Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. Karel Jaromír Erben, Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,85 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozbor knížky k maturitě.
KAREL JAROMÍR ERBEN (1811-1870) - KYTICE Obec. Pozn. Vytáhla jsem si básnickou sbírku Kytice od romantického spisovatele a historika Karla Jaromíra Erbena. Jediná básnická sbírka, kterou napsal. Kytici tvořil pozvolna 20 let, v době politického útlaku – potlačená revoluce 1848. Rakouská vláda pronásledovala vlastenecký projev – Kytice povzbuzuje čtenáře. Ukázal jeho názory a přírodu ale i lidské vztahy. Člověk je obklopený záhadami přírody. Lidé usuzovali, že vše ovládá osud –determinace. Každý pokus o změnu osudu je i vzpourou, za kterou následuje trest (Štědrý den – dívky chtějí znát svůj osud). Trestá se porušení základních vztahů mezi lidmi (Poklad, Zlatý kolovrat). Důraz klade na hluboký mateřský cit. Princip vina – trest – postavy trest přijímají, a z viny viní sebe (x Mácha – viní své okolí). UKÁZKA: v černém lese za potokem pacholátko malé nese. Téma a motiv Téma: vztah matka – dítě – touha matky po bohatství, vina – trest, Motiv: kámen, kostel, dítě, zlato, kamení Časoprostor Čas: není určený, jako by čas v knize neexistoval Prostor: les, u kostela, tajná síň za kamenem, domov ženy Kompoziční výstavba Úryvek se skládá ze dvou slok. Jiný počet veršů (jeden řádek) – vázaný (– mají stejný rytmus) Literární forma, druh a žánr Forma: poezie (veršovaná) Druh: lyricko-epické dílo Žánr: balada (lyricko-epická) má většinou nešťastný děj, veršovaná skladba středního rozsahu Lyrický subjekt Mluvčí básnického díla – v er formě – vševědoucí Postavy Žena – lehce se nechá ošálit zlatem a jeho leskem, Dítě Vyprávěcí způsoby Přímá řeč – ženy k dítěti – v úryvku není Typy promluv Monolog, pásmo vypravěče Veršová výstavba Střídavý verš – A B A B Jazykové prostředky a jejich funkce Citoslovce – hle, Zdrobněliny – kostelíček, pacholátko Archaismus – veský lid, truchlo, v kůru, ana Knižní – víska, pacholátko Přechodníky – jsouc Tropy a figury a jejich funkce Personifikace – z věže pak slyšeti zvuky Metonymie - zvoucí lid do chrámu Páně (=přenesené pojmenování na základě vnitřní souvislosti) Figury – epanastrofa = opakování slova na konci jednoho a na začátku druhého verše Kontext autorovy doby 19. století, třetí a čtvrtá etapa NO (1830−1848 a v 50. letech) i po NO Karel Jaromír Erben (1811–1870) - básník, historik, sběratel lidové slovesnosti (písně, pověsti, pohádky, říkadla), vydavatel staročeských literárních památek, překladatel, novinář (navázal na Čelakovského) - narodil se 7. 11. 1811 v Miletíně (v Podkrkonoší) do řemeslnické a písmácké rodiny - studoval práva a filozofii, seznámil se s Fr. Palackým, s nímž pak spolupracoval - znal se i s Karlem Hynkem Máchou - redigoval Pražské noviny (1848−1849) a v roce 1851 se stal archivářem Prahy - oženil se s Barborou Mečířovou a v letech 1844 a 1846 se mu narodily dcery Blažena a Ladislava - těžkou ránu znamenalo pro Erbena úmrtí jeho manželky 20. srpna 1857. O rok později se rozhodl, že se znovu ožení. Svatbu slavil uprostřed února 1859 se čtyřiadvacetiletou Žofií Mastnou, dcerou kupce z Lomnice n. Popelkou. -ztráta dětí - vydával díla staré české literatury, např. Sebrané spisy české od Mistra Jana Husa, vydával i překlady starých děl ruské literatury – Nestorův letopis ruský, Slovo o pluku Igorově - byl známý tím, že hrdinové jeho literárních prací se nebouří proti trestu a nestojí proti společnosti. Trest je pro ně samozřejmým po každém provinění. Naproti tomu hrdinové K. H. Máchy viní za všechnu špatnost jedince společnost. Erben neuznával vzpoury proti osudu, uctíval daný řád. - v jeho básních se opakují témata viny a trestu - Erbenovy pohádky jsou zbaveny skoro vesměs místní a časové určenosti. Tím se liší od pohádek B. Němcové, v nichž se naopak odráží konkrétní životní prostředí a situace. Prostonárodní písně a říkadla (1864) Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečí původních (1865) České pohádky -Zlatovláska, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Pták Ohnivák a Liška Ryška Historická díla:Sebrané spisy Jana Husa Literární a obecně kulturní kontext NO: - počátek spadá do 70. let 18. století, konec 50. léta 19. století dělí se na 4 etapy: 1. fáze, „obranná“: 80. léta 18. st. − 1805, J. Dobrovský - převládá klasicismus, utvářejí se základy obrozenské literatury 2. fáze: 1806−1830, J. Jungmann, Fr. Palacký, P. J. Šafařík, J. Kollár, V. K. Klicpera, J. N. Štěpánek, F. L.Čelakovský - doba napoleonských válek, vytváří se jazykový program, v literatuře se uplatňuje preromantismus 3. fáze: 1830−1848, J. K. Tyl, K. H. Mácha, K. J. Erben - doba mezi revolucemi, literatura se sbližuje se životem, proniká romantismus 4. fáze: 1848 − 50. léta, K. H. Borovský, B. Němcová - demokratická orientace literatury, směřování k realismu Josef Kajetán Tyl (1808−1856) - prozaik, básník, kritik, novinář - sblížil se s Klicperou - redigoval časopis Květy, Vlastimil, Posel z Prahy, vydával politický list Selské noviny -Dekret Kutnohorský, Rozervanec, Poslední Čech, Strakonický Dudák aneb Hody divých žen Karel Hynek Mácha (1810–1836) - básník a prozaik, nejvýznamnější představitel českého romantismu - studoval filozofii na UK a práva - účastnil se českého společenského života, hrál v ochotnických divadelních představeních ve Stavovském a Kajetánském divadle, patřil do skupiny spolupracovníků J. K. Tyla - posledních 5 měsíců života pracoval jako praktikant v Litoměřicích - 6. listopadu 1836 náhle zemřel v Litoměřicích po vleklém onemocnění po hašení požáru -Máj, Křivoklad, Marinka, Pouť krkonošská, Cikáni DALŠÍ BÁSNĚ Z KYTICE: Kytice: Mrtvá matka ztělesňuje matku vlast. Její duše se vtělila v kvítí – mateřídouška. Vůně kvítku dětem matku připomínala. Jako každý miluje svou matku, tak by měl milovat svou vlast. Kvítek – symbol vlasti. - svázal kytky v kvítí –každá z básní je jedna z kytek, kniha slouží jako naděje pro národ, SVÁZAL BÁSNĚ JAKO KYTICI Poklad: Matka jde se svým synkem na Velký pátek do kostela, ale když běží podle skály, uvidí u kostela veliký kámen, za kterým se v hoře objevila síň plná zlata. Ženu přilákala zář a třpy

Témata, do kterých materiál patří