Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Doba Augustova - zánik říše římské

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

361 - 363) - odpadlík pro křesťany - zakázal křesťanství a pokusil se o obnovu pohanských svátků - 393 - poslední olym. hry - 395 rozdělení říše na západ a východ Theodosiusrozdělení říše - 395 -po období vlády T. - Západořím. + Východořím. útoky Germánů - Hunové vytlačili Ostrogóty a Vizigóty -> ti přicházejí do Říma (Anglové, Frankové, Sasové,...) - na S tlačili Germáni (vlivem Slovanů) - zánik 2. říše zánik západořímské říše - 476 - Odsahar - vůdce Ostrogótů - svrhl posledního císaře Romula Augustula architektura - Ravena . křesťanské kostely

Témata, do kterých materiál patří