Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Willam Shakespeare

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,36 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Willam Shakespeare Zkrocení zlé ženy Dílo:Zkrocení zlé ženy Autor: Willam Shakespeare Kniha:Zkrocení zlé ženy Žánr: Drama (komedie) Děj: Padově v Lombardii, žil Baptista Minola, který měl dceru Biancu a Kateřinu. Jelikož byla Bianca milá , klidná a hezká, měla plno nápadníků. Ale její otec ji nechtěl provdat dříve, než-li bude provdána jeho nejstarší dcera Kateřina. A tak sa nápadníci Bianci rozhodli, že najdou Kateřině ženicha. Mezitím však Baptista sháněl pro Biancu učitele. I proto se Gremio a Hortenssio nabídli, že jí ty učitele seženou. Při cestě domu se Grumio setkal s Lucentiem z Pisy, převlečeným za Cambia, a ten se nabídl, že by šel Biancu učit poezii a dějiny. Stejně tak jako Grumio, se i Hortensio snažil najít učitele, až přišel na nápad, že by toho učitele mohl dělat on sám. Po nějakém čase se všichni Biančiny nápadníci sešly na svatbě Kateřiny a Petruchia. Po svatbě už měli Gremio, Hortensio a Lucentio ( Cambio ) větší možnost dvořit se Biance. Ze všech těchto nápadníků si však Bianca nejvíce oblíbila Lucentia. A nyní k novomanželům: Petruchio s Kateřinou se odstěhovaly do Petruchiova sídla, kde Kateřina dostávala od Petruchia do těla. Používal na ni stejné zbraně, jaké používala ona na ostatní. Když něco řekla, Petruchio ji přesvědčil o pravém opaku. Za nějaký čas, když už Kateřina byla hodná jako beránek, konečně konala vytoužená svatba Bianci a Lucentia. MÍSTO A DOBA DĚJE: Padov o kolo roku 1595 HLAVNÍ POSTAVY: Kateřina - tvrdohlavá, panovačná, hádavá Petruchio- tvrdohlavý, vždy dosáhne svého cíle, přátelský, veselý Vedlejší postavy: Lucentio, Tranio, Baptista, Bianca, Gremio, Hortensio, Biondello, Grumio, Curtis, Vincentio, učitel, Mik HLAVNÍ MYŠLENKA: Napravení tvrdohlavosti. (Jak chceš, aby se lidé chovali k tobě, tak ty se chovej k nim.) AUTOR: Willam Shakespeare(1564 - 1616) William Shakespeare byl anglický básník, dramatik a herec, který je považován za největšího anglicky píšícího spisovatele a celosvětově nejvýznamnějšího dramatika.Je často nazýván anglickým národním básníkem a „bardem z Avonu“.Připisuje se mu přibližně 38 dochovaných her (včetně těch, na kterých asi s někým spolupracoval), 154 sonetů, dvě dlouhé epické básně a několik dalších básní, z nichž některé jsou nejistého autorství. Jeho hry byly přeloženy do všech hlavních živých jazyků a jsou uváděny častěji než hry jakéhokoli jiného dramatika. Po narození dvojčat byl Shakespeare spatřen naposledy na křtu dětí, poté na 7 let zmizel.Před rokem 1592 se Shakespeare připojil ke kočovným divadelníkům. Roku 1592 přišel do Londýna, kde hrál v různých divadelních společnostech. Stal se také spolumajitelem divadla. V letech 1593 až 1594 ale byla londýnská divadla zavřena kvůli epidemii moru.Shakespeare psal poezii pod ochranou hraběte Southamptonstého. Po této epidemii se stal členem nové divadelní společnosti Služebníci lorda komořího (Lord Chamberlain's Men), kde půspbil jako herec a dramatik. V roce 1599 se společnost Lorda Chamberlain's Men přemístila do divadla Globe a Shakespeare se stal vlastníkem jedné jeho desetiny.Díky tomu byl výrazně lépe zajištěn - dostával za hru asi 6 liber.Když roku 1613 Divadlo Globe vyhořelo, přesunula se společnost do divadla Blackfriars.Pro Shakespeara však končí dramatiská tvorba a zanedlouho se vrací za manželkou a dcerami do svého rodiště, kde zůstane až do své smrti. Shakespeare umírá 23.4.1616. (zrovna na svoje narozeniny) Nedoložené zprávy o jeho životě vedly k dohadům, že pod jménem Shakespeare se kryje jiný autor. Shakespearovi se připisuje 37 děl, u některých je však jeho autorství sporné. Shakespeare vynikal jedinečnou představivostí. DÍLO: Zkrocení zlé ženy Romeo a Julie Sen noci svatojánské Hamlet Král Lear OBDOBÍ: Renesance16. - 17. století (též renezance) je umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mimo jiné zesvětštěním, individualismem a návratem k antice. Též je úzce spjat s humanismem. Pojem znovuzrození (rinascenza) byl poprvé užit pro období rozkvětu umění a vědy, které začalo na konci 13. století v Itálii, italským historikem Giorgio Vasarim v roce 1550. Pojem renesance je francouzský překlad užitý francouzským historikem Jules Micheletem a dále rozšířený švýcarským historikem umění Jacobem Burckhardtem v 19. století. Během poslední čtvrtiny 20. století se někteří historikové začali vyjadřovat v tom smyslu, že renesancí mohlo být více. Uvažuje se o renesanci 12. století a již zavedeným a obecně přijímaným pojmem je karolinská renesance. Dále je výraz užíván ve spojení s národními procesy v tomto období, např. anglická renesance, italská renesance atd. V jednotlivých druzích umění vznikaly nové prvky, ale některé rysy byly pro renesanci ať již jako epochu, nebo pro umění, které vytvářel renesanční člověk, společné. K typickým rysům Renesance patří také některé z Antiky př.: zdobené mramorové sloupy, římsy, arkády, kupole nad chrám atd.

Témata, do kterých materiál patří