Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
První státní útvary na českém území

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26.83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Ludmila odchází na Tetín

 • později je zde uškrcena

 • Václav

 • spor s panovníky Saské říše (Otonská dynastie - Jindřich I. Ptáčník)

 • expanze - začíná ovládat Německo

 • byl nucen platit tribut (daň za mír) - 500hřiven stříbra a 120 párů volů

 • zakládá na Hradě chrám Sv. Víta

 • Boleslav (ukrutný) - 935 - 972

 • vražda Václava (28.9.935)

 • schopný panovník

 • konflikt s Ottou I. (Sasové)

 • vytvořil hradskou soustavu

 • 1. mince = denáry

 • uzavřel s Ottou mír, při porážce Maďarů na řece Lechu - 955

 • Bolesav II.

 • zasloužil se o rozšíření církevní zprávy

 • 973 v Praze založil biskupství

 • 1. biskup - Ditmar (Sas)

 • 2. biskup - Vojtěch (Slavníkovec)

 • podřízeno arcibiskupství v Mokuči

 • Vojtěch - světec

 • misijní činnost v pohanském Prusku - tam také zabit

 • Slavníkovci

 • centrem Libice

 • ražba vlastních mincí

 • mocensky se vyrovnali Přemyslovcům

 • 995 - dobytí Libice - Přemyslovci vyvraždili Slavníkovce

 • Milada - 1. ženský klášter na Hradě

 • Doubravka - provdána za Měška (polský král)

 • Boleslav III.

 • nadvláda Poláků (Boleslav I. Chrabrý)

 • krize českého státu

 • spor o trůn (kolem r. 1000)

 • 3 bratři: Boleslav III., Jaromír a Oldřich

 • vítězí Oldřich

 • Břetislav

 • táhne do Polska, aby si vyzvedl ostatky sv. Vojtěcha) - Hnězdno

 • pravý důvod - snaha získání území

 • Hnězděnská dikrátá - morální křesťanské zásady

 • seniorát - stařešinský zákon

 • údělná knížectví (Olomoucké, Brněnské, Znojemské

 • pro další syny rodu

 • do čela státu - nejstarší představitel rodu

 • 1182 - moravské markrabství - vznik z uděl. kníž.

 • podléhalo císaři

 • rozdělení území na Moravu a Čechy

 • vznik šlechty - hradská soustava (soustava králů hradů)

 • upevňování suverenity panovníka

 • ztrácí vliv, kvůli růstu vlivu šlechty

 • 12. stol. získává šlechta dědičnou držbu půdy

 • společnost

 • převážně život na venkově

 • nízká produktivita zemědělství

 • zemská robota - stavba hradů, mostů, silnic,...

 • rozšíření peněžní směny (denáry - 10. stol Ag)

 • horní regál - monopol panovníka na těžbu stříbra

 • vnitřní kolonizace ve 12. stol.

 • osídlováno neobývané území

 • kláštěry vypáleny - centra vzdělanosti

 • Břevnovský klášter v Praze

 • Rejhard u Brna

 • kapituly - významnější kostely - shromáždění kněží

 • Sázavský kostel - slovanská bohoslužba (žáci Metoděje)

 • řády - sisterebáti,...

ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ

 • 1212 - 1306

 • Zlatá bula sicilská (1221)

 • potvrzuje ji císař Fridrich

 • práva pro českého krále Přemysla Otakara I.

 • dědičný královský titul, svobodná volba biskupů, stanovení pevných hranic českého státu

 • Přemysl Otakar I. (do r. 1230

 • Václav I. (1230 - 1253)

 • doba ohrižení střední Evropy mongoly (tatary)

 • 1241 - bitva u Luhnice (Polsko - blízko Wroclavi)

 • vítězí Tataři

 • Anežka - sestra Václava I.

Témata, do kterých materiál patří