Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dějepis (D)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu D - Dějepis.

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
0. OSNOVA MATURITA D Maturita, státnice 22.12.2020 17:23 6
0. Revoluce 1848 Zápisky z hodin 11.03.2021 10:01 1
01.vznik a vývoj staroorientálních států Neznámý 29.09.2022 12:09 2
02.Starověké Řecko - politický vývoj a uspořádání Neznámý 29.09.2022 12:09 1
04.antická kultura, počátky křesťanství Neznámý 29.09.2022 12:09 1
05.raný středověk -stěhování národů, vznik nových států a říší Neznámý 29.09.2022 12:09 3
06.První státní útvary na našem území, románská kultura Neznámý 29.09.2022 12:09 2
07.Vývoj významných států Evropy v období vrcholného středověku Neznámý 29.09.2022 12:09 2
08.Český stát za posledních Přemyslovců - hospodářský a politický vývoj Neznámý 29.09.2022 12:09 2
09.Český stát v období Lucemburků, gotická kultura Neznámý 29.09.2022 12:09 3
1,Svět-po-30ti-leté-válce Neznámý 14.05.2019 10:48 3
1. Pravěk Maturita, státnice 23.05.2022 16:39 2
1. Pravěký vývoj lidstva Maturita, státnice 02.02.2019 17:24 4
1. STAROVĚKÉ ORIENTÁLNÍ STÁTY 1 Maturita, státnice 22.12.2020 17:23 1
1. světová válka Zápisky z hodin 24.10.2020 00:08 2
1. světová válka a vznik Československa Zadání testů 27.07.2023 14:13 0
1. světová válka-referát Neznámý 07.04.2022 18:41 0
1. Úvod do studia dějepisu pravěk a neolitická revoluce Maturita, státnice 04.04.2022 23:03 2
10. BURŽOAZNÍ REVOLUCE V EVROPĚ A AMERICE Maturita, státnice 22.12.2020 17:23 3
10. Reconquista, objevné plavby, renesance, reformace, protireformace, náboženské války Maturita, státnice 02.02.2019 17:24 6
10. Renesance, reformace a humanismus Neznámý 04.04.2022 23:03 4
10.Zámořské objevy a jejich důsledky, renesance a humanismus Neznámý 29.09.2022 12:09 3
11. EVORPA OD NAPOLEONSKÝCH VÁLEK DO ROKU 1848 Maturita, státnice 22.12.2020 17:23 1
11. Habsburkové Maturita, státnice 02.02.2019 17:24 6
11. Krize středověké společnosti, kritika církve, osobnost Jana Husa Neznámý 29.09.2022 12:09 3
11. Osvícenský absolutismus za vlády Marie Terezie a Josefa II Neznámý 04.04.2022 23:03 2
12. Evropské monarchie - 17. A 18. století Maturita, státnice 02.02.2019 17:24 2
12. NAŠE ZEMĚ OD NO PO ROK 1914 Maturita, státnice 22.12.2020 17:23 2
12. Reformace Zápisky z hodin 27.07.2023 14:13 2
12. Velká francouzská revoluce a napoleonské války Neznámý 04.04.2022 23:03 2
12.Husitství - průběh a výsledky, odraz v kultuře 19.-20.st. Neznámý 29.09.2022 12:09 3
13. Průmyslová revoluce a její důsledky Neznámý 04.04.2022 23:03 1
13. SVĚTOVÉ VELMOCI 2. POL. 19. STOL_ Maturita, státnice 22.12.2020 17:23 1
13. Velká francouzská revoluce Maturita, státnice 02.02.2019 17:24 5
13.Západní Evropa v 16.st., reformace a protireformace Neznámý 29.09.2022 12:09 1
14. Česká společnost v 19. století Maturita, státnice 02.02.2019 17:24 2
14. Ideové proudy a 1848 Neznámý 04.04.2022 23:03 1
14. MEZINÁRODNÍ VZTAHY 19. STOL. A POČÁTKU 20. STOL_ Maturita, státnice 22.12.2020 17:23 2
14.česká stavovská monarchie (1526-1627) Neznámý 29.09.2022 12:09 2
15. České země a Evropa v 2. polovině 19. století Neznámý 04.04.2022 23:03 2
15. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA Maturita, státnice 22.12.2020 17:23 4
15. Revoluční roky v Evropě Maturita, státnice 02.02.2019 17:24 2
15.-otazka-Nizozemska-anglicka-a-americka-revoluce Maturita, státnice 07.04.2020 18:08 2
15.Třicetiletá válka a její důsledky pro české země Neznámý 29.09.2022 12:09 1
16. Francouzská revoluce Zápisky z hodin 27.07.2023 14:21 0
16. IMPERIALISMUS, PŘELOM STOLETÍ Neznámý 02.02.2019 17:24 1
16. První světová válka Neznámý 04.04.2022 23:03 1
16. století česko + evropa Neznámý 17.05.2018 11:42 2
16. VZNIK ČSR A JEJÍ VÝVOJ DO ROKU 1929 Maturita, státnice 22.12.2020 17:23 2
16.Parlamentarismus a absolutismus v Evropě – Anglie, Francie, Rusko Neznámý 29.09.2022 12:09 3
17. Češi a Slováci v době první světové války, vznik Československa, poslední Habsburkové Neznámý 04.04.2022 23:03 2
17. ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1929 - 1939 Maturita, státnice 22.12.2020 17:23 6
17. Právní řád, systém práva Neznámý 27.10.2020 21:50 1
17.listopad Neznámý 24.05.2018 17:11 1
17.OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS V HABSBURSKÉ MONARCHII, BAROKNÍ KULTURA Neznámý 29.09.2022 12:09 1
18. ČESKOSLOVENSKO 1918 Neznámý 04.04.2022 23:03 1
18. SVĚT V LETECH 1917 - 1932 Maturita, státnice 22.12.2020 17:23 2
18.VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Neznámý 29.09.2022 12:09 3
1848 otázky Zadání testů 27.07.2023 14:21 0
19. Meziválečné totalitní systémy a autoritativní režimy Neznámý 04.04.2022 23:03 2
19. SVĚT V LETECH 1933 - 1938 Maturita, státnice 22.12.2020 17:23 1
19.Vznik USA a jejich vývoj v 19.století Neznámý 29.09.2022 12:09 1
2,Osvícenství - George Washington Neznámý 14.05.2019 10:48 1
2-Vzestup+civilizace+Říma_ Neznámý 10.04.2024 16:33 0
2. Staroorientální despocie, starověk Maturita, státnice 02.02.2019 17:24 5
2. Starověk Maturita, státnice 23.05.2022 16:40 1
2. Starověké nejstarší civilizace Maturita, státnice 04.04.2022 23:03 3
2. STAROVĚKÉ ŘECKO 2 Maturita, státnice 22.12.2020 17:23 7
2. světová válka Zápisky z hodin 24.10.2020 00:08 1
2. světová válka – otázky Zadání testů 27.07.2023 14:13 0
20. Druhá světová válka Neznámý 04.04.2022 23:03 2
20.revoluce 1848 v Evropě Neznámý 29.09.2022 12:09 1
21.MNICHOVSKÁ KRIZE Neznámý 04.04.2022 23:03 2
21.Revoluce 1848 v českých zemích, počátky občanské společnosti Neznámý 29.09.2022 12:09 1
22 Československo pod komunistickou nadvládou 1948 - 1960 Neznámý 04.04.2022 23:03 1
22. ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1946 - 1968 Maturita, státnice 22.12.2020 17:23 6
22.Evropa a svět ve 2.pol.19.stol. a na počátku 20.stol Neznámý 29.09.2022 12:09 1
23. ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1968 - 1989 Maturita, státnice 22.12.2020 17:23 3
23. Druhá světová válka Zápisky z hodin 27.07.2023 14:21 1
23. Studená válka Neznámý 04.04.2022 23:03 2
23.První světová válka a uspořádání světa po ní Neznámý 29.09.2022 12:09 1
24. Československo pod komunistickou nadvládou 1960 - 1989, rozklad komunistických režimů Neznámý 04.04.2022 23:03 1
24.Vznik Československa, problémy nově vzniklého státu Neznámý 29.09.2022 12:09 1
25. nejnovější světové dějiny Neznámý 04.04.2022 23:03 2
25.politický systém první republiky, Mnichov 1938 Neznámý 29.09.2022 12:09 2
26. Nejnovější dějiny České republiky Maturita, státnice 04.04.2022 23:03 1
26.RUSKÉ REVOLUCE A VÝVOJ SSSR DO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Neznámý 29.09.2022 12:09 1
27.Nacistické Německo, průběh 2.sv.války do 22.6.1941 Neznámý 29.09.2022 12:09 1
28. říjen 1918 Seminárky, referáty 24.02.2024 18:43 0
28.Druhá světová válka od napadení SSSR, její výsledky a výz Neznámý 29.09.2022 12:09 1
29.Odboj Čechů a Slováků za druhé světové války Neznámý 29.09.2022 12:09 1
3,George Washington - Francie konstituční monarchii Neznámý 14.05.2019 10:48 1
3-Vznik Hel. ř., kultura st. ř._4.1. + 6.1. Neznámý 10.04.2024 16:33 0
3. Antické Řecko Maturita, státnice 02.02.2019 17:24 14
3. Antický starověk - Řecko a kořeny evropské kultury Maturita, státnice 04.04.2022 23:03 2
3. STAROVĚKÝ ŘÍM Maturita, státnice 22.12.2020 17:24 7
30. Hlavní etapy vývoje poválečného ČSR Neznámý 29.09.2022 12:09 1
30. letá válka, habsburkove, osvicenství Zápisky z hodin 24.10.2020 00:08 2
4. Antický starověk - Řím Maturita, státnice 04.04.2022 23:03 2
4. Starověký Řím Maturita, státnice 02.02.2019 17:24 4
5. Evropa v raném středověku Maturita, státnice 02.02.2019 17:24 6
5. Střední Evropa v raném středověku, stěhování národů, první státní útvary na našem území.docx Maturita, státnice 04.04.2022 23:03 1
50. a 60. léta v Československu Zápisky z hodin 24.10.2020 00:07 2
50. léta v Československu I. Neznámý 31.10.2020 16:49 1
6,Klasicismus-dějepis Neznámý 14.05.2019 10:46 1
6. NAŠE ZEMĚ V LETECH 1434 - 1618 2.0_ Maturita, státnice 22.12.2020 17:24 4
6. Přemyslovci Maturita, státnice 02.02.2019 17:24 4
6. Středověk v Evropě, postavení církve, středověká kultura a společnost Maturita, státnice 04.04.2022 23:03 1
7,Evropa ve 2.pol. 19.st. Neznámý 14.05.2019 10:48 1
7. Český stát za vlády Přemyslovců a Lucemburků Neznámý 04.04.2022 23:03 2
7. Lucemburkové Maturita, státnice 02.02.2019 17:24 9
8. KRIZE 14. STOLETÍ Neznámý 04.04.2022 23:03 1
8. Vrcholný středověk Maturita, státnice 02.02.2019 17:24 4
9. Husitství Maturita, státnice 02.02.2019 17:24 4
9. VÝVOJ ČESKÝCH ZEMÍ 1648 - 1790 Maturita, státnice 22.12.2020 17:24 4
9. Zámořské objevy Neznámý 04.04.2022 23:03 2
Absolutismus a Rusko Zápisky z hodin 13.09.2021 23:47 1
Akkad, Asýrie... Neznámý 28.09.2022 00:00 1
Alcatraz Neznámý 28.07.2018 12:30 0
ALEXANDR VELIKÝ Neznámý 15.03.2022 22:08 1
Alžběta Kristýna Brunšvicko-Wolfenbüttelská a její sestry Neznámý 16.09.2018 12:59 1
Alžběta zu Wied a Karel I.Rumunský Neznámý 04.10.2018 15:08 1
Anglická revoluce Zápisky z hodin 13.09.2021 23:47 1
Anglie a francie ve vrcholném středověku Zápisky z hodin 22.01.2024 09:38 0
Anglie, revoluce Zápisky z hodin 24.10.2020 00:08 1
Anglie, Rusko - 17. století Zápisky z hodin 12.05.2022 21:01 1
Anna Franková Neznámý 27.04.2018 19:49 2
Antické chrámy Neznámý 15.01.2019 11:52 1
Antičtí bohové - prezentace Neznámý 01.11.2020 10:55 2
Arabsko-izraelský konflikt Neznámý 31.10.2020 16:49 1
Arnhem 1944 Neznámý 28.03.2018 09:58 1
Atheny Neznámý 26.05.2018 00:04 1
Austroslavismus Neznámý 21.03.2021 20:10 1
Automobilismus a Henry Ford Seminárky, referáty 24.04.2018 22:43 0
Aztékové Seminárky, referáty 12.01.2022 21:21 0
Barbaři a řím Neznámý 17.05.2018 11:43 4
Baroko Zápisky z hodin 15.06.2018 22:22 2
Baroko a rokoko v brně Neznámý 17.05.2018 11:43 1
Bartolomějská noc Seminárky, referáty 02.06.2018 14:45 4
Bazilika sv. Prokopa Seminárky, referáty 30.05.2018 18:50 1
Berlínská zeď Neznámý 08.04.2018 21:24 1
Bibrštejnové Neznámý 28.03.2018 09:58 0
Bílý dům Neznámý 18.07.2018 18:08 0
Bitva o Stalingrad v německém tisku Seminárky, referáty 28.03.2018 09:58 1
Bitva u Marathonu Neznámý 26.05.2018 00:05 1
Buddhismus Seminárky, referáty 27.09.2021 14:57 2
Byzantské umění Neznámý 17.05.2018 11:43 2
češi a slováci v době první světové války, vznik samostatné ČSR Neznámý 07.04.2020 18:08 0
české národní obrození Maturita, státnice 07.04.2020 18:08 1
české země a habsburská monarchie ve II. polovině 19. století na počátku 20. století Neznámý 07.04.2020 18:08 0
Československá Republika Neznámý 24.10.2020 11:01 0
Československo v 50. letech II. Neznámý 31.10.2020 16:50 0
Československo v 70. - 90. letech-Bizíková Neznámý 31.10.2020 16:50 1
Československý odboj otázky Zadání testů 27.07.2023 19:39 0
Český stát za Lucemburků Neznámý 28.03.2018 09:58 2
Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků Neznámý 28.03.2018 09:58 0
český stát za přemyslovců Neznámý 07.04.2020 18:07 1
chammurapiho zákoník Neznámý 17.06.2018 13:32 0
Charles Baudelaire Seminárky, referáty 27.09.2021 14:57 0
CHARTA 77 - text k prezentaci Neznámý 05.06.2023 11:47 0
Chebský hrad Seminárky, referáty 27.03.2018 22:26 0
