí zatím lesklé poklady proměnily ve hlínu a kamení. Celý rok čekala zkroušená matka, v kostele se modlila a teprve na Velký pátek se s dítětem shledala. Hrálo si ve skalní sluji. Vrba (Kytice) Vrba je báseň založená na pověře, že člověk může mít život společný se stromem. Paní má život společný s vrbou. Pán jde k čarodějnici na poradu a doví se, že jeho choť má společný život se stromem. Proto prý je paní v noci jak bez ducha. Pán vezme sekyru a utne vrbu u kořene. Vrba padá a zdá se, jako by při pádu bylo slyšet zavzdychání ženy. Doma pán slyší, že jeho paní náhle zemřela, jako by byla kosou podťata. Pozdě pán naříká. Běduje u vrby a ta mu radí, aby dal ze dřeva udělati pro osiřelé děťátko kolébku; v kolébce bude dítěti, jako by bylo chováno v náručí matky; proutí z vrby pak aby zasadil podle vody. Až hoch vyroste, bude si dělat z proutí píšťalky. Pomocí nich bude s matkou rozmlouvat. Záhořovo lože (Kytice) Záhořovo lože je legenda. Neznámý poutník spěchá na podzim v mnišském hábitu na západ. Přichází do lesa, kde obr přepadává pocestné. Vyřítí se i na poutníka, kam že jde. Poutník praví, že do pekla, neboť jeho otec pro peníze upsal duši dítěte peklu, dříve než se dítě narodilo. Obr propouští poutníka, ale ten mu musí slíbit, že mu pak poví, co všechno v pekle viděl. Po roce se poutník vrací. Satan prý mu nechtěl vydati zápis, který otec učinil, až Lucifer Satanovi pohrozil, že ho dá vložit do Záhořova lože. Tu se obr zachvěl, protože Záhoř je jeho jméno. V zoufalství se obr vyzpovídá poutníkovi ze svých vražd a prosí ho o pomoc. Poutník zarazí obrův kyj do skály; obr má činiti na tom místě pokání. Uplyne devadesát let. Poutník přichází jako biskup na místo, kde se setkal se Záhořem. Provází ho jinoch. Toho pošle biskup, aby utrhl z jabloně na skále jablko na občerstvení. Temný hlas mu v tom ale brání. Přichází biskup, vidí, že jabloň vyrostla z obrova kyje, poznává Záhoře a dá mu odpuštění; pak v jednom okamžiku oba zemřou a jako dvě holubice se vznášejí k nebi. Zlatý kolovrat (Kytice) Pohádka o maceše a nevlastní dceři. Nevlastní dceru Dorničku poznal na lovu král. Dornička se má stát jeho ženou. Macecha a její dcera vedou Dorničku králi, v lese ji zabijí, oči vyloupnou, tělo rozsekají, údy vezmou s sebou a trup pohodí v lese. Vlastní dceru pak vydává macecha králi za Dorničku. Král si ji vezme za ženu. Král musí do války. Lesní stařeček najde tělo nebohé Dorničky. Za zlatý kolovrat, za přeslici a za kužel dostane od nové královny Dorniččiny údy a oči. Pomocí živé vody přivede Dorničku znovu k životu. Když se král vrátí, královna se mu chce pochlubit kolovratem. Ten však vyzradí, kdo ubil Dorničku. Král se s Dorničkou shledá a macecha a její dcera jsou krutě potrestány.

Témata, do kterých materiál patří