Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Petr Bezruč - Slezské písně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Petr Bezruč – Slezské písně Petr Bezruč (1867 – 1958) – Vlastním jménem Vladimír Vašek. Narodil se v Opavě. Vyrůstal v rodině gymnaziálního profesora Antonína Vaška. Ten se podílel s T. G. Masarykem na odhalení nepravosti rukopisu královédvorského a zelenohorského. Bezruč studoval gymnázium v Brně, práva v Praze nedokončil. Nazýval se slezským bardem, pěvcem, škaredým fantomem, kaktusem, šíleným rebelem, napilým zpěvákem. Působil v Brně jako poštovní úředník, v letech 1891 – 1893 pak v Místku. Za 1. sv. války byl zatčen a vězněn ve Vídni pro klamné podezření z velezrady. Od roku 1928 žil střídavě v Brně a v Kostelci na Hané. Měl vztah k Pobeskydí, každoročně navštěvoval Lysou Horu (v záři se koná bezručův výšlap na Lysou Horu). Zemřel v Kostelci na Hané. Slezské písně – Jeho verše vycházely nejdříve časopisecky v Herbenově Času pod pseudonymy. Roku 1909 vyšly poprvé knižně. Vznikly náhle jako ojedinělý tvůrčí čin (Bezručové vážné onemocnění, myslel si, že zemře, a proto napsal během krátké doby většinu básní). Podnětem byl osobní prožitek nenaplněné lásky, krize zdravotního vztahu, sociální a národní útlak v rodném kraji. Tematické okruhy: - 1.básně intimní (Labutinka, Jen jedenkrát….) -2.sociální balady (Maryčka Magdonová, Kantor Halfar…) – 3.básně národnostní (Bernard žár, 70 000….) – 4.básně revoluční (Ostrava…). Básně jsou strohé, vzdorné, dram. útočné, vyjadřují kritický postoj k veřejným poměrům, autor označuje jménem skutečné místa a události. Slezské písně syntetizují všechny dosavadní umělecké směry – realismus (věcnost vyjádření, prozaické sdělování faktů), impresionismus a symbolismus (bohatá a sugestivní obraznost, dekadentní stylizace, anarchistická revolta, volný verš – přízračným veršem je daktyl*, který sugeruje představu vzrušené živé řeči). Další díla: Stužkonoska modrá – báseň, symbol básníkova smutného a zahořklého života. Anarchičtí buřiči –Jejich vůdčí osobností byl S. K. Neumann. K hnutí patřili F. Šrámek, K. Toman, J. Hašek, P. Bezruč a F. Geller. Sbližoval je radikalismus, bohémský život, revolta, destrukce měšťanského světa individuálním činem (atentáty), existenční nezajištěnost a sociální postavení (měli blíž k proletariátu než k měšťanstvu), ale i shodné dobové prožitky (politické, kulturní, literární). Meziznaky anarchismu patřila např. spolupráce s dělníky, odmítnutí autority státu a marxismu (ten je podle nich příliš umírněný), individualismus, utopický socialismus, svoboda jedince, propagace volné lásky, emancipace ženy, její vymanění z falešné morálky a hospodářské závislosti na muži, odpor k maloměšťanství, antimilitarismus.Další znaky: úsilí o revoluční proměnu společnosti založenou na sociální spravedlnosti a svobodě bez konvencí a autorit (církevních i vojenských). Psali poezii, která je přímočará, bojovná, kritická, srozumitelná, má často formu popěvku. Další představitelé: František Geller – Po nás ať přijde potopa, Radosti života, Nové verše Karel Toman – Torzo života, Pohádky krve, Měsíce, Hlas ticha, Melancholická pouť Fráňa Šrámek – Modrý a rudý, Stříbrný vítr, Křižovatky, Tělo Stanislav Kostka Neumann – Kniha lesů, vod a strání, Nové zpěvy, Rudé zpěvy, Láska ViktorDyk – Krysař, Milá sedmi loupežníků, Zmoudření Dona Quijota, Devátá vlna *daktyl – teze, arze, teze(1.slabika přízvučná, 2. a 3. Nepřízvučná) schéma: - UU

Témata, do kterých materiál patří