Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Starověký Řím

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (93.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Válka se spojenci

 • 90 př. n. l.spojenci zavražděného Gaia Tiberia vs. Římané

 • spojenci převaha poté v čele Gaius Marius a Sulla převaha Říma

 • do Řecka a římských provincií na východě vpadl pontský král Mithridates VI. (původem Peršan, zvětšil území říše, vzdělaný, nelítostný)

 • Římané nemohli bojovat na 2 frontách spojencům udělili občanství + těm kteří složili zbraně do 2 měsíců rozšíření občanství na celou Itálii jižně od řeky Pád

Sullova diktatura

 • Mithridates nebezpečí – vypravení vojska

 • o velení usiloval Gaius i Sulla

 • zvítězil Sulla za použití vojenské síly, na východě si vedl úspěšně

 • Gaius zemřel

 • 82 př. n. l. – Sulla diktátor na neomezenou dobu

 • proskripce = seznam nežádoucích osob, jichž majetek byl konfiskován, mohly být beztrestně zabity

 • sílilo udavačství

 • reformy – posílili senát

 • práva tribunů lidu malá

 • poklesl význam lidových shromáždění

 • 79 př. n. l. – Sulla se vzdal diktatury

 • 78 př. n. l. zemřel

 • mnoho problémů: východ – Mithridates, západ – Sertorius (příznivec Gaia), moře – krétští a kiličtí piríti, Itálie – bouřící se otroci

Spartakovo povstání 73 – 71 př. n. l.
 • největší a nejnebezpečnější povstání v dějinách Říma

 • Thrák Spartacus – původně římský legionář, za dezerci prodán do Gladiátorské školy v Kapui

 • spolu s několika desítkami gladiátorů zorganizoval vzpouru a útěk

 • přidávali se i otroci a chudí rolníci několik tisíc vzbouřenců

 • dost zkušeností na vycvičení utečenců + Spartacus znal vojenskou strategii

 • chtěli opustit Itálii – nestalo se kvůli rozporům

 • otroci zvítězili nad legiemi nejlepších vojáků ve Středomoří

 • 71 př. n. l.zvítězil Řím pod vedením Marca Licinia Crassa

 • 6 000 zajatců dal přibít na kříže lemující cestu z Kapuy do Říma

 • decimace – krutý způsob trestu, používal ho Crassus, losováním se vybírali vojáci a každý 10. popraven (1. zmínka z r. 471 př. n. l.)

První triumvirát 60 – 53 př. n. l.

 • triumvirát = tři muži

 • Crassus se r. 70 př. n. l. stal konzulem

 • Pompeius – Sullův vojevůdce, porazil Sertoriova vojska v Hispánii, zbavil Středozemní moře pirátů, porazil Mithridata

 • vojáci Pompeia milovali, senát se ho bál

 • Gaius Iulius Caesar – patřil k populárům, do dějin vstoupil jako schopný politik a geniální vojevůdce, oddané vojsko, výborný řečník, Zápisky o válce galské

 • 60 př. n. l. – usmíření Pompeia a Crassa dohoda o vzájemné podpoře první triumvirát

 • 59 př. n. l. – Caesar konzul

 • pozemková reforma ve prospěch veteránů a chudých občanů

 • povinnost senátu vydávat o svých jednáních veřejné zprávy

 • Caesar vystupoval tak, jako by neměl kolegu

 • Crassus – dostal území na východě, Pompeius – vláda v Římě, Caesar – správa Galie na 5 let (nakonec 9 let)

 • 55 př. n. l. – Crassus a Pompeis konzuly

 • 52 př. n. l.povstání Galů (v čele náčelník Vercigetorix) potlačeno

 • 53 př. n. l.bitva u Karrhzemřel Crassus i jeho syn

 • válka mezi Pompeiem a Caesarem

Témata, do kterých materiál patří