Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Husitství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Husitství

 • 1380 - černá smrt pohltila Evropu (v Česku pouze 7-10% zemřelo)

 • považováno za Boží trest za špatné chování církve (největší vlastník půdy, rozmařilý život, přepych,..)

 • Češi = vyvolený národ

 • vyhla se jim I. vlna morové epidemie za vlády Karla IV.

 • vyvoleni k nápravě (reformaci) církve

 • 1. Česká reformace

 • Husovi předchůdci

 • tvrdili, že lidstvo je v posledním stadiu bytí, které má být ovlivněno příchodem Antikrista (->ovlivňuje církev ->snaha ji napravit)

 • John Wyclef - chtěl zesvětštění (sekluarizaci) majetku

 • Konrad Wauldhausen, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Tomáš Štítný ze Štítného - zakladatel české naučné prózy

 • byli 'správní katolíci', ale Evropa je považovala za kacíře

 • 1409 - dekret Kutnohorský - změna poměru hlasů na univerzitě (1:3 - cizinci:Češi)

 • protest asi 500 studentů, kteří odcházeli do Lipska na novou univerzitu -> ztráta prestiže univerzity

 • 1400 - Česko má slabou pozici v říši (Václava)

 • dvojvládí - Václav x Zikmund

 • silná opozice proti Václavovi v říši

 • má oporu šlechty

 • 1409 - koncil v Pise (nic nevyřešil)

 • V. chtěl vyřešit papežské schizma, ale jen přibyl jeden papež -> více komplikací

 • potřeboval podporu UK, kterou našel u Jana Husa (byli jím podporování až do r. 1412

 • Jan Hus - od r. 1391 mluví v Betlémské kapli o chudé církvi

 • považoval se za dobrého katolíka, pro jiné byl kacíř

 • když se začali prodávat odpůstky, tak vystoupil proti králi - kritizoval ho a tak ztratil jeho podporu

 • nad Prahou je vyhlášen interdikt (zákaz církevních obřadů)

 • je v klatbě

 • odchází do Kozího Hrádku, na hrad Krakovec (u Rakovníka)

 • je pozván do Kostnice na Koncil, kde se mělo řešit schizma (Hus jen okrajově) - měl glejd od Zikmunda, který mu zajišťoval bezpečnou cestu (ne návrat) - Hus přijel hned na začátek a chtěli, aby odvolal své názory

 • 6.6.1412 byl upálen, popel hodili do Rýna

 • nastává radikalizace venkova - poutě na hor, kde kazatelé rozšiřují husitství (Tábor, Oreb, Beránek)

 • rozdělení husitů

 • umírnění - husitská šlechta, později pražané

 • radikálové - táborité - vedeni Janem Želivským, který terorizoval Prahu; sekta Adamité (Jan Žižka - začal jako Táborita, později v čele Orebitů - byl to fanatický následovatel Husa); Chiriasté - sekta, tvrdili, že bude 1000 let vládnout Kristus a potom přijde Antikrist

 • vznikají 4 pražské artikuly = program husitů zformován r. 1420

 1. přijímání podobojí - dříve lidé přijímali pouze hostii (kalich se stává symbolem)

 2. trestání smrtelných hříchů - tresty bez ohledu na postavení - nemohli se vykoupit pomocí odpustků

 3. konec světského panování církve - vzdali se majetku, nemluvili do politiky

 4. svoboda kázání - možnost svobodně vykládat slovo Boží

Husitská revoluce (1419-1437)

 • 1. Pražská defenestrace (30.7.1419.

Témata, do kterých materiál patří