Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
LIDOVÁ ÚSTNÍ SLOVESNOST A JEJÍ OHLAS V LITERATUŘE A OSTATNÍCH DRUZÍCH UMĚNÍ

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

LIDOVÁ ÚSTNÍ SLOVESNOST A JEJÍ OHLAS V LITERATUŘE A OSTATNÍCH DRUZÍCH UMĚNÍ LÚS (folklór) - kultura před vznikem písma - slovesná díla vznikala a předávala se ústně a svým účelem se vztahovala ke každodennímu životu - vyjadřuje lidový názor na život, optimismus, touhu po svobodě a odpor k útisku - tvůrcem byl jedinec, který mluvil za celý kolektiv z něhož pocházel - pověsti, pohádky...si jednotlivé generace předávaly ústně, proto dílo lidové slovesnosti podléhalo proměnám - díky tomuto nemůžeme zjistit původní podobu díla ani jeho autora Dělíme:městský folklór venkovský folklór Základní znaky:ústní tradování - anonymita - kolektivnost (vyj. názor za více lidí) - variabilita-proměnlivost (postupem času se mění, přizpůsobuje) Sběratelé:K. J. Erben, B. Němcová F. L. Čelakovský, A. Jirásek J. Janáček, J. Kollár, P. J. Šafařík Nejstarší slovesné projevy zaříkadla- magické průpovědi založené na víře v mag. sílu slova - patří k nejstarším a nejrozšířenějším druhům slovesnosti - lidé si chtěli přičarovat úrodu, lásku, bohatství... pranostika(předpověď) - vyjadřuje zkušenosti, které lidé nabyli dlouhodobým stykem s přírodou - charakterizují se souvislostí mezi roční dobou, počasím, úrodou přísloví - krátká vyjádření, průpověď, vyjadřující obecnou lidskou zkušenost - mravní ponaučení nebo návod na jednání v určité situaci - má hodnotící charakter pořekadlo - vyjádření životních situací, bez mravního ponaučení píseň- básnický útvar určený ke zpěvu - podle původu se dělí na lidové a umělé - př. Skákal pes přes oves říkadla- krátké jednoduché básně pro děti hádanky pohádky - prozaický žánr lidové slovesnosti, vystupují nadpřirozené postavy - netýká se konkrétní události, místa, postav - dobro vítězí nad zlem - užívání ustálených obratů - lidové (B. Němcová,K. J. Erben) - umělé (H. CH. Andersen, O. Wilde) - moderní (K. Čapek, J. Werich) mýty(mýty) - fantastická vyprávění události, v dávných dobách považovány za záznam skutečnosti - k mýtickým postavám se autoři obracejí ve 20. století např. představitelé tzv. magického realismu - James Joyce-Odysseus legenda - literární útvar zčásti založený na pravdě a zčásti na smyšlenkách, žánr středověké náboženské epiky vyprávějící o životě, skutcích, zázracích a mučednictví světců - Život Konstantinův, Život Metodějův - J. Zeyer Druhy lidové slovesnosti Lyrické píseň óda- oslavná báseň hymnus - chvalozpěv elegie - žalozpěv-vyj. smutek Epické pohádka pověst- prozaický žánr obsahující fantastické prvky i reálné události spojené s určitou osobou a místem - většinou vychází ze skutečné události - pověsti o Přemyslovcích jsou zaznamenané už v Kosmově kronice - A. Jirásek (Staré pověsti české) bajka - zvířata se chovají jako lidé, v závěru mravní ponaučení - zakladatelem je hrbatý otrok Ezop - Jean de La Fontaine-Bajky - K. Čapek-Bajky a povídky epos - rozměrná veršovaná skladba, má volnou kompozici - Epos o Gilgamešovi, Ilias a Odysea, Mahabharáta, Ramajána byliny- ruské bohatýrské příběhy román- objevuje se řada postav se spletitými osudy - první díla vznikala už v antice Lyrickoepické skladby balada - báseň s pochmurným dějem a tragickým koncem Vývoj balady - pochmurně laděná lyrickoepická báseň, končí tragicky - hl. hrdina je zahuben nadpřirozenou silou nebo mocí, která stojí nad ním a trestá jej - má počátky v Anglii a ve Skotsku (sběratelem skotských balad je W. Scott) - mezi klasiky světové balady patří: J. W. Goethe, F. Schiller, H. Heine, A. S. Puškin, A. Mickiewicz, J. Král, E. A. Poe, F. Villon (villonská balada) Druhy balad a) lidová- autor je neznámý - dějová, plná protikladů, důležitou roli hraje spravedlnost b) umělá (klasická) - autora známe, největší rozvoj na přelomu 18. a 19. století kdy nastupoval romantismus a byl propagován návrat k přírodě c) lyrická- druh moderní balady d) sociální- druh moderní balady - fantastičnost a strašidelnost je v ní nahrazena reálnými konflikty - často zobrazuje hornické prostředí, místo jednotlivce vystupuje kolektiv e) villonská- podle F. Villóna - mezi nejstarší české dochované balady patříZakletá dcera, Sirotek Šebasián Hněvkovský Dílo:Vnislav a Běla - umělá balada František Ladislav Čelakovský - sbíral LÚS, tvořil ohlasovou poezii (poezie založená na lidové tvorbě) Dílo:Toman a lesní panna - první česká klasická balada - ze sbírky Ohlas písní českých Karel Jaromír Erben - soustředil se na problém mezilidských vztahů - základním motivem jeho balad je motiv viny a trestu Dílo:Kytice - obsahuje 13 balad: Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo pole, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba, Věštkyně - využívá lidová přirovnání, přímou řeč, která dává básni dramatičnost Jan Neruda Dílo:Balady a romance - náměty čerpá z mytologie, Bible, legend - zabývá se obecně lidskými vztahy a českým národním charakterem - př. Balada česká, Romance o Karlu IV. Dílo:Knihy veršů - př. Dědova mísa - první česká sociální balada Před fortnou milosrdných - soc. balada romance - lyrickoepická báseň rozmanitého obsahu, nejčastěji s tématikou milostnou nebo romantickou Josef Václav Sládek Dílo:Hornická balada Jaroslav Vrchlický Dílo:Selské balady - sbírka z cyklu Zlomky epopeje - vlastenecká a sociální tématika, obraz selských bouří - př. Balada vánoční, Balada o smrti Jana Koziny Dílo:České balady Petr Bezruč Dílo:Slezské písně - soc. balady, obraz sociálního a národnostního útisku ve Slezsku Ostrava Kantor Halfar - vlastenec, který odmítá učit jinak než česky, ztrácí zaměstnání i lásku - končí oběšením na jabloni Maryčka Magdónová - autor kritizuje společnost, která nechává žít lidi v otřesných podmínkách - Maryčka je nucena se sama starat o své sourozence, jde do panského lesa pro dříví, je chycena a odvedena do vězení - uvědomuje si svou bezmocnost, pochopí, že sourozencům nemůže pomoci, a proto končí svůj život v řece Ostravici Jiří Wolker Dílo:Těžká hodina - obsahuje soc. balady, námětem je bída a utrpení - výzva k boji za spravedlivější společnost Balada o nenarozeném dítěti - o chudých

Témata, do kterých materiál patří