Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PL - Ruský Romantismus

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (95,09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

SLOVANSKÉ NÁRODY Odlišné podmínky – často nesamostatné národy pod cizí nadvládou nebo národy v hlubokém absolutismu RUSKÝ ROMANTISMUS Odlišné podmínky – carské samoděržaví, porážka děkabristického povstání 1825, nevolnický systém, zaostalé hospodářství ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN Šlechtický původ, za proticarské názory ve vyhnanství mimo Petrohrad, život pod policejním dozorem, smrt v souboji (rusky duel) Dramatik, prozaik, básník – rozsáhlá tématika – situace v Rusku, příroda, nuda ruské šlechty, tragické konflikty, lásku k vlasti Píše poémy – Kavkazský zajatec, Cikáni,… (dramatický příběh, hrdina bojuje za čest či svobodu + líčení přírody a citů) Evžen Oněgin – postavy Taťána a Oněgin, Olga a Lenský Děj – viz čítanka str. 7 Román ve verších, zachycuje složitou osobnost, která je obětí ruských poměrů – salónní nudy bez možnosti uplatnění, hrdina vždy touží po něčem nedosažitelném – typ zbytečného člověka Ukázka – čít str. 7 – 8 dopis Taťány Oněginovi Kdo je vypravěčem příběhu? Najdi příklady řečnických otázek Co vyjadřuje dopis Oněginovi? Co Taťána Oněginovi vyčítá? – 3. část ukázky Jaký pocit Taťána z Oněgina měla? – 4. část ukázky Za co se Taťána stydí? Proč? – konec 4. části ukázky V co Taťána důvěřuje? – 5. část ukázky Co se dozvídáme v částech XLII. – XLVI._? Za co byla Oněginovi vděčná? Proč Taťána Oněgina v závěru odmítá? Básníci často používají tzv. PŘESAHY – verš, jehož myšlenka přesahuje z jednoho verše do verše následujícího – najdi příklady MICHAIL JURJEVIČ LERMONTOV revoluční názory, vyhnanství na Kavkaz, smrt v duelu Nádherná přírodní lyrika, kritika společnosti, motivy zbytečného člověka – v románu Hrdina naší doby – šlechtic Pečorin Projevy démonismu – vítězství zla, jehož příčinou je nedostatek a bezmocnost dobra, démon tedy původně nebyl zlý, ale zlým se stává, protože je nespokojen nesrovnalostmi života či společnosti Démon – příběh věčného boje démona s Bohem, démon chce lásku krásné Tamary, ale když ji získá, tak ji svým polibkem děj viz skriptum str. 9

Témata, do kterých materiál patří