Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Francois Villon, Balady

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozbor knížky k maturitě.
1. Francois Villon – Balady Vytáhla jsem si sbírku básní a balad od francouzského středověkého básníka Francoise Villona. 1. básník charakterizuje sám sebe a píše o propuštění z vězení 2. ohlíží se za svou minulostí a hodnotí ji 3. vévodí motivy smrti 4. část je zaměřena na přátelství a na ženskou krásu 5. modlitba k Panně Marii, kterou věnoval matce OBSAH: Villon se vypořádává se svým životem, je mu 30 let, stěžuje si, co všechno musel v životě prožít, za své neštěstí obviňuje biskupa Tybalta – nechal ho zavřít do vězení. Říká, že lidé si myslí, že je to biskup velebný ale k němu byl surový, že ho trápil hladem. Prosí spasitele aby jeho utrpení biskupovi oplatil. Nenávidí ho, říká, že si podle něj nezaslouží slitování. Králi Ludvíkovi přeje zdraví, hodně chlapců, moudrost a ráj po smrti. Villon se cítí na dně, nemá peníze ale stále má rozum. Je si vědom toho, že je veliký hříšník. Vypráví příběh krále Alexandra, který jednou soudil příběh piráta Diomeda – nepopravil ho ale dal mu práci a z Diomeda se stal poctivý člověk.Tvrdí, že bída dělá z lidí lotry. Upozorňuje na pomíjivost mládí a krásy, je slabý a trpí. Zabývá se myšlenkou smrti, která nehledí na to, zda je někdo chudý či bohatý. Balada o paní dávných časů – vypráví o tom, že stáří nenávidí Balada Nářek krásné zbrojířky a Naučení krásné zbrojířky bludičkám vypráví o stáří. Prostitutky líčí jako ženy, které byly kdysi poctivé, ženy miloval a vždy bude milovat. Je nešťastný z lásky k ženě, kterou miloval ale on pro ni nic nebyl. Píše pro svou matku – Modlitba k Panně Marii složená pro Villonovu matku Poté balada kde prosí o odpuštění a balada Závěrečná – je o tom jak odcházel z tohoto světa, amrt se blíží, umírá chudý a se strachem ze smrti. Téma a motivy Téma: básníkův život, vězení, strach ze smrti, pomíjivost krásy a mládí, vztah k ženám, vtip, dělá si legraci ze sebe a z druhých,antické motivy a křesťanská témata Motivy: nevěstinců, hospod a spodiny fr společnosti, sociální motivy Časoprostor Čas: autorova doba počátek renesanční Francie Prostor: Francie, Paříž Kompoziční výstavba 4 sloky po 7-12 verších, 17 balad a básní VILLONSKÁ BALADA= 3 strofy(7-12) +dozpěv(4 verše) Literární druh a žánr Druh: lyricko-epický Žánr: balady, básně, Forma: próza Veršoá výstavba - A B A B B C B C – schéma typické pro balady - vázaný verš Lyrický subjekt - ich forma - Villon Postavy - lidé z okolí – bývalé lásky, biskup, narážky na biblické a mýtické postavy Jazykové prostředky a jejich funkce - spisovný jazyk, vulgarismy, archaismy, Tropy a figury a jejich funkce Přirovnání, anafora(opakování na zač. verše),apostrofa (obracet se) Kontext autorovy doby Francois Villon (1429-1463) - moc o jeho životě nevíme - byl francouzský básník - vyrůstal v chudobě - ujal se jej bohatý kněz, který jej poslal na studia do Sorbonny - žilbohémský způsob života – neuspořádaný způsob života, užívání života, drogy, večírky, alkohol - byl zapojen do různých rebelujících spolků a za svoučinnost byl několikrát odsouzen(souboje, šarvátky) – vždy se mu podařil dostat na svobodu - dopustil se vraždy kněze, za kterou byl odsouzen k trestu smrti –čekání na výkon – napsal část Testamentů - nakonec amnestován avyhoštěn z Paříže - pseudonymVaillant -balady –4 sloky po 7-12 verších - bývá označován zaprvního prokletého básníka a prvního moderního básníka (19.st. Verlain, Rimbaud – krása v ošklivosti, detabuizace - Baudelair) Dílo: - mísídvorskou poezii a vznešený jazyk s vulgárním obsahem - ironie a výsměch –vysmívá se společnosti, smrti a své vlastní chudobě -kontrast – renesanční prvky x středověké (duchovní texty, rytířské romány) - touha po poznání člověka x křesťanská dogmata a Bůh, smysly x rozum - kontrast vyjádřen pomocíoxymorónů Odkaz (malý testament) – svým přátelůn posílá satirické verše plné ironie Závěť (velký testament) – reflektuje bídu lidského života, zamýšlí se nad svými hříchy a má obavy ze smti, lituje a je znechucen nespravedlností světa Balady v žargonu Balady: Závěť, Balada o dámách někdejší doby, Nářek někdejší sličné zbrojmistrové, Balada sličné zbrojmistrové nevěstkám, Dvojbalada o bláznovství v lásce Literární a obecně kulturní kontext Dante Alighieri (1265-1321) - byl jeden z nejvýznamnějších italských básníků -Božská komedie – děj se odehrává o Velikonocích, literatura nižší – dialekt, lidové vrstvy, určená všeobecné veřejnosti - 3 části:Peklo, Očistec, Ráj - hlavní postavou je sám autor, který se dostal do potíží, na cestě po Pekle a očistci se setkává se slavnými osobnostmi - Rájem ho provází Beatrice. jeho múza a milovaná žena, symbol krásy Giovanni Boccaccio (1313-1375) - byl italský renesanční básník a novelista - považován za zakladatele prózy -Dekameron – sto novel o lásce po 10 po 10 dní, příběhy si vypráví 3 muži a 7 žen, kteří utekli z Florencie před morem Francesco Petrarca(1304-1374) - byl italský spisovatel a básník - je považován za jednoho z prvních autorů renesanční literatury -Sonety Lauře - láska Miguel de Cervantes y Saavedra - Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha William Shakespeare - Mackbeth, Lví Král, Romeo a Julie

Témata, do kterých materiál patří