Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
První státní útvary na českém území

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26.83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PRVNÍ STÁTNÍ ÚTVARY NA ČESKÉM ÚZEMÍ

 • Avaři a Sámova říše

 • Avaři = kočovné kmeny z východu (6.stol - vrchol st. národů)

 • Slované

 • usedlý způsob života (zemědělci)

 • Sámova říše - 1.pol. 7. stol.

 • vojenský kmenový svaz -> spojení kmenů proti vnějším nepřátelům (Avaři, Frankové

 • Fredegarova kronika - Burgundsko

 • fran. kupec Sámo se vydal obchodovat ke slovanům (kolem roku 624) -> stal se králem

 • fungovala - 35 let

 • hranice - nepevné

 • hlavně území Čech

 • vítězství nad Franky vedenými Dagobertem (632) - bitva u Wogatisburgu (dodnes nebyl lokalizován - na hranicích Sámovi říše)

 • stavba opevněných hradisek

 • nalézání kostrových hrobů

 • pravděpodobný zánik - smrt Sáma

 • Velkomoravská říše (Velká Morava)

 • Mojmírovci

 • Mojmír I. (822) - sjednotil stát

 • 2 knížectví - moravské a nitranské (Pribina)

- Mojmír Pribinu vypudil

 • centrem Velehrad

 • jádrem - jižní Morava , Povádí (až k Nitře)

 • Rastislav - boje s Franky -> snaha vymanit se z vlivu Fran. říše (i církevního)

 • chtěl na území přivést biskupa, který bude světit nové kněze -> Řím to odmítl -> obrátil se na Byzantskou říši - císař Michal, jim neposlal biskupa, ale Konstantina a Metoděje

 • křesťanství - ze západu (fr. říše)

 • 863 přichází Konstantin a Metoděj

 • Konstantin v Římě přijímá jméno Cyril

 • 'nahý je národ bez knih'

 • nemohli světit kněze -> vydali se do Říma, kde se Metoděj stal arcibiskupem

 • prováděli bohoslužby ve staroslověnštině

 • Biblické texty byly psány hlaholicí a cyrilicí

 • 870 - Rastislav zajat svým synovcem Svatoplukem (předán Frankům)

 • 871 - 874 Svatopluk

 • vrcholná fáze vývoje Velkom. říše

 • na trůn se dostal s pomocí Franků, poté proti nim bojoval

 • 80. léta V.M. ovládá i Čechy

 • Bořivoj přijímá křest od Metoděje

 • 885 - umíra Metoděj a jeho žáci jsou vyhnáni

 • Mojmír II. - sestupná fáze

 • nebezpečí Franků a Maďarů

 • vnitřní krize

 • kolem r. 907 zánik V.M. -> kvůli nájezdům koč. kmenů

 • architektura

 • Staré město u Uherského Hradiště

 • Mikulčice u Hodonína

 • 12 kostelů (rotundy románského stylu)

 • velký kostel (bazilika)

 • kopule (vliv. Byzanc.)

 • škola (v předsálí)

 • palác knížete (nemá církevní char.)

 • Pohansko u Břeclav

 • Klášter v Sázavě - kulturní dědictví

 • kosterní pozůstatky - vysoké postavy

náklončí = přeska na opasek

VZNIK A POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU

 • 845 - Řezno - pokřtěno 14 českých kněží (= 14 kmenů)

PŘEMYSLOVCI

 • Bořivoj (smrt 888) - nechal se pokřtít na V.M od Metoděje

 • mocenská expanze Přemyslovců

 • centrem - Levý Hradec

 • nechal postavit 1. kostel na českém území

 • Ludmila - manželka Bořivoje (později světice)

 • 2 synové

 • Spytihněv (smrt 915)

 • Vrastislav (915 - 921) - nechal na Hradě postavit baziliku Sv. Jiří

 • s manželkou Drahomírou měl dva syny

 • Václava

 • Boleslava

 • po smrti Vladislava - mocenský spor mezi Ludmilou a Drahomírou o vliv na Václava

Témata, do kterých materiál patří