Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hospodářské a sociální problémy třetího světa

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Hospodářské a sociální problémy třetího světa

- třetí svět - rozvojové země: nízká životní úroveň

nízká produktivita práce

negramotnost (75%)

nezaměstnanost (1/3)

malý podíl na svět. obchodu

nedostatek potravin

nedostatek pitné vody

nízký průměrný věk

- světový Jih - od 70. let

- populační exploze - 70. - 80. léta - + 1 miliarda

= potravinové krize

- problémy industrializace

- politické režimy:

teokracie --- pluralitní demokracie (Indie, Srílanka, Venezuela)

- převažují režimy vojenské a polovojenské diktatury = hromadné zabíjení odpůrců - Kambodža, Uganda, Rwanda, Burundi, Čad, Nigérie, Súdán, Angola

- náboženská nesnášenlivost - Indie X Pákistán

- národní nesnášenlivost - Kurdové X Turecko, Irák, Jugoslávie

- časté státní převraty = malá stabilita (Latinská Amerika, Afrika)

- obrovská korupce

- vliv studené války - SSSR a USA usilovaly o pomoc, ale SSSR na to ekonomicky nemělo = rozvojové státy mají nesplatitelné dluhy na Z

- myšlenka společného postupu národů Asie a Afriky v otázce udržení a upevnění míru a spolupráce na principu neúčasti v blocích

1955 - v Bandungu (Indonésie) afroasijská konference - vzájemná hospodářská a technická pomoc, kulturní spolupráce, likvidace kolonialismu a rasové diskriminace, odzbrojení, zákaz masového ničení

1961- v Bělehradě konference nezúčastněných

1964 - konference nzúčastněných v Káhiře - Program míru a mezinárodní spolupráce

- vedoucí osoby - Tito, Násir, Nehrú a Gándhíová

70. léta - hnutí nezúčastněných pod vlivem levicových sil (konference v Guayaně, v Alžírsku) = kritika imperialismu USA = vlna antiamerikanismu

1974 - OSN přijala pod tlakem nezúčastněných "nový světový hospodářský řád" - zůstal ale jen v deklarativní podobě, protože se hnutní nezúčastněných rozpadlo (expanze dráčků)

- sovětská intervence do Afghánistánu (člen hn) = naprostý rozpad

Témata, do kterých materiál patří