Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Realismus v české venkovské a historické próze od 80. let 19. století do počátku 20. století

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

století do počátku 20. století Novákové, Antala Staška aj. faktory, které deformují tradiční vztahy a hodnoty. Karel Václav Rais - učitel v Podkrkonoší a českomoravské vysočině. povídky: - často zobrazuje osudy starých bezbranných lidí - výminkářů. Rodiče a děti Výminkáři romány: - o důležité úloze české inteligence (myslitelé, kněží) v šíření vzdělanosti a vlastenectví. Zapadlí vlastenci -inspirováno skutečnými zápisky vesnici, který obětavě šíří osvětu, vzdělanost a vlastenectví. Západ musí odejít z fary. Při stěhování umírá. Pantáta Bezoušek Schopnost použít selský rozum ve městě. Kalibův zločin a její matky dohnán k vraždě. Tereza Nováková - vzdělaná kultivovaná žena. její tvorba je spojena s východními Čechami. Její syn Arne Novák působil jako literární kritik. charakteristika románů T. Novákové: ► hrdinové jako silné osobnosti (hledači pravdy), kteří si uvědomují nespravedlivé uspořádání světa a hledají cestu k jeho nápravě. ►romány mívají reálný základ. Úlomky žuly- povídková kniha ze života obyvatel kolem Litomyšle. Jan Jílek umírá v cizině. Jiří Šmatlán se seznamuje se sociálně-demokratickými myšlenkami. Na Librově gruntě- obraz těžkého života na venkově před a po zrušení nevolnictví. Děti čistého živého- tragický příběh rozpadu náboženské sekty, ve které její členové hledali únik z těžkého života. Drašar- inspirováno životním příběhem buditelského kněze Josefa Michla. Antal Stašek - otec Ivana Olbrachta, advokát, zobrazuje těžký život obyvatel v Podkrkonoší. Blouznivci našich hor spiritismu (duchověrství). V temných vírech- román o životě dělnictva a stávce ve svárově. O ševci Matoušovi a jeho přátelích revolučního hnutí. (1848) Josef Holeček Naši - rozsáhlá románová kronika podávající idealizovaný obraz života v jihočeské vesnici v souladu s přírodou. Ztělesněním lidové moudrosti je sedlák Kojan (podle postavy autorova otce) Jan Herben - vytváří lidový a realistický obraz života na moravském slovácku. Do třetího a čtvrtého pokolení - román zobrazující těžký život na moravské vesnici na osudech tří generací rodiny Hrabců. Zikmund Winter. - navazuje na historické povídky J. K. Tyla a zájem Ruchovců o historická témata. historie. - zdrojem historických faktů jsouPalackéhoDějiny národa českého v Čechách i v Moravě. Alois Jirásek - profesor na gymnáziích v Litomyšli a v Praze. - podepsal Manifest českých spisovatelů za samostatnost českého národa. - tvůrce českého historického realistického románu. - vytváří ucelený obraz českých národních dějin. zaměřuje se na různá období. vlastenecké a kolektivistické. osobností českých dějin. - zastával Palackého koncepci dějin. próza: a) nejstarší období dějin Staré pověsti české●Blaničtí rytíři národu na pomoc. b)doba husitská Mezi proudy- období reformátorů, kritiky církve a Jana Husa Proti všem- vrcholné období husitských bojů (bitva na Vítkově) Bratrstvo - doznívání husitství a působení bratříků na Slovensku c) doba pobělohorská Temno - zachycuje dobu rekatolizace, protireformace a působení jezuitů. vyzívá Lomikara na „Boží súd“ a Lomikar do roka umírá Skály- Skaláci- téma selských bouří d) národní obrození F. L. Věk nadřenou buditelskou práci v 1. fázi NO v 18. století. ( V. Thám, V. M.Kramerius,…) U nás - románová kronika o období 2. fáze NO na Náchodsku. Filozofská historie se zapojují do boje na pražských barikádách 1848)- drama: a) historické hry Jan Hus Jan Žižka Jan Roháč b) pohádkové hry Lucerna Kněžna Lucernu rozbije a tím ho zbaví povinnosti. c) hry ze současnosti Otec Vojnarka Zikmund Winter - profesionální historik a) povídky Rakovnické obrázky Nezbedný bakalář b) psychologické prózy Krátký jeho svět žárlivým mužem. Rozina sebranec - tragický příběh dívky (nalezence), kterou její okolí nepřijme. Mistr Kampanus když pozná marnost tohoto kroku, volí sebevraždu.

Témata, do kterých materiál patří