Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Přemyslovci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Velkomoravská architektura

1) PŘEDCYRILOVSKÉ OBDOBÍ - rotundy s apsidami

2) PO PŘÍCHODU CYRILA A METODĚJE - velké cyrilometodějské kostely - kopule

- základem jsou archeologické vykopávky ze sídelních center: Mikulčice, Staré mšsto, Bratislava, Nitra, Pohansko, Znojmo

- velká pohřebiště se sociálními rozdíly

- rozvinutá řemesla - kovářství, umělecká řemesla

Počátky českého přemyslovského státu a jeho vývoj v raném středověku

- formuje se po zániku Velké Moravy

- Čechy - kotlina obklopena horskými pásmy

- orební zemědělství

- zpracování železa, hrnčířství a tkalcovství

- vznik hradišť - pražské podhradí

- zmínka o Čechách - Karel Veliký - přinutil naše kmeny platit tribut (poč. 9.st.)

845 - 14 českých knížat se nechalo pokřtít v Řeznu

2. pol. 9.st. - Ibrahim Ibn Jakub - písemná zpráva o Praze - 9. st.

2. pol. 9. st. - rod Přemyslovců ovládá střední Čechy

882 - Čechy připojeny k Velké Moravě - za Svatopluka - jeho zástupcem v Čechách byl Bořivoj (manželka Ludmila)

- sídlo na Levém hradci

- postavil první kostel v Čechách (kostel sv. Klimenta) a hrad Prahu

- po něm vládnou synové Spytihněv a Vratislav - manželka kněžna Drahomíra

- po Vratislavově smrti spor mezi Drahomírou s Ludmilou

- D. nechává L. zabít, L. - později prohlášena za svatou

Václav (921 - 935) - syn Drahomíry

- upevňování křesťanství - založen kostel sv. Víta na hradě

- obrana před německou říší - 950 - mír s Jindřichem ptáčníkem a platí tribut

- vznik domácí opozice: a) nesouhlas se smířlivou politikou (snaha o silný stát a armádu - násilné prosazení Přemyslovců)

b) odpor proti šíření křesťanství - upevňuje moc panovníka a omezuje knížata =

28. září 929 nebo 935 - Václav zavražděn na Staré Boleslavi

konec 10. st. - kanonyzace na svatého a patrona české země

Boleslav I. řečený ukrutný (935 - 972)

- dal zabít Václava (bratr)

- obnovení bojů s německou říší - po zbytečné 14 leté válce je donucen platit tribut

955 - pomáhá Otovi I. porazit Maďary na Lechu

- připojení Slezska, Morava a Pováží, Krakovsko po řeku Bug a Stryj

- upevnění státu, zavádí daně, razí mince - denáry

- dcera Doubravka - vzala si polského knížete Měška I. - jejich syn Boleslav Chrabrý - pozdější český panovník

- dcera Mlada - založila první kostel v Čechách (960)

Boleslav II. pobožný (972 - 999) - syn Boleslava I.

973 - vzniká pražské biuskupství

- druhým biskupem Vojtěch Slavníkovec

995 - vyvraždění Slavníkovců na Libici = definitivní sjednocení státu (tento rod příliš konkuroval Přemyslovcům - razili si i vlastní mince)

Vojtěch Slávnikovec - druhý pražský biskup, později první

- zasloužil se o misii v Polsku a Uhrách

- studoval 9 let v Magdeburku

Boleslav III. Ryšavý (999 - 1003)

- dochází k dynastické krizi českého státu

- ztráta - Krakovsko, Morava a Nitransko ve prospěch Polska

Témata, do kterých materiál patří