Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Doba Augustova - zánik říše římské

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16.31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

doba Augustova

 • legalizace Aug. moci

 • Octavianus -> Augustus (vznešený)

- caesar -> císař

 • opíral se o armádu (150 000 vojáků)

 • všeobecný římský mír

 • principát - forma vlády - zavedena r. 27-284

- z ústavy uchovány rep. úřady (senát, konzul, tribuna lidu, nejvyšší soudce) ->v čele Augus.

- 1. mezi rovnými - absolutní moc se zachováním rep. institucí

 • 2 války za Augustovy vlády - uzavřen ...chrám

- pretoriální - osobní vládci císaře -> mohli být v Římě

- obnovil pořádek, rozdělil provincie - senátní, císařství

- zahraniční politika

- hranice se snažil posunout na přirozenou hranu

- střet v Tutoburském lese 9.po Kr.

- Římané X Germáni

- porážka Římanů - hranice - Rýn (S)

- kultura

principát - rozmach impéria (27 - 284)

 • císařství, forma státu: principát

 • Juliovsko - klaudiovská dynastie

- Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero

 • Flaviovci?

- Vespasianus, Titus, Domitianus

 • adoptivní císaři - nespojuje je pokrevní příbuzenstvi

- císař adoptoval schopného nástupce

- Nerva, Traianus, Hadrianus, Antonius Pius

 • Markus Aurelius - markomanské války

- sídlo císaře přesunuto na sv. hranici

- limes romanus - vojenské hranice impéria

- Carnuntum - velké město

- ve Vinoboně (Vídni) M.A. umírá

 • Hadriánův val - dodnes z velké části zachován

- ve VB, aby armáda nezahálela (byli tam top inženýři)

 • správa impéria

- výsadní postavení měla Itálie - občané měli občanství

- kolonie - zajišťovaly hranice

- municipia - původně meziřímská města

- neřímská města

 • romanizace - velký vliv Říma

- vliv má na jazyk, kulturu, zvyky,...

- značná tolerance obyvatel, vůči obyvatelům ovládnutého území, pokud byli poslušní

 • obyvatelstvo

- 50-80 mil. lidí

- senátoři (1 200 000 sesterciů) -> jezdci -> vybírali daně -> dekuzioni -> představitelé městských samospráv

- většina obyvatel se živila zemědělstvím

- kolonát - zpočátku úspěšný -> později zadlužování

- města - obchod a řemesla

- Ostia (přístav Říma) - na ústí Tibery

 • kultura

- stoická filozofie (M.A.)

- zdůrazňovala rovnost lidí

- Tacitus - historik - sepsal dějiny raného císařství

- Řím byl v době císařství stavěn z kamene

- lázně, baziliky, akvadukty, markety, vítězné oblouky, sloupy

 • Pompeje - 79 n.l. - zničeny

- úrodná půda

- nadprům. bohaté město

- 25-30 tis. obyvatel

- krátce před zánikem byly rekonstruovány

- zasypány vrstvou sopečného prachu

 • Herkulánium - zalito lávou

principát - krize říše ve 3. století

 • markomanské války vedeny v době M.A. - 166-181

- probíhaly na území Moravy a Slovenska

- Trenčianská skála- římský nápis

- do armády povolali propuštěné otroky

- po M.A. na trůn Commodus (porušil tradici adoptivních císařů) -> špatná vláda

 • severovská dynastie:

- 193-211 - Septimus Severus

-zvýšil prestige armády

- Cracalla - budování veřejných staveb (Caracallovy lázně)

Témata, do kterých materiál patří