Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Starověký Řím

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (93,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

cijové 494 př. n. l. – první secese (= odchod) - plebejové se demonstrativně uchýlili na pahorek poblíž Říma achtěli si založit vlastní město patricijovéustoupili vznikTRIBUNÁTU LIDU úředník, který jej zastával –tribun– mocné právo: účastnil sezasedání senátu, právoVeto (= zakazuji), mohl zakročit proti jednání úředníka 449 př. n. l. –druhá secese –zákon dvanácti desek (rovnost občanů před zákonem) pozdějipovoleny sňatky mezi patriciji a plebeji, přístup donejvyššího úřadu – konzulátu poslední secese –začátek 3. stol. př. n. l. – usnesení plebejského sněmu bylazákonnými ustanoveními pro celý Římplebiscity (plebei scitum – lidu se uzdálo) Politické zřízení Říma existovalysněmy – volby úředníků senát – nejdůležitější státoprávní orgán, doživotní členství konzulové:v čele římského státu,dva, volenina rok, reprezentovali stát vůči cizím národům i vůči bohům,vrchní velení nad vojskem, sjednávalispojenecké smlouvy,soudní pravomoc cenzoři: volba probíhala1 za 5 let, odhad(= cenzus) jmění pro zařazení občanů do majetkových tříd, velkýpolitický vliv, povinnost dohlížet namravy, jmenovali nové senátory, vylučování nehodných ze senátu diktátor: jmenován v případě nebezpečí (vnitřního i vnějšího), zcelaneomezené pravomoce, byli mupodřízeni6 měsíců občan: dítě narozené občanům/adoptované, občanství udělováno za zásluhy, latinové získali občanství přistěhováním postupně se občany stávalivšichni obyvatelé Itálie, nakonec všichnisvobodní otrocipropuštění na svobodu se stávali římskými občany s omezenými právy občan měl několikzákladních práv: účast na sněmu, v úřadech, uzavírat manželství, mít soukromý majetek, odvolat se u soudu povinnosti: platit daně, služba ve vojsku Ovládnutí Itálie Římané si podmanili okolní latinská města Latinové byli spojenci –výsadní postavení oslabení Etrurie využiliKeltové (Římané jim říkaliGalové) 387 př. n. l. – Galovév Římě 272 př. n. l. – Řím ovládljižní Itálii (poraziliSamnity a městoTarent) 265 př. n. l. –dokončení ovládnutí Itálie(ztráta samostatnosti Volsinij) Římská republika do ovládnutí středomoří do té doby bylyvztahy Kartáginců s Římany přátelské Kartágo založenoFoiničany území Foinikie navých. pobřeží Střed. moře zbohatliobchodems barvenými látkami založili oblastKartágo založení Kartága –814. př. n. l. postupně se osamostatňovaliměstský stát obrovské loďstvo, slabá armáda objevné plavby – Británie, Irsko, africké pobřeží zpočátku se spojovali s Etrusky Punové – latinsky Kartáginci Řím i Kartágo mělozájem o Sicílii Punské války celkem3 války ve 3. - 2. stol. př. n. l. zájem o Sicílii První punská válka 264 – 241 př. n. l. vypukla z obavy Římanů před sílícímvlivem Kartága na Sicílii boje probíhaly převážněna moři poblíž Sicílie Punské loděpustošily italské pobřeží Římané vybudovalilodě podle punských, své lodě vybavilisklápěcími můstky s bodcem, který po spuštění prorazil palubu nepřátelské lodiboj na souši, ve kterém bylidokonalí Římanénámořní velmoc neúspěšně skončil pokus Římanů porazit Kartágo na jeho vlastní africké půdě 241 př. n. l. – bitva u Aegatských ostrovů (poblíž Sicílie),Římané porazili punské loďstvo Kartágo museloplatit vysoké válečné náhrady tísniváekonomická situace +ztráta Sicílie, Liparských ostrovů, Sardinie a Korsiky Druhá punská válka 218 – 201 př. n. l. punský vojevůdceHamilkar Barkas se rozhodlobnovitmocenské postavení Kartága ztrátu ostrovů mělo vynahraditovládnutí Hispánie (ložiska stříbra a mědi) Kartágozískalo v Hispánii území vynahrazení hranici mezi římskou a kartaginskou sférou vlivu tvořila řekaIberus (Ebro) 221 př. n. l. –Hannibal (Hamilkarův syn) se stal velitelem punských vojsk od vojska se naučil vojenskému umění a nenávist k Římanům 220 př. n. l. – Hannibaloblehl město Saguntum (římský spojenec) Římané v této oblasti žádali Římany opomoc – váhali – Hannibal městodobyl Hannibalbrutálně naložil s poraženými, Římanéprosili o jejich vydání Kartáginci odmítli a Římané jimvyhlásili válku –218 př. n. l. Hannibalpřekročil Iberus a vydal se Itálie 217 př. n. l. –bitva u Trasimenského jezera,porážka Římanů Hannibalem 216 př. n. l.–bitva u Kann (jižní Itálie),výhra Kartága, obrovské množstvízraněných a mrtvých na straně Říma Hannibalovo postavení v Kartágu sehoršilo 211 př. n. l. se Hannibalprobojoval až Římu („Hannibal ante portas“ – Hann

Témata, do kterých materiál patří