Cyril a Metoděj Seminárky, referáty 04.06.2018 17:52 0
D - Reformace Zápisky z hodin 18.01.2022 20:42 3
Dějepis - Holocaust a výsedky 2.sv.v. + česko po roce 45 Zápisky z hodin 12.05.2022 21:01 0
Dějepis - souhrn (husitství až baroko) Zápisky z hodin 27.07.2023 19:39 0
Dějepis shrnutí Neznámý 13.10.2018 13:06 6
Dějiny Číny Zápisky z hodin 17.04.2018 18:00 1
Dějiny Japonska Zápisky z hodin 17.04.2018 18:00 2
Dějiny Maďarska Zápisky z hodin 17.04.2018 18:00 0
Dějiny Polska Zápisky z hodin 17.04.2018 18:00 0
Dějiny Turecka Zápisky z hodin 17.04.2018 18:00 0
Dělení růží - Vítkovci, páni z Růže Neznámý 16.09.2018 15:35 1
Den D - Invaze v Normandii 6. června 1944 Neznámý 28.03.2018 09:57 1
Děti Alexandry Fjodorovny a Mikuláše II Neznámý 16.09.2018 13:00 1
Děti Marie Antoinetty a Ludvíka XVI Neznámý 29.07.2018 11:05 0
Doba Augustova - zánik říše římské Neznámý 07.01.2018 16:16 1
doba bronzová, železná, římská Zápisky z hodin 12.05.2022 21:01 2
doba kamená Zápisky z hodin 12.05.2022 21:01 2
Doba polipanská Zápisky z hodin 27.07.2023 19:39 0
Doba železná Neznámý 28.09.2022 00:00 1
Dominát a zánik antického světa Neznámý 10.01.2023 21:12 1
Druhá světová válka Neznámý 04.04.2023 15:46 2
druhá světová válka Neznámý 07.04.2020 18:08 1
Druhá světová válka - mezníky Neznámý 13.07.2018 12:20 5
egypt Neznámý 28.09.2022 00:00 0
Ekonomické a politické problémy vrcholného středověku Neznámý 07.04.2020 18:07 0
Elisabeth Vigée Lebrun Neznámý 27.04.2018 19:49 0
Evropa mezi světovými válkami Zápisky z hodin 27.07.2023 19:46 0
Evropa v období rozvinutého středověku Neznámý 28.03.2018 09:57 3
Evropské kulturní dědictví Maturita, státnice 07.04.2020 18:08 0
Evropské revoluce v 16. a 17. století Neznámý 28.03.2018 09:57 1
Ferdinand I. Dobrotivý a Marie Anna Neznámý 17.10.2018 17:36 1
Feudalismus Zápisky z hodin 27.07.2023 19:46 0
Formování a upevňování bloků Neznámý 31.10.2020 16:49 0
Francie v 17. stol Zápisky z hodin 13.09.2021 23:47 1
Francouzská revoluce Neznámý 28.04.2018 21:20 3
Francouzská revoluce Zápisky z hodin 12.05.2022 21:01 1
František Josef I a Sissi Neznámý 30.07.2018 22:12 1
Franz Xaver Winterhalter Neznámý 13.10.2018 10:42 1
Gaius Julius Caesar Seminárky, referáty 24.04.2018 22:31 2
gotika.pages Neznámý 28.12.2017 11:50 0
Habsburci na českém trůně Zápisky z hodin 27.07.2023 19:46 0
Habsburská monarchie Zápisky z hodin 13.09.2021 23:47 1
Habsburská monarchie Zápisky z hodin 13.09.2021 23:46 1
Hagia Sofia Neznámý 27.04.2018 19:50 3
Historie Zápisky z hodin 10.03.2022 21:21 1
Historie Sportu Neznámý 26.05.2018 00:22 1
Historizující slohy a secese Neznámý 26.05.2020 13:50 1
Hlavní etapy vývoje československa v obdobi-1945-1989 Neznámý 07.04.2020 18:08 0
Holokaust Seminárky, referáty 01.06.2018 18:08 1
Hon na Bismarck Neznámý 28.03.2018 09:57 0
Hospodářské a sociální problémy třetího světa Neznámý 28.03.2018 09:57 0
Hrad Loket Seminárky, referáty 27.09.2021 14:57 1
Humanismus a renesance, Velké zámořské objevy, Reformace v Evropě Neznámý 28.03.2018 09:57 10
husictví-plavby Neznámý 10.04.2024 15:56 0
Husité; Jagelonci Neznámý 10.04.2024 15:55 0
Husitské hnutí Neznámý 28.03.2018 09:57 3
husitské revoluční hnutí Neznámý 07.04.2020 18:07 2
Husitství Neznámý 28.03.2018 09:57 1
Husitství Zápisky z hodin 30.05.2019 20:00 3
Husitství Neznámý 07.01.2018 16:18 1
INDIE A ČÍNA Neznámý 15.03.2022 22:13 2
Indira, Rádžív a Sonia Gándhí Neznámý 18.10.2018 08:37 1
Isabela Kastilská Neznámý 25.04.2018 19:30 1
Islám Zápisky z hodin 17.04.2018 18:00 0
Islámská revoluce v Íránu Neznámý 28.03.2018 09:57 0
Islámské umění + evropa po zániku západořímské říše Zápisky z hodin 17.04.2018 18:00 1
Itálie Neznámý 30.07.2018 22:44 1
