Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Starověký Řím

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (93,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

27 př. n. l. – Octavianus oznámil senátu, že sevzdává všech svých pravomocí, chceodstoupit z politiky a žít v soukromívše jen formální Senát hoprosil aby zůstal, Octavianussvolil (=nikdo ho nemohl nařknout jako Caesara že uzurpuje moc) senátu přiznalpodíl na řízení státu – zajistil si jehopodporu dostal titulