Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Starověký Řím

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (93.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PERIODIZACE DĚJIN:

 1. DOBA KRÁLOVSKÁ – 800 – 500 př. n. l.

 2. REPUBLIKA – 510 – 27 př. n. l.

 3. CÍSAŘSTVÍ – 27 př. n. l. – 476 n. l.

 • od Evropy oddělena vysokým masivem Alp

 • Apeniny tvoří „páteř“ poloostrova

 • aktivní vulkanická činnost

 • termální prameny, úrodný sopečný popílek

 • sever – úrodná pádská nížina

 • zbytek Itálie – hornatý, nevhodný k zemědělství

 • problém – voda stékající z úbočí Apenin odplavovala úrodnou půdu, měnila nížiny v močály (=malárie) odvodňování a vysoušení

 • sever – tuhé zimy, horká léta

 • jih – zimy mírné a deštivé, v létě nedostatek vody

 • pestrá změť kmenů předindoevropských i indoevropských

Etruskové a počátky Říma

Záhady kolem Etrusků

 • Etruskové – první vyspělá civilizace v Itálii

 • 3 teorie o původu: 1. přišli z východu, 2. ze severu, 3. původní obyvatelé Itálie

 • přejali písmo od Řeků

 • jejich jazyk už nikdo neumí, Claudius poslední člověk, který ho znal

Vzestup a pád Etrurie

 • objevili se v 9. – 10. stol. př. n. l.

 • nikdy nedospěli k jednotnému státu

 • řada suverénních městských států

 • měli v oblibě veřejné hry (koňské závody, pěstí zápasy)

 • věštění

 • věřili v posmrtný život

 • hrobky mívaly kupolovitý tvar a tvořily tzv. nekropole – města mrtvých

 • vyspělé zemědělství – primitivní nástroje, odvodňování bažin, zavlažování půdy, terasovitá políčka

 • řemeslo – keramika, nejlepší zpracovatelé kovů, zacházeli se stříbrem, zlatem, bronzem i železem

 • obchod – námořní, po souši, dálkový – zboží (luxusní výrobky, zemědělské produkty, nože, sekery) do Řecka, Afriky, Malé Asie, jižního Ruska

 • 7. stol. př. n. l. – územní expanze Etrusků

 • 8. stol. př. n. l. – vznik kolonií v severní Itálii (Bologna, Mantova...)

 • střety s Řeky kvůli obchodu

 • Řekové osídlovali Korsiku

 • na stranu Řeků se přidalo Kartágo výhra Etrusků, zisk Korsiky

 • obsadili Latium

 • na břehu Tiberu vybudovali město, které mělo být opěrným bodem pro další expanzi na jih - Řím

 • obchod se severními oblastmi (Británie, Německo, Dánsko, Švédsko) byl méně výnosný úpadek Etrurie

 • 474 př. n. l. – drtivá porážka Etrusků Řeky v námořní bitvě u Kýmé definitivní konec velmocenskému postavení

 • Římané napadali jih

 • konec 5. stol. př. n. l. – vtrhli do severní Itálie Keltové konec Etrurie

 • 265 př. n. l. – dobytí posledního svobodného Etruského města Volsinií Římany

Vznik Říma

 • 753 př. n. l. – založení Říma (legenda Romulus a Remus)

 • vznikl spojením několika vesnic v průběhu 8. stol. př. n. l.

 • vesnice ležely na pahorcích v areálu budoucího města

 • na pahorku Palatinus kmen Latinů

 • nejdůležitější Etruskové

 • vybudovali klenutou stoku, která odvodnila prostor, kde pak vzniklo forum (= náměstí v římských městech) – cloaca maxima

 • na Kapitolu vybudovali chrám zasvěcený hlavním bohům

 • Římané se dělili na patricije a plebeje

 • patricijové – urozená vrstva, potomci původních obyvatel Říma, plnoprávní občané, nosili tógu

 • plebejové – neurození, přistěhovalci, určité povinnosti (vojenská služba), málo práv (nemohli zastávat úřady)

 • zákaz sňatků mezi patriciji a plebeji

Témata, do kterých materiál patří