Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Farma zvířat

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Farma zvířat O díle:George Orwell se inspiroval poměry v totalitním Rusku a reaguje na něj svou tvorbou. Jeho dílo je zaměřené na kritiku totalitních režimů (fašismu, komunismu). Tato próza má znaky alegorické bajky a pohádky. Dílo ukazuje satirický obraz stalinismu. V době, kdy byla kniha vydána nebyla oblíbená, svoje docenění dostala o pár let později. Psáno spisovnou češtinou, objevuje se přímá i nepřímá řeč, popisy a vyprávění. Autor používáalegorii(podobenství o násilnou revolucí nastoleném společenství, v něm „jsou si všichni rovni“, kde je většina „rovných“ ovládána hrstkou „ještě rovnějších“), ale i personifikaci v podobě mluvících zvířat. Děj se odehrává chronologicky. Námět:bajka z 20. století Postavy:hlavní: prase Napoleon - charakteristika:s pomocí pár jiných ovládne celou farmu aniž by si diktatury byla zvířata pořádně vědoma vedlejší: koně: Boxer a Lupina, koza Majka, osel Benjamin,.. (každé zvíře ztělesňuje určitý typ lidí) Doba a místo děje:farma v Anglii – reálné, čas neurčen Obsah:Autor vypravý o farmě, zvané Panská farma, kde se zvířata vzbouřily a vyhnaly svého farmáře Jonese, který se o ně dobře nestaral. Zvířata si vytvoří svůj vlastní řád a píseň “Zvířata Anglie“, kterou je naučil starý kanec Mojžíš. V písni jsou obsaženy hlavní body jejich řádu – nepřátelství k člověku a láska ke zvířatům. Farma je přejmenována na “Farmu Zvířat“. Zpočátku se jim na farmě daří, ale prasata, která řidí systém, jelikož jsou nejchytřejší se začnou povyšovat nad ostatní. Kanec Napoleon s prasetem Kulišem chtějí být samostatnými vládci, a tak ostatní zvířata musí souhlasit se vším co řeknou, ikdyž jim to nepřináši vlastní prospěch. Při vhodné příležitosti poštve Napoleon všechna zvířata proti Kulišovi a sám se určí “Velkým vůdcem“ . Má vše perfektně promyšleno a vše si dokáže mistrně obhájit, a tak hloupá zvířata se vším souhasí. Později se prasata nastěhují do domu pana Jonese, nosí šaty lidí, pijí alkohol, obchodují s lidmi a dokonce začnou chodit po dvou. Všechno toto bylo předtím přísně zakázáno. Prasata také začnou postupně měnit sedmero přikázání. Při jakékoliv snaze ostatních zvířat proti nečemu protestovat, je jim vše odůvodněno pomocí inteligentnich argumentů, kterým údajně oni nemohou rozumět, jelikož jsou hloupá a nevzdělaná. O rok později se snižuje produkce. Od té doby je tedy třeba najít viníka za všechny utrpení. Tímto viníkem se stává vyhnaný vepř. Na farmě jsou odhaleni jeho pomocníci a jsou ihned popraveni. Některým zvířatům se zdá, že zabití zvířete bylo v sedmi přikázáních, které se nesměli porušit. Proto se jdou podívat na zeď stodoly, kde jsou všechny vypsána. Tam ovšem stojí, že žádné zvíře nezabije jiné bez důvodu. Toto přepisování přikázání se ale opakuje stále častěji. Zvířata si myslí, že jim selhala pamět a už si to napamatují. Kdykolik některé ze zvířat začne být nespokojené, je dotazováno, zda by bylo raději, kdyby se vrátil pan Jones, ale to žádné zvíře nechce, protože si myslí, že za jeho panování se měly hůř a hlavně byly otroky, kdežto teď, si vládnou sami. Farma je také zpět přejmenována na Panskou farmu. Vše vrcholí náštěvou sousedních statkářů na farmě, kteří konstatují: “My máme své podřazené třídy, vy máte své podřazené druhy,“ a“ nikdy nebylo vykořisťování, tak efektivní jako zde, máme se co učit.“ Nakonec hrají prasata s lidmi poker (všichni podvádějí) a najednou není poznat, kdo je člověk a kdo prase, protože prasata se pozvolna začínají měnit v lidi. Ukázka:Po několika dnech, kdy zděšení z poprav trochu opadlo, si některá zvířata vzpomněla – či myslela si, že si vzpomínají – že v Šestém přikázání se praví: „Žádné zvíře nezabije jiné zvíře.“ A i když se nikdo neodvážil zmínit se o tam nahlas v doslechu vepřů a psů, měli všichni pocit, že popravy, kterých byla zvířata svědky, se s přikázáním neslučují. Lupina požádala Benjamina, aby jí Šesté přikázání přečetl, a když jí Benjamin jako obvykle řekl, že se odmítá do takových záležitostí míchat, došla si pro Majku. Majka jí tedy ono přikázání přečetla. Znělo: „Žádné zvíře nezabije jiné zvířebez důvodu.“ Nějak se stalo, že poslední dvě slova se z paměti zvířat vytratila. Alespoň se nyní přesvědčila, že přikázání porušeno nebylo, neboť zde existoval naprosto jasný důvod pro popravu zrádců, spolčených s Kulišem. Zařazení autora:Absurdní drama zobrazuje skutečnost jako nesmyslnou. Vyjadřuje pocity bezmoci osamoceného člověka a ztrátu schopnosti dorozumění sostatními lidmi. Ukazuje člověka jako ohroženého mechanismymoderní civilizace, kterou sám stvořil. Charakteristické je odstranění souvislého děje, opomíjení charakteristiky postav, deformace a devalvacejazyka, který ztrácí svou dorozumívací funkci. Dialog sice umožňuje komunikaci,ale prázdnota frází a plané tlachání znemožňují dorozumění. Hry jsou laděny tragicky nebo tragikomicky. Časté jsou groteskní prvky a černý humor. Další autoři: John Ronald Reuel Tolkien, Joseph Keller, Erich Maria Remarque, Umberto Eco, J. Zamjatin, R. Bradbury, Wyndham, Asimov, Clarke

Témata, do kterých materiál patří