Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Charlotte_Brontova_-_Jana_Eyrova

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Charlotte Brontëová - narodila se roku 1816 v Anglii a zemřela 1855 - byla jednou ze 6 dětí, které vychovával po smrti její matky podivínský otec, který byl konzervativním kaplanem - byla ze sester nejstarší - všechny tři žili ve zdech pochmurné fary na yorkshirských vřesovištích a nedostatek skutečného života si od dětství vynahrazovaly vymýšlením příběhů - na svou dobu byla velmi vzdělaná - byla spolu se svými sestrami poslána do dívčí školy (popsán v románu Jana Eyerová) - živila se jako učitelka a guvernantka - Charlotte a Emily odcestovali do Bruselu, kde se chtěli nechat zaměstnat v penzionátu - její sestra Emily Brontëová napsala knihu Na větrné hůrce - po smrti svých sourozenců žila Charlotte sama se svým otcem - publikovala pod pseudonymem Wellesley - zaujímala kritické až ž satirické stanovisko k aristokraticko-buržoazní společnosti, ale zároveň k ní neodolatelně tíhla - obdobný rozpor nacházíme i v jejich názorech na náboženství - ačkoliv ostře kritizovala Anglikánskou církev podléhala někdy anglickému učení natolik, že docela nekriticky odsuzovala všechno katolické a zároveň hledala konečné řešení sociálních protikladů v křesťanské lásce a charitě - V červnu 1854 si vzala Arthura Bell Nichollse, otcova vikáře - Její úmrtní list označuje za příčinu její smrti tuberkulózu (zemřeli i její sestry) - je také možné, že zemřela na Tifus Díla: Jana Eyrová Shirley Villette Profesor (publikována posmrtně) Básně Currera, Ellise a Actona Bella => společná sbírka básní sester Brontëových Jana Eyrová Styl psaní Literární druh – epika Žánr – román Děj a místo – odehrává se v době viktoriánské na anglických velkostatcích. Román Jana Eyrová je sociálně-psychologickým románem, který se odehrává v 17. -18. století v Anglii. Je psán chronologicky v -ich formě spisovným jazykem, bez hovorových vět. Místy se však objevuje i retrospektivní postup. Občas se v textu vyskytují i francouzské věty (Edward, Jana i Adélka totiž umí francouzsky). Spisovatelka se zde velmi zosobňuje s hlavní hrdinkou Janou. Román je svým příběhem i myšlením postav typický pro romantismus - Edward i Jana byli "nehezcí" ale citliví a vzdělaní. Bohaté slečny byly zase krásné, ale hloupé a prahly po penězích, stejně tak je tomu i u namyšlených pánů. Dalším důkazem toho, že se jedná o romantické dílo je dobře viditelná autobiografičnost, úvahy a protiklady. Na tehdejší poměry je tato kniha velmi pokroková, nekopíruje pouze zásady romantismu, ale objevují se v ní i nové, realistické motivy a prvky nebo mnohá přirovnání a metafory. Sama autorka v některých částech románu oslovuje čtenáře a komunikuje s ním. Hlavní myšlenka Hlavním cílem autorky bylo, přiblížit čtenářům sociální postavení hlavní hrdinky, ale také se pokusila o celkové ztvárnění viktoriánské doby v průběhu celého děje. Svůj zájem věnovala především ženám, jež trápí osamělost, společenská bezvýznamnost a bída, ale posiluje je zároveň, že jsou vzdělané, duševně bohaté a ušlechtilé, a také, že dovedou a vůbec chtějí pracovat. Charlotte ztělesnila v Janě Eyrové svou představu moderní ženy zbavené veškerých předsudků, a tak ženám své doby otevřela nové obzory. Ve své knize oslavuje milostný vztah dvou lidí, v němž každý dává stejně, jako přijímá, právě v tom autorka vidí rovnocenný svazek. Rysy románu Náboženství:Skrz román se Jana snaží dosáhnout rovnováhy mezi morální povinností a pozemským štěstím. Ačkoliv se nezdá, že by Jana tíhla k některému z tradičních forem lidového křesťanství, ctí tradiční morálku zejména ve sňatku s mužem, který je již ženatý. (Pan Rochester je stále ženatý se svou bláznivou manželkou). Odmítá se stát jeho milenkou. Poslední věta románu, je modlitba za St John Rivers. Náboženství působí na její chování, ale ona se někdy snaží potlačit své pravé já. Genderové vztahy: Důležité téma v románu je zobrazení patriarchální společnosti. Jsou zde tři hlavní mužské postavy : Brocklehurst, pan Rochester a St John, kteří se snaží udržet Janu v podřazeném postavení a zabránit jí vyjadřovat své vlastní myšlenky a pocity. Jana si bere pana Rochestra až si je jistá, že jejich manželství bude rovné. Láska a vášeň: Tvoří hlavní téma románu. Jana Eyerová je milostný příběh. Překážky pro naplnění lásky mezi hlavními hrdiny (Janou a p. Rochestrem) jsou hlavním dramatickým konfliktem v tomto románu. Nicméně román zkoumá i jiné druhy lásky např. Helen Burns a její nezištná láska ke kamarádce. Vidíme zde také důsledky nedostatku lásky, jak ve vztahu Jany a paní Reedové, tak ve směšném manželství mezi panem Rochestrem a jeho ženou. Během práce Charlote naznačuje, že pokud se život nežije vášnivě, tak se nežije naplno. Nedostatek vášně St Johna Riverse ostře kontrastuje s panem Rochestrem, který je plný vášně. Jeho zranění při požáru může být bráno jako trest za jeho minulost plnou vášnivých nerozvážností, a jako symbolické zkrocení jeho vášnivé excese. Nezávislost: Janin vzdor proti paní Reedové je její první aktivní vyhlášení nezávislosti v románu. Helen Burns a miss Tempel jsou prvními osobami, které jí uznávají proto jaká ve skutečnosti je. Rochester miluje Janu pro to jaká je. Vyzná se, že je jeho ideální žena (inteligentní, věrná, milující). Vůbec mu nevadí, že je Jana vychovatelka a tím jeho podřízená a přitom jeho chování kontrastuje s postojem Blanche a Marií Ingram, které vidí Janu pouze jako služebnou a podřízenou. I St John Rivers vidí Janu pouze jako nástroj, který by mu pomohl k uskutečnění svých plánu. Její manželství s Rochestrem je manželství dvou nezávislých osob. Hledání domova a rodiny: Jana v celém průběhu románu vyhledává místo, který by mohla nazývat svým domovem. Paní Reedová a její děti odmítají Janu uznat jako člena rodiny a poskytnout jí domov plný lásky. Spíše se k ní chovají jako k vetřelci. Jana najde své místo a dočasný domov v internátě, ale je to spíše protiklad domova. (kvůli chovaní a mravům, které tam panují). Jana se později domnívá, že našla domov na panství pana Rochestera, kde jí k srdci přiroste její svěřenka Adélka. Nakonec sv

Témata, do kterých materiál patří