Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Starověký Řím

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (93.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Etruští králové

 • 753 – 510 př. n. l. – vládlo v Římě sedm králů

 • poslední – Tarquiniovci – etruského původu

 • Servius Tullius

 • předoposlední etruský král

 • tvůrce význačných norem – 2. pol. 6. stol. př. n. l.

 • rozdělil obyvatelstvo do majetkových tříd (každá třída měla za povinnost stavět v případě války určitý počet setnin vojáků, kolik setnin zbrojila, tolik hlasů měla na sněmusetninový sněm)

 • rozdělení občanů do čtyř místních tribuí (okresů) místo do tribuí rodových

 • reformy vedly k potlačení významu rodového původu – roli hrál jen majetek a místo narození

 • Tarquinius Superbus

 • poslední římský král

 • na trůn se dostal pomocí vraždy

 • zajistil Římu vůdčí postavení v Latiu

 • neobliba vedla k jeho sesazení a vyhnání z Říma510 př. n. l.
  VZNIK REPUBLIKY

Římská republika do ovládnutí Itálie

Boje plebejů za emancipaci

 • politický život spočíval v rukou patricijů – měli jmění dostačující k tomu, aby byli zařazeni do 1. majetkové třídy, mohli zastávat úřady a kněžské funkce, byli skutečně plnoprávnými občany, dosazovali úředníky

 • plebejové měli svůj „stát ve státě“ – vlastní shromáždění, vlastní úředníci, vlastní archiv

 • nemohli se podílet na zřízení Říma

 • snažili se o zlepšení svého postavení – během následujících 2 století si vybojovali stejné postavení před zákonem jako patricijové

 • 494 př. n. l. – první secese (= odchod) - plebejové se demonstrativně uchýlili na pahorek poblíž Říma a chtěli si založit vlastní město

 • patricijové ustoupili vznik TRIBUNÁTU LIDU

 • úředník, který jej zastával – tribun – mocné právo: účastnil se zasedání senátu, právo Veto (= zakazuji), mohl zakročit proti jednání úředníka

 • 449 př. n. l.druhá secesezákon dvanácti desek (rovnost občanů před zákonem)

 • později povoleny sňatky mezi patriciji a plebeji, přístup do nejvyššího úřadu – konzulátu

 • poslední secesezačátek 3. stol. př. n. l. – usnesení plebejského sněmu byla zákonnými ustanoveními pro celý Řím plebiscity (plebei scitum – lidu se uzdálo)

Politické zřízení Říma

 • existovaly sněmy – volby úředníků

 • senát – nejdůležitější státoprávní orgán, doživotní členství

 • konzulové: v čele římského státu, dva, voleni na rok, reprezentovali stát vůči cizím národům i vůči bohům, vrchní velení nad vojskem, sjednávali spojenecké smlouvy, soudní pravomoc

 • cenzoři: volba probíhala 1 za 5 let, odhad (= cenzus) jmění pro zařazení občanů do majetkových tříd, velký politický vliv, povinnost dohlížet na mravy, jmenovali nové senátory, vylučování nehodných ze senátu

 • diktátor: jmenován v případě nebezpečí (vnitřního i vnějšího), zcela neomezené pravomoce, byli mu podřízeni všichni úředníci, u moci pouze
  6 měsíců

 • občan: dítě narozené občanům/adoptované, občanství udělováno za zásluhy, latinové získali občanství přistěhováním

 • postupně se občany stávali všichni obyvatelé Itálie, nakonec všichni svobodní

 • otroci propuštění na svobodu se stávali římskými občany s omezenými právy

 • občan měl několik základních práv: účast na sněmu, v úřadech, uzavírat manželství, mít soukromý majetek, odvolat se u soudu

 • povinnosti: platit daně, služba ve vojsku

Témata, do kterých materiál patří