Jagelonci-reformace,katolictví Neznámý 10.04.2024 15:56 0
Jiří V a Marie z Tecku Neznámý 31.10.2018 15:00 1
Jiří z Poděbrad Neznámý 26.05.2018 00:28 1
Josef II. Neznámý 29.07.2018 14:10 0
Josef II. - pracovní list Neznámý 01.11.2020 12:36 2
Josef Kajetán Tyl Seminárky, referáty 27.09.2021 14:57 0
JUSTINIÁN Neznámý 01.11.2020 12:55 0
Kate Middleton a Meghan Markle Neznámý 23.09.2018 17:26 1
Klasické období Řecka Zápisky z hodin 12.05.2022 21:01 0
Kodikologie Seminárky, referáty 02.01.2023 17:00 0
Konec 18. a počátek 19. století v Evropě Zápisky z hodin 13.09.2021 23:47 0
Konec Napoleona a Vídeňský kongres Zápisky z hodin 13.09.2021 23:47 0
Konstantin a Metoděj Neznámý 13.09.2018 19:27 1
Korejská válka Neznámý 05.04.2018 12:10 0
Kostel sv. Jáchyma Seminárky, referáty 30.05.2018 18:51 1
Kralovství dvojího lidu, doba poděbradská, jagellonská Maturita, státnice 07.04.2020 18:07 0
Křesťanství Zápisky z hodin 17.04.2018 18:00 0
Krize v ČSR a vývoj ve 30. letech 20. století Neznámý 28.03.2018 09:57 0
Křížové výpravy Zápisky z hodin 27.07.2023 19:58 0
Krymská válka, USA, 19. století Zápisky z hodin 24.10.2020 00:08 1
Kuchyň za časů Karla IV. Seminárky, referáty 01.06.2018 18:08 0
Kultura 19.století Seminárky, referáty 26.09.2018 15:37 0
Kynžvart Seminárky, referáty 30.05.2018 18:51 1
Lincolnův památník Neznámý 15.07.2018 17:07 1
Lucas Cranach Seminárky, referáty 30.05.2018 18:50 0
Lucemburkové Neznámý 16.09.2018 13:00 3
Lucemburkové pracovní list Neznámý 01.11.2020 11:07 3
Lucemburkové na českém trůně - maturitní otázka Neznámý 26.05.2020 13:50 3
Ludvík Ferdinand a Marie Josefa Saská Neznámý 18.10.2018 12:02 1
Mahátma Gándhí Seminárky, referáty 27.09.2021 14:57 1
Makedonská nadvláda, Řecko, Archaické období, Kréta Neznámý 28.09.2022 00:01 0
Margaret Thatcherová Neznámý 27.04.2018 19:49 4
Marie Terezie a Josef II. Zápisky z hodin 12.05.2022 21:01 1
Martin Luther King prezentace Neznámý 01.11.2020 10:53 11
Masterplan Neznámý 09.06.2022 16:30 0
Megality Neznámý 17.05.2018 11:43 0
Mezinárodní situace před 1. světovou válkou Neznámý 28.03.2018 09:57 2
Meziválečná česká próza Zápisky z hodin 27.07.2023 20:03 0
Meziválečné období Zápisky z hodin 24.10.2020 00:08 2
Moderní umění Neznámý 17.05.2018 11:43 3
Moskva 1941 Neznámý 28.03.2018 09:57 0
Motivační dopis - DÚ na ZSV Neznámý 25.04.2018 08:52 0
Mumifikace Neznámý 27.04.2018 19:48 1
Mumifikace Seminárky, referáty 30.05.2018 18:43 0
Mumifikace Neznámý 26.05.2018 00:13 0
náboženství Neznámý 07.04.2020 18:06 0
Napoleon Zápisky z hodin 27.07.2023 20:03 0
Napoleon Bonaparte Zápisky z hodin 25.10.2020 14:35 1
Napoleonské války a vláda Zápisky z hodin 13.09.2021 23:47 0
Nástup Habsburků Neznámý 07.04.2020 18:08 0
Nástup nacismu k moci v Německu Neznámý 28.03.2018 09:57 0
Nástup Napoleona Zápisky z hodin 13.09.2021 23:47 0
Nelson Mandela - životopis Neznámý 20.09.2023 17:57 0
Nelson Rolihlahla Mandela Neznámý 30.07.2018 22:12 6
Nicolas Winton Neznámý 27.04.2018 19:49 1
Nizozemská anglická a americká revoluce Maturita, státnice 07.04.2020 18:08 0
Objevné plavby Maturita, státnice 07.04.2020 18:08 0
Objevné plavby Zápisky z hodin 13.09.2021 23:48 0
Odboj čechů a slováků proti fašismu Neznámý 07.04.2020 18:08 0
Opočno Seminárky, referáty 30.05.2018 18:51 0
Osmanská říše Zápisky z hodin 13.09.2021 23:48 0
Osvícenský absolutismus Maturita, státnice 07.04.2020 18:08 1
Osvícený absolutismus v Rakouské monarchii Zápisky z hodin 13.09.2021 23:47 0
OSVOBOZENÍ ČSR Neznámý 23.10.2020 23:07 1
Otázka 1 - Vývoj křesťanství od vzniku po současnost Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 10 – Humanismus a renesance Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 11 – Zámořské objevy Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 2
Otázka 12 – Svět po roce 1600 Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 13 – Baroko Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 14 – Vývoj v absolutistických monarchiích Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 15 – Nizozemská a Anglická revoluce Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 16 – Osvícenství Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 2
Otázka 17 – Habsburská monarchie po třicetileté válce Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 18 - Vznik USA Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 1
Otázka 19 - Francouzská revoluce Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 2 – Starověké státy jako místa vzniku velkých kultur Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 20 – Svět na počátku 19. století Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 21 – Zásadní změny světového vývoj po roce 1848 Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 22 – Vznik nové velmoci USA Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 23 – Svět na počátku 20. století Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 24 - První světová válka Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 25 – Předpoklady pro vznik Československa Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 26 – Druhá světová válka Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 27 – Poválečný vývoj v ČSR Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 1
Otázka 28 – Studená válka a její projevy Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 1
Otázka 29 – Světový vývoj v 2. polovině 20. století Maturita, státnice 15.09.2022 10:10 0
Otázka 3 – Antická společnost jako zdroj mimořádného kulturního a společenského vývoje Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 4 – Antická kultura jako základ evropských dějin kultury Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 5 – Raný středověk v Evropě Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 6 – Český stát od počátku do 15. století Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 7 – Středověká vzdělanost, kultura a společnost Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 0
Otázka 8 – Vrcholný středověk v Evropě Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 1
Otázka 9 – Reformace v Evropě Maturita, státnice 15.09.2022 10:09 2
Otazky poválečneho uspořádání světa,hlavní problémy vývoje ve svetě ve II.-Polovině 20.století Neznámý 07.04.2020 18:08 0
Památky v Itálii Seminárky, referáty 27.09.2021 14:57 0
Pattonova vojska v Čechách Neznámý 28.03.2018 09:57 0
Pavlína ze Schwarzenbergu Neznámý 29.07.2018 16:10 0
Perská říše Neznámý 08.04.2018 14:35 0
Počátky Řeckých dějin Neznámý 08.12.2018 15:35 1
Pojmy z dějepisu - pravěk, středověk, novověk, moderní doba Neznámý 26.05.2020 13:50 2
Polsko, kolonizace a sedmiletá válka Zápisky z hodin 13.09.2021 23:47 0
Pomocné vědy historické Zápisky z hodin 17.04.2018 18:00 1
Ponorková-válka Neznámý 01.11.2020 10:32 1
Poslední Přemyslovci Neznámý 28.03.2018 09:57 7
Poslední Přemyslovci - otázky Zadání testů 27.07.2023 20:10 0
Potomci královny Viktorie Neznámý 04.10.2018 15:08 2
Potštejn Seminárky, referáty 30.05.2018 18:44 0
Poválečné období Zápisky z hodin 24.10.2020 00:07 0
Povstání Děkabristů Seminárky, referáty 24.04.2018 22:52 1
Pozdní středověk Neznámý 08.05.2018 10:32 3
pravěk Neznámý 07.04.2020 18:06 1
Pravěk ve světě a u nás Neznámý 15.01.2019 12:31 0
Představitelé renesance a humanismu Zápisky z hodin 04.04.2023 16:52 1
Přemysl Otakar I Neznámý 16.09.2018 13:00 2
Přemyslovci Neznámý 28.03.2018 09:57 8
Prezentace - antické chrámy Neznámý 15.01.2019 11:52 1
prezentace dějepis - Galileo a Kopernik Neznámý 15.01.2019 11:44 0
Prezidenti 1918-1989 Neznámý 16.09.2018 13:00 1
Prezidenti USA po roce 1945 Zápisky z hodin 27.07.2023 20:10 0
Příčiny 2. světové války Neznámý 28.03.2018 09:57 0
Příčiny, vznik a průběh první světové války Neznámý 07.04.2020 18:08 0
Princ Harry a William Neznámý 02.12.2018 14:28 1
Principát- krize říše ve 3 Neznámý 10.01.2023 21:12 0
Principát- rozmach impéria v 1 Neznámý 10.01.2023 21:12 0
Proces dekolonizace Neznámý 28.03.2018 09:57 1
Proměny římského státu, latinská kultura Neznámý 07.04.2020 18:06 1
Průmyslová revoluce Zápisky z hodin 17.04.2018 18:00 2
Průmyslová revoluce Zápisky z hodin 13.09.2021 23:47 0
První dámy USA Neznámý 13.07.2018 18:03 1
první republika Neznámý 07.04.2020 18:08 0
První republika Seminárky, referáty 29.07.2018 14:10 1
První státní útvary na českém území Neznámý 07.01.2018 16:21 0
První světová válka - příčiny, průběh, výsledky Neznámý 28.03.2018 09:57 1
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA, Poválečná doba Neznámý 10.04.2024 15:56 0
Pythagoras Seminárky, referáty 28.03.2018 09:57 0
quo vadis Neznámý 30.11.2022 10:12 0
rané středověké státy v Evropě Neznámý 07.04.2020 18:06 1
Recenze - Zvěřinová -19 nám bylo pryč Neznámý 06.05.2018 08:51 0
Řecké námořnictvo Neznámý 26.05.2018 00:08 0
Řecko-kolébka demokracie evropské kultury a vzdělanosti Neznámý 07.04.2020 18:06 1
Řečtí bohové Seminárky, referáty 24.04.2018 22:54 0
Reformace 16. století Zápisky z hodin 04.04.2023 16:52 1
Reformace a husitství Neznámý 30.07.2018 22:44 2
Reformy školství Neznámý 23.10.2020 22:52 0
Reformy školství Neznámý 23.10.2020 22:52 0
Renesance, humanismus Zápisky z hodin 02.01.2023 17:00 0
Renesance, humanismus, reformace Maturita, státnice 07.04.2020 18:08 2
renesance-habsburkove16st Neznámý 07.01.2018 16:21 1
renesancni pamatky Seminárky, referáty 02.11.2021 15:27 2
Revoluce ve Francii Zápisky z hodin 13.09.2021 23:47 0
Revoluční rok 1848 - 1849 v Evropě Neznámý 28.03.2018 09:57 0
Revoluční rok 1848 u nás a v Evropě Maturita, státnice 07.04.2020 18:08 0
řím za dominátu a zánik impéria Neznámý 30.11.2022 10:18 0
římské impérium Neznámý 30.11.2022 10:18 0
rimskokatolicka_cirkev Neznámý 01.11.2020 13:03 0
rodina karla iv Neznámý 30.11.2022 10:13 0
Rozpad říše Římské Neznámý 26.05.2018 00:09 0
Rudolf II. + válka česká Zápisky z hodin 27.07.2023 20:10 0
Rusko 14.-16. stol. Seminárky, referáty 24.04.2018 22:54 0
Rusko a Polsko v 19. století Zápisky z hodin 13.09.2021 23:47 0
seminární práce - Galileo a Kopernik Neznámý 15.01.2019 11:44 1
Shrnutí - 15. - 16. století Neznámý 14.09.2022 16:26 0
Sichelschnitt - německá ofenzíva na západě v roce 1940 Neznámý 28.03.2018 09:57 1
Sissi Neznámý 29.07.2018 14:39 0
Sparta Neznámý 26.05.2018 00:13 0
Společenský a politický vývoj v našich zemích v 2. polovině 19. století Neznámý 28.03.2018 09:57 0
SSSR Zápisky z hodin 27.07.2023 20:17 0
SSSR po r.1945, Rusko Zápisky z hodin 27.07.2023 20:17 0
Starověk Zápisky z hodin 17.04.2018 18:00 2
Starověk Neznámý 28.09.2022 00:01 0
Starověk - Egypt Zápisky z hodin 12.05.2022 21:01 1
Starověk - Indie Zápisky z hodin 12.05.2022 21:01 2
Starověk - Mezopotámie Zápisky z hodin 12.05.2022 21:01 5
Starověká Čína Neznámý 08.04.2018 14:35 1
Starověká Fénicie Neznámý 08.04.2018 14:35 0
Starověká Indie Neznámý 08.04.2018 14:35 1
Starověká Mezopotámie Neznámý 08.04.2018 14:35 6
Starověká Palestina Neznámý 08.04.2018 14:35 3
Starověké Řecko Zápisky z hodin 12.05.2022 21:01 1
Starověké Řecko Neznámý 28.12.2017 11:51 6
Starověké Řecko Neznámý 30.07.2018 22:44 14
Starověké Řecko a Helenistické státy Neznámý 28.03.2018 09:57 0
Starověký Egypt Neznámý 28.03.2018 09:57 2
Starověký Egypt Neznámý 08.04.2018 14:35 2
Starověký Řím Zápisky z hodin 12.05.2022 21:01 1
Starověký Řím Neznámý 28.03.2018 09:57 18
Starověký Řím Neznámý 28.12.2017 11:51 4
Stavovské povstání Zápisky z hodin 13.09.2021 23:48 0
Stavovské povstání Zápisky z hodin 13.09.2021 23:46 0
Stoletá válka Neznámý 28.03.2018 09:57 1
STŘEDOVĚK Neznámý 10.04.2024 15:56 0
Studená válka Zápisky z hodin 27.07.2023 20:17 0
Studená válka - otázky Zadání testů 27.07.2023 20:17 0
Svatá říše římská za Lucemburků a prvních Habsburků Neznámý 28.03.2018 09:57 0
Svět mezi světovými válkami Neznámý 07.04.2020 18:08 0
Svět ve II. polovině 19. století Maturita, státnice 07.04.2020 18:08 0
Světová hospodářská krize a její důsledky Neznámý 28.03.2018 09:57 0
Světová hospodářská krize, východiska z krize, fašismus, nacionalismus, stalinismus Neznámý 28.03.2018 09:57 1
Světová náboženství + Judaismus Zápisky z hodin 17.04.2018 18:00 0
Teze - 1. sv. v Tahák 27.09.2023 18:51 0
Teze - Revoluční roky 1848, Viktoriánská Anglie a sjednocování Itálie a Německa Tahák 27.09.2023 18:52 0
Tomáš Garrigue Masaryk Neznámý 17.10.2023 21:47 0
Třicetiletá válka Neznámý 28.03.2018 09:57 2
Třicetiletá válka a-vývoj v Evropě po r.1648 Neznámý 07.04.2020 18:08 0
Třicetiletá válka, anglická revoluce, Francie za Ludvíka XIV, reformy Petra I. Neznámý 13.01.2023 17:26 1
Tudorovská Anglie Zápisky z hodin 13.09.2021 23:48 0
Tudorovská Anglie Zápisky z hodin 13.09.2021 23:46 0
upevňování feudální monarchie za lucemburků Neznámý 07.04.2020 18:07 0
Úvod do dějepisu Neznámý 13.07.2018 12:23 1
Úvod do historie Zápisky z hodin 12.05.2022 21:01 0
Václav IV prezentace Neznámý 01.11.2020 12:49 1
Válka + osvícenství Zápisky z hodin 17.04.2018 18:00 0
Válka za nezávislost v USA Zápisky z hodin 13.09.2021 23:47 0
Věda, technika, baroko Zápisky z hodin 13.09.2021 23:48 0
Věda, technika, baroko Zápisky z hodin 13.09.2021 23:46 0
Vědecko-technická revoluce Neznámý 17.04.2018 18:00 1
Velká Francouzská revoluce Neznámý 28.03.2018 09:57 0
Velká francouzská revoluce Zápisky z hodin 25.05.2023 19:45 0
Velká francouzská revoluce a její ohlas v Evropě napoleonské období Maturita, státnice 07.04.2020 18:08 1
Velká krize - Černý pátek 1929 Neznámý 28.03.2018 09:57 0
Velká Morava Neznámý 28.03.2018 09:57 2
Velká synagoga Seminárky, referáty 27.09.2021 14:58 0
Veltrusy Seminárky, referáty 30.05.2018 18:45 0
VFR, Napoleon, kongres Zápisky z hodin 24.10.2020 00:08 2
Vikingové Neznámý 26.05.2018 00:26 1
Vikingové Neznámý 28.03.2018 09:58 1
Viktoriánská Anglie Neznámý 28.04.2018 21:20 1
Vláda Jagellonců.doc Zápisky z hodin 30.05.2019 19:47 0
Vrcholný středověk Zápisky z hodin 27.07.2023 20:21 0
Východní náboženství Zápisky z hodin 17.04.2018 18:00 0
Využití psů ve druhé světové válce Neznámý 13.01.2023 17:23 0
Vývoj českého státu za Jiřího z Poděbrad a vlády Jagelonců Neznámý 28.03.2018 09:58 0
Vývoj lidské společnosti v pravěku a ve staroorientálních státech Neznámý 28.03.2018 09:58 0
Vznik jednotných monarchií (Anglie a Francie) Neznámý 28.03.2018 09:58 0
vznik nejstarších civilizací Neznámý 07.04.2020 18:06 1
Vznik středověkých měst Zápisky z hodin 27.07.2023 20:21 0
Vznik středověkých států a jejich vývoj za raného středověku Neznámý 28.03.2018 09:58 0
Vznik USA Zápisky z hodin 24.10.2020 00:08 1
Vznik USA Zápisky z hodin 27.07.2023 20:21 1
zámořské objevy Neznámý 07.01.2018 16:25 0
Zámořské objevy Zápisky z hodin 02.01.2023 17:00 1
Zánik Západořímské říše Zápisky z hodin 27.07.2023 20:21 0
Západní Evropa v 17. a 18. stol. - maturitní otázka Neznámý 26.05.2020 13:50 3
Zeměpisné objevy Zápisky z hodin 11.09.2021 22:57 0
židovská kuchyně Neznámý 15.01.2023 14:05 0
Zlatá Koruna Seminárky, referáty 30.05.2018 18:46 0
Žofie Chotková Neznámý 30.07.2018 22:12 0