Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Světová renesanční literatura a čeští humanističtí autoři

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,1 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5. Renesance ve světové kultuře, čeští humanističtí autoři Renesance 14. století (Itálie) až 16. století, počátek novověku1450 – Johannes Gutenberg vynalezlknihtisk –snadnější přístup ke vzděláváníZnovuzrození estetického ideálu antiky, nový rozkvět umění, literatury, filosofieDůraz nalidskýrozum – odklon od nadpřirozeného světa, rozmach vědyučení se odklání od Boha k člověku => člověk je středobodem, individualismus => sebevědomí člověkaOdpor ke středověkým zásadám diktovaných církvíZámořské objevy, přírodní objevy heliocentrický systém (heliocentrismus = Slunce je středem vesmíru a sluneční soustavy), (Galileo Galilei, J. Bruno, Mikoláš Koperník) Žánry –Sonet, zesměšněný hrdinský epos, esej, román, rámcová novela, novela, villonská balada (báseň z 3 dlouhých slok, na konci dozpěv, kratší, poslání, na konci slok se opakuje refrén), politické úvahy, spisy ITÁLIE: Dante Alighieri(1256-1321) Jeho tvorba ovlivněna láskou k Beatrici a její předčasnou smrtíPoliticky aktivní, vyhoštěn z Francie, zbytek života ve vyhnanstvíZabýval se filosofiíBožská komedie –alegorický duchovní eposRozsáhlá lyricko-epická báseň – duchovní, vychází z náboženských námětůVypravěčem je sám Dante, bloudí v temném lese – symbol života, pronásledován třemi šelmami => symbolika v čísle 3 (3 části, 33 zpěvů atd…)Básník musí projít třemi částmi – Peklem, Očistcem a RájemHlavní myšlenkou je putování duše za spásou přejaté ze středověkých děl, jak žít, aby člověk dosáhl věčné blaženostiProtiklad duše a těla – tělo je smrtelné, duše nesmrtelnáDílo připomíná svou strukturou středověkou stavbu – gotickou katedrálu Francesco Petrarca(14. stol.) Zamiloval se do šlechtičny Laury, celoživotní láska, jen ji spatřil, ona umírá na morovou epidemii, podobné jako osud AlighierihoTouha po slávě, píše latinsky traktáty, dopisy, eposy, dopisoval si s Karlem IV.SonetyLauře = Zpěvník – SOUBOR SONETŮ, milostná poezie, Laura platonická láska, psané italsky, Laura ztělesněný božský ideálSONET =milostná báseň, 4 sloky, první dvě mají 4 verše, druhé dvě 3 verše, podle toho poznáme sonet, není zakladatel, sonety píše i Dante GiovanniBoccaccio(14. stol.) Jeho tvorba odráží milostné a osobní zážitkyDekameron –100 krátkých novel, 1 rámcová novelaVyprávění jednotlivých příběhů deset dnů ve venkovském idylickém prostředí, mladí lidé se sejdou na jednom místě, utekli z Florencie před morovou nákazou, vyprávějí si příběhy, veselé příběhy, cílem je pobavit, každý den mají jiné témaCílem je rozptýlení čtenáře, zábavné, milostné, rafinovanost, příběhy mají pointu Niccolo Machiavelli(1469-1527) Politik a literátVladař –spis o ideálním panovníkoviZabývá se příčinou úpadku italských států, hledání východiska, právo vládnout nemá ten, kdo je k tomu předurčen Bohem, ale ten, kdo má schopnosti a předpoklady k vládnutí, potřeba moudrého a pevného vladařeMandragora –nejvýznamnější italská renesanční komedie, společenská satira, zápletky, ústředním motivem je nevěra v manželství FRANCIE: Pomalý nástup renesance vlivem 100 leté války, nemá vedoucí postavení, ve stínu Itálie Francoise Villon(15. stol.) Označován za prvního moderního básníka, předchůdce a inspirace prokletých básníkůProblémy se zákonem, stýká se spodinou, kriminální život, krádeže, násilí => ale byl oblíbený u krále, jeho talent a umělecké schopnosti ho uchránily před trestem smrti, dostal jen vyhnanstvíOtevřenost v básních, člověk na okraji společnosti svým chováním, do poezie projektoval své vlastní prožitky, mísení vysokého s nízkým„Já u pramene jsem a žízní hynu…“ => kontrastyOdkaz (Malý testament) – lyrika, loučí se s Paříží, věnované přátelům, satirickéZávěť (Velký testament) – lyrika, villonské balady, o pomíjivosti, strachu ze smrti, nespravedlnosti, výsměchVillonská balada =báseň z 3 dlouhých slok (strof), na konci dozpěv, poslání, na konci každé strofy se opakuje refrén, první až třetí strofa má 7-12 veršů, čtvrtá strofa (dozpěv) má poloviční počet veršů, (v Česku Vítězslav Nezval, Voskovec a Werich) Francois Rabelais(16.stol.) 15. stol. vznikrománu, jak ho známe dnes, objevují se i parodie, chce, aby se lidé smály, vše zveličuje a zlehčujeGargantua a Pantagruel –vyprávění o dvou obrech, Gargantua a jeho potomek PantagruelZesměšnění středověkých rytířských eposů => SATIRICKÝ ROMÁNÚsměvné, nadsázka, neuvěřitelné příhody, bizardní představy, vysmívá se a kritizuje mnichy, systém školství a soudnictví Michel de Montaigne(16. stol.) Tvůrce nového literárního žánru eseje podle názvu jeho díla =>EsejeEseje – soubor úvah o životě, povaze člověka, přírodě, lásce, umírání, slovo esej ve významu hledání sebe sama, zkoušení ŠPANĚLSKO: Miguel de Cervantes Saavedra(1547-1616) Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha –dvoudílný románVyužívá nejrůznějších forem románu a jejich parodiíÚřední postava je zchudlý šlechtic Don QuijoteKomické příhody, bojuje se stádem ovcí, s větrnými mlýnyPůvodně parodie na rytířské romány, ale postupně se ukazuje, že Quijote není pouze komická postava, ale i člověk, který usiluje o spravedlivější svět a svobodu, a řídí se čistým srdcemVytrvalé a marné úsilí – umírá s vědomím, že je blázen Lope de Vega Plodný dramatik španělského „zlatého věku“ (2000 her), různorodé, rozmanitost žánrů, smazávání hranice mezi žánry, renesanční radost ze životaKomedie pláště a dýky – historické náměty (viz. 10. otázka)Fuente Ovejuna(=Ovčí pramen) – jeho nejslavnější historická hra, obyvatelé vesnice se vzbouří proti tyranoviPIKARESKNÍ ROMÁN= paroduje rytířský román, hl. hrdinou – pícaro – šibal, šejdíř (vychytralý, podnikavý), vykázaný společenskými podmínkami na okraj společnosti ANGLIE: Geoffrey Chaucer(14. stol.) Canterburské povídkyVeršované, inspirace Boccacovým Dekameronem, střídá se vyprávění poutníků směřujících k hrobu světce Tomáše Becketa do Canterbury, 23 příběhůŽánry různorodé – hrdinské povídky, legendy, parodie na rytířské romány, frašky William Shakespeare(viz. 10. otázka!!!) Rodištěm Stratford nad Avonou, finanční rodinná tíseň, neměl hlubší vzděláníJeho tvorba v Londýně, odešel

Témata, do kterých materiál patří