Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Husitství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Husitství 1380 - černá smrt pohltila Evropu (v Česku pouze 7-10% zemřelo)považováno za Boží trest za špatné chování církve (největší vlastník půdy, rozmařilý život, přepych,..)Češi = vyvolený národvyhla se jim I. vlna morové epidemie za vlády Karla IV.vyvoleni k nápravě (reformaci) církve1. Česká reformaceHusovi předchůdcitvrdili, že lidstvo je v posledním stadiu bytí, které má být ovlivněno příchodem Antikrista (->ovlivňuje církev ->snaha ji napravit)John Wyclef - chtěl zesvětštění (sekluarizaci) majetkuKonrad Wauldhausen, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Tomáš Štítný ze Štítného - zakladatel české naučné prózybyli 'správní katolíci', ale Evropa je považovala za kacíře1409 - dekret Kutnohorský - změna poměru hlasů na univerzitě (1:3 - cizinci:Češi)protest asi 500 studentů, kteří odcházeli do Lipska na novou univerzitu -> ztráta prestiže univerzity1400 - Česko má slabou pozici v říši (Václava)dvojvládí - Václav x Zikmundsilná opozice proti Václavovi v říšimá oporu šlechty1409 - koncil v Pise (nic nevyřešil)V. chtěl vyřešit papežské schizma, ale jen přibyl jeden papež -> více komplikacípotřeboval podporu UK, kterou našel u Jana Husa (byli jím podporování až do r. 1412Jan Hus - od r. 1391 mluví v Betlémské kapli o chudé církvipovažoval se za dobrého katolíka, pro jiné byl kacířkdyž se začali prodávat odpůstky, tak vystoupil proti králi - kritizoval ho a tak ztratil jeho podporunad Prahou je vyhlášen interdikt (zákaz církevních obřadů)je v klatběodchází do Kozího Hrádku, na hrad Krakovec (u Rakovníka)je pozván do Kostnice na Koncil, kde se mělo řešit schizma (Hus jen okrajově) - měl glejd od Zikmunda, který mu zajišťoval bezpečnou cestu (ne návrat) - Hus přijel hned na začátek a chtěli, aby odvolal své názory6.6.1412 byl upálen, popel hodili do Rýnanastává radikalizace venkova - poutě na hor, kde kazatelé rozšiřují husitství (Tábor, Oreb, Beránek)rozdělení husitůumírnění - husitská šlechta, později pražanéradikálové - táborité - vedeni Janem Želivským, který terorizoval Prahu; sekta Adamité (Jan Žižka - začal jako Táborita, později v čele Orebitů - byl to fanatický následovatel Husa); Chiriasté - sekta, tvrdili, že bude 1000 let vládnout Kristus a potom přijde Antikristvznikají 4 pražské artikuly = program husitů zformován r. 1420přijímání podobojí - dříve lidé přijímali pouze hostii (kalich se stává symbolem)trestání smrtelných hříchů - tresty bez ohledu na postavení - nemohli se vykoupit pomocí odpustkůkonec světského panování církve - vzdali se majetku, nemluvili do politikysvoboda kázání - možnost svobodně vykládat slovo Boží Husitská revoluce (1419-1437) 1. Pražská defenestrace (30.7.1419.naplánovaná pražskými radikály (vedeny Želivským)10 lidí (někteří konšelé) vyhozeni z Novoměstské radnice - odpůrci husitůvyjádřili tak nesouhlas s vládní politikouVáclav IV. jim dal požehnání (po 3 týdnech umírá na infarkt) - králem se měl stát Zikmund (byl viněn za smrt Husa, české země ho považovali za kacíře), ale šlechta ho nechtěla -> boje1. křížová výprava (1420)v čele se Zikmundemvíc jak 80 000 vojáků táhlo na Kutnou Horu a na Prahu, aby získal trůnhusité sestavují vojskoZikmund ovládl Vyšehrad a Hradčany a chtěl nechat Prahu vyhladovět tím, že ji obklíčilhusité se zásobovali kolem hory Vítkov, kde se se Zikmundem střetli a vyhrálikřižáci bojovali pro majetek, husité měli víruZikmund se nechal korunovat, ale odchází2. křížová výprava (1421)1421 - Čáslavský sněm - domluva s HusemZikmund opět táhne na Kutnou Horu, nakonec ustupuje po Haverské cestě (střety: Habr, Německý (Havlíčkův) Brod)1423 - střetnutí u Malešova - radikálové (Žižka) x umírnění, chtěli skončit válku - Žižka vítězí1424 v Přibyslavi Žižka umírá a je pochován v ČáslaviJan Žižka z Trocnovajihočeský zemnapozději ve službách V. IV.zůčastnil se bitvy u BrunwalduŽižkův vojenský řád je moderní a zdůrazňuje disciplínus věrnými odešel do vých. Čech (HK)po jeho smrti SIROTCI/OREBITÉJan Roháč z DubéOreb u K.H.nakonec husitské vojsko 12 0003. křížová výpravavedena husity na Ústí nad Labem (město pomohlo něměckým míšenským vojskem)4. křížová výpravakřižáci se rozprchli u Tachova1431 - u Domažlic (uprchli, když slyšeli bojové chorály husitů)spanilé jízdy = výpravy husitů za Č.KrálovstvíRejsy - loupěžné výpravy -> zajištění potravy vojskusnaha donutit sousedské země akceptovat husitstvíBasilejský koncil (1431)jednání s Prokopem Holým (vůdce husitů)radikálové odmítli rozpustit polní vojskobitva u Lipan (1434)katolíci vs. kališnícihusité neúspěšně obléhali katolickou PlzeňPANSKÁ JEDNOTA - spolek umírněných (Pražané, katol šlechta) se postavila radikálům - předstírala ústup, husité opustili svou pozici a byli poraženiJihlavská kompaktáta (1336)kompromis mezi Zikmundem a umírněnými husityZikmun českým králem, slíbil přijímání podobojí a 3 další artikuly trošku změněnéTábor získal statut kr. města1436 - Zikmund nastupuje na trůn - polní vojsko přijal do uherské armády - vojáci, kteří nechtěli, byli zabitinedodržoval svoje sliby1437 - odjel z Prahy do Uher a zemřel ve Znojmě (umírnění dosáhli svého)Lucemburkové vymírají po mečiČáslavský sněm (1421)sněm husitů v Čáslavirozhodli se, že Zikmunda odmítnou, přijali 4 artikuly a vytvořili prozatimní vládů 20 zástupců (šlechta, měšťané)

Témata, do kterých materiál patří