Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Doba Augustova - zánik říše římské

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16.31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • vláda vojenských císařů (50 let - 28 císařů) ->anarchie

- 235-284

- 1. zemřel přirozeně, 1 zabit bleskem 3 zahynuli v boji, zbytek - úkladná vražda

 • hospodářský úpadek -> domény (samostatná, soběstačná území) - snažili se je zastavit

- zemědělství i obchod

- 212 - edikt císaře Caracally -> všichni obyvatelé impéria získali občanství

 • křesťanství

- vzniká Nový Zákon (Marek, Matouš, Jan, Lukáš)

- rozšíření nejprve v Řecku (apoštol Pavel)

- později i v Římě - museli být pokřtěni

dominát a zánik antického světa

 • císařství - principát + dominát (rané a pozdní císařství)

 • císař Diocletianus (284-305)

- reformy - reforma armády -> obrana říše

- říše rozdělena na poloviny - v každé vládl jeden august a jeden caesar (vládce a jeho zástupce) - tetrarchie - 4 vládci

- poloviny rozděleny na 12 diecézií

- diecézie rozděleny do 101 provincií

 • dominát - nová forma císařství

- císař pán a Bůh - nejvyšší vládce a nejvyšší soudce- má absolutní moc (nepokračuje republika)

 • Constantinus I veliký (306-337)

- 313 - Milánský edikt - umožnění křesťanství

- Nikaie církevní sněm - sjednocení církevních dogmat (neměnná pravda)

- slavili se křesťanské svátky

- založeníá Constantinopole (Bospor)

- druhý Řím (3. Moskva)

- významné město pro křesťan

1453 - město dobyto Turky - přelom mezi středověkem a novověkem (Východořímská říše)

 • Julianus (361 - 363)

- odpadlík pro křesťany - zakázal křesťanství a pokusil se o obnovu pohanských svátků

- 393 - poslední olym. hry

- 395 rozdělení říše na západ a východ

 • Theodosius

 • rozdělení říše - 395

-po období vlády T.

- Západořím. + Východořím.

 • útoky Germánů

- Hunové vytlačili Ostrogóty a Vizigóty -> ti přicházejí do Říma (Anglové, Frankové, Sasové,...)

- na S tlačili Germáni (vlivem Slovanů)

- zánik 2. říše

 • zánik západořímské říše - 476

- Odsahar - vůdce Ostrogótů - svrhl posledního císaře Romula Augustula

 • architektura

- Ravena . křesťanské kostely

Témata, do kterých materiál patří