Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
LITERATURA VELKOMORAVSKÉHO OBDOBÍ A RANÉHO STŘEDOVĚKU%0A

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Maturitní otázka číslo 1 LITERATURA VELKOMORAVSKÉHO OBDOBÍ A RANÉHO STŘEDOVĚKU „Proglas“ „Paterik“ „Nomokánon“ „Zákon súdnyj ljudem“ „Kyjevské listy“ „Život Konstantinův“ „Život Metodějův“ „Život svatého Václava“ „Život svaté Ludmily“ „Nikodimovo evangelium“ „Besedy svatého Řehoře“ „Hospodine, pomiluj ny“ „Kristiánova legenda aneb život a umučení svatého Václava a jeho babičky svaté Ludmily“ „Verše o svatém Vojtěchovi“ „Vita Maior“ „Vita Minor“ KOSMAS „Kronika česká“ „Kronika česká“ KANOVNÍK VYŠEHRADSKÝ OPAT JARLOCH (GERLACH) KANOVNÍK VINCENTIUS „Svatojiřské officcium“ „Svatý Václave“ Literatura Velké Moravy - 8. – 9.století n.l., centrum dnešní Moravy (není to přesné) - první literární památky na našem území začíná pronikat křesťanství - vláda knížete Rastislava, který požádal byzantského císaře Michaela III., aby poslal učitele, kteří by školili kněží -5. 7. roku 863 přichází na Velkou Moravu věrozvěsti Cyril (Konstantin) a Metoděj - pocházeli ze Soluně (z oblasti dnešního Řecka), tam se mluvilo makedonským nářečím staré bulharštiny - Konstantin = byl lingvistou, vytvořil staroslověnštinu, což byl vůbec první slovanský jazyk, Metoděj = byl spíše politikem - vzniká písmo „hlaholice“(ze slova „hlahol“= písmeno), cyrilice bylo až druhé písmo, které vytvořili jejich žáci - později se z něj vyvinula azbuka „Proglas“ - předzpěv k Bibli, první slovanská píseň¨ - je zde dokonce znám autor = Konstantin, on přeložil Bibli a přidal k ní svůj předzpěv (proglas ) - myšlenka : právo člověka rozumět bohoslužbě „Paterik“ (neboli„Knihy otců“) - vyprávění o slavných mniších a poustevnících „Nomokánon“ - církevní zákoník „Zákon súdnyj ljudem“ - trestní zákon pro běžného člověka „Kyjevské listy“ - pouze fragment (4 papíry) misálu - jediná památka z této doby v původní podobě - nalezeno v Kyjevě „Život Konstantinův“ „Život Metodějův“ - jsou to biografie (přesnější než – li legendy) Literatura raného středověku (11./12./13. století) - zaniká Velká Morava a vzniká Český stát - vláda dynastie Přemyslovců - kláštery hrají důležitou roli při rozvoji literatury, čtení a psaní probíhá zejména v duchovních písárnách (scriptoria ), v klášterních knihovnách a ve školách - latina časem vytlačuje staroslověnštinu - staroslověnštinou jsou psány starší knihy, na konci tohoto období se prosazuje i čeština Díla psaná staroslověnštinou Legendy: „Život svatého Václava“(nebo „Staroslověnská legenda o svatém Václavu“) „Život svaté Ludmily“ (nebo „Staroslověnská legenda o svaté Ludmile“) - psalo se především o Přemyslovcích - utužovali tím svoji moc, jedná se o tzv. glorifikaci panovnického rodu (jeho oslava) „Nikodimovo evangelium“ - sestoupení Ježíše Krista do pekel (apokryf, vyřazen z Bible) „Besedy svatého Řehoře“ - prózy, které osvětlují některá nejasná náboženská témata z Bible „Hospodine, pomiluj ny“ - nejstarší staroslověnská píseň, osmiverší - Karel IV. ji zařadil do korunovačního řádu Latinsky psaná literatura Legendy : „Kristiánova legenda aneb život a umučení svatého Václava a jeho babičky svaté Ludmily“ - autor neznámý, vzdělaný (v okolí biskupa Vojtěcha, možná i sám Vojtěch) „Verše o svatém Vojtěchovi“ - všechny legendy byly veršované „Vita Maior“(větší) „Vita Minor“(menší) - jedná se o legendy o svatém Prokopovi, což byl 1.opat Sázavského kláštera (v tomto místě se naposledy užívalo staroslověnštiny) - dále se projevuje zájem o dějiny: nekrologie = seznamy zemřelých při nějaké významné instituci ( kláštery..) anály = seznamy událostí při nějaké významné instituci, řazeno chronologicky, v bodech kroniky Kroniky : KOSMAS - byl to velký vzdělanec (ovládal 7 – 9 jazyků) - byl diplomatem (ve vládnoucí dynastii), dále církevním hodnostářem, představeným kapituly - odposlouchával vyprávění starých lidí, čerpal z jejich příběhů „Kronika česká“ - psána latinsky - začíná potopou a končí rokem 1125, kdy Kosmas umírá - skládá se ze tří částí: „Vyprávění bájných starců“ ( nejméně historicky věrohodná ) „Vyprávění očitých svědků“ Třetí, ta je nejpravdivější, objektivní,v této části popisuje dobu, kterou on sám zažil - jazykově a literárně je tato kronika na vysoké úrovni - Kosmas byl ale proti staroslověnštině, chtěl aby upadla v zapomnění MNICH SÁZAVSKÝ – doplnil Kosmovu kroniku o pasáže o staroslověnštině KANOVNÍK VYŠEHRADSKÝ – zpracoval dalších 15 let po Kosmasově smrti OPAT JARLOCH (GERLACH)– opat z kláštera v Milevsku (jižní Čechy) KANOVNÍK VINCENTIUS – dvorní kronikář Vladislava II. „Kodex vyšehradský“ - korunovační evangelistář (výňatky z evangelií) - výborně graficky ztvárněn Drama -vychází z církevních obřadů - monolog kněze byl časem příliš nudný, tak se začaly vytvářet dialogy a více - postupně je vykázali z kostela, hrálo se před kostelem a poté na tržišti „Svatojiřské officcium“ - první české drama, hrálo se v kostele svatého Jiří na Pražském hradě - téma o zmrtvýchvstání Ježíše Krista Prvopočátky česky psané literatury bohemika – česká slova v latinském textu (ojedinělá, omylem) bohemismy – česká slova ve staroslověnském textu poznámky mezi řádky nebo na okrajích textu „Svatý Václave“ - první česká píseň, má 3 sloky, jedná se o chorál (slavnostní píseň) - prosba českého národa o mír, úrodu aj.

Témata, do kterých materiál patří