Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
První státní útvary na českém území

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PRVNÍ STÁTNÍ ÚTVARY NA ČESKÉM ÚZEMÍ Avaři a Sámova říšeAvaři = kočovné kmeny z východu (6.stol - vrchol st. národů) Slovanéusedlý způsob života (zemědělci)Sámova říše - 1.pol. 7. stol.vojenský kmenový svaz -> spojení kmenů proti vnějším nepřátelům (Avaři, FrankovéFredegarova kronika - Burgundskofran. kupec Sámo se vydal obchodovat ke slovanům (kolem roku 624) -> stal se králemfungovala - 35 lethranice - nepevnéhlavně území Čechvítězství nad Franky vedenými Dagobertem (632) - bitva u Wogatisburgu (dodnes nebyl lokalizován - na hranicích Sámovi říše)stavba opevněných hradiseknalézání kostrových hrobůpravděpodobný zánik - smrt SámaVelkomoravská říše (Velká Morava)MojmírovciMojmír I. (822) - sjednotil stát2 knížectví - moravské a nitranské (Pribina) - Mojmír Pribinu vypudil centrem Velehradjádrem - jižní Morava , Povádí (až k Nitře)Rastislav - boje s Franky -> snaha vymanit se z vlivu Fran. říše (i církevního)chtěl na území přivést biskupa, který bude světit nové kněze -> Řím to odmítl -> obrátil se na Byzantskou říši - císař Michal, jim neposlal biskupa, ale Konstantina a Metodějekřesťanství - ze západu (fr. říše)863 přichází Konstantin a MetodějKonstantin v Římě přijímá jméno Cyril'nahý je národ bez knih'nemohli světit kněze -> vydali se do Říma, kde se Metoděj stal arcibiskupemprováděli bohoslužby ve staroslověnštiněBiblické texty byly psány hlaholicí a cyrilicí870 - Rastislav zajat svým synovcem Svatoplukem (předán Frankům)871 - 874 Svatoplukvrcholná fáze vývoje Velkom. říšena trůn se dostal s pomocí Franků, poté proti nim bojoval80. léta V.M. ovládá i ČechyBořivoj přijímá křest od Metoděje885 - umíra Metoděj a jeho žáci jsou vyhnániMojmír II. - sestupná fázenebezpečí Franků a Maďarůvnitřní krizekolem r. 907 zánik V.M. -> kvůli nájezdům koč. kmenůarchitekturaStaré město u Uherského HradištěMikulčice u Hodonína12 kostelů (rotundy románského stylu)velký kostel (bazilika)kopule (vliv. Byzanc.)škola (v předsálí)palác knížete (nemá církevní char.)Pohansko u BřeclavKlášter v Sázavě - kulturní dědictví kosterní pozůstatky - vysoké postavy náklončí = přeska na opasek VZNIK A POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU 845 - Řezno - pokřtěno 14 českých kněží (= 14 kmenů) PŘEMYSLOVCI Bořivoj (smrt 888) - nechal se pokřtít na V.M od Metodějemocenská expanze Přemyslovcůcentrem - Levý Hradecnechal postavit 1. kostel na českém územíLudmila - manželka Bořivoje (později světice)2 synovéSpytihněv (smrt 915)Vrastislav (915 - 921) - nechal na Hradě postavit baziliku Sv. Jiřís manželkou Drahomírou měl dva synyVáclavaBoleslavapo smrti Vladislava - mocenský spor mezi Ludmilou a Drahomírou o vliv na VáclavaLudmila odchází na Tetínpozději je zde uškrcenaVáclavspor s panovníky Saské říše (Otonská dynastie - Jindřich I. Ptáčník)expanze - začíná ovládat Německobyl nucen platit tribut (daň za mír) - 500hřiven stříbra a 120 párů volůzakládá na Hradě chrám Sv. VítaBoleslav (ukrutný) - 935 - 972vražda Václava (28.9.935)schopný panovníkkonflikt s Ottou I. (Sasové)vytvořil hradskou soustavu1. mince = denáryuzavřel s Ottou mír, při porážce Maďarů na řece Lechu - 955Bolesav II.zasloužil se o rozšíření církevní zprávy973 v Praze založil biskupství1. biskup - Ditmar (Sas)2. biskup - Vojtěch (Slavníkovec)podřízeno arcibiskupství v MokučiVojtěch - světecmisijní činnost v pohanském Prusku - tam také zabitSlavníkovcicentrem Libiceražba vlastních mincímocensky se vyrovnali Přemyslovcům995 - dobytí Libice - Přemyslovci vyvraždili SlavníkovceMilada - 1. ženský klášter na HraděDoubravka - provdána za Měška (polský král)Boleslav III.nadvláda Poláků (Boleslav I. Chrabrý)krize českého státuspor o trůn (kolem r. 1000)3 bratři: Boleslav III., Jaromír a Oldřichvítězí OldřichBřetislavtáhne do Polska, aby si vyzvedl ostatky sv. Vojtěcha) - Hnězdnopravý důvod - snaha získání územíHnězděnská dikrátá - morální křesťanské zásadyseniorát - stařešinský zákonúdělná knížectví (Olomoucké, Brněnské, Znojemsképro další syny rodudo čela státu - nejstarší představitel rodu1182 - moravské markrabství - vznik z uděl. kníž.podléhalo císařirozdělení území na Moravu a Čechyvznik šlechty - hradská soustava (soustava králů hradů)upevňování suverenity panovníkaztrácí vliv, kvůli růstu vlivu šlechty12. stol. získává šlechta dědičnou držbu půdyspolečnostpřevážně život na venkověnízká produktivita zemědělstvízemská robota - stavba hradů, mostů, silnic,...rozšíření peněžní směny (denáry - 10. stol Ag)horní regál - monopol panovníka na těžbu stříbravnitřní kolonizace ve 12. stol.osídlováno neobývané územíkláštěry vypáleny - centra vzdělanostiBřevnovský klášter v PrazeRejhard u Brnakapituly - významnější kostely - shromáždění kněžíSázavský kostel - slovanská bohoslužba (žáci Metoděje)řády - sisterebáti,... ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ 1212 - 1306Zlatá bula sicilská (1221)potvrzuje ji císař Fridrichpráva pro českého krále Přemysla Otakara I.dědičný královský titul, svobodná volba biskupů, stanovení pevných hranic českého státuPřemysl Otakar I. (do r. 1230Václav I. (1230 - 1253)doba ohrižení střední Evropy mongoly (tatary)1241 - bitva u Luhnice (Polsko - blízko Wroclavi)vítězí TatařiAnežka - sestra Václava I.nebyla provdánazakládá klášteryřád křížovníků s červenou hvězdou (jediny ryze český řád)františ. klášter (dnes Anežský klášter) - Staré Město)Přemysl Otakar II. - spyknutí proti Václavovi1253 - zakládání měst1278 - vnější kolonizacekrál železný a zlatýoženěn s Markétou Braniborskou - dědičkou rakouského územínejvětší územní rozmachboje s uherským panovníkem Bélou IV.bitva u KRESSENBRUNNU - 1260porážka Bély IV.rozvod s Markétou -> vzal si Kunhútu (vnučka Bély IV.)křížové výpravy - založení Králce (Kaliningrad)pokus o založení univerzityusiloval o císařskou korunu, ale byl zvolen Rudolf Habsburský - Ota ho nepřijal1278 bitva na Moravském poli (Přema vs. Ruda)část šlechty ho v průběhu bitvy opusti

Témata, do kterých materiál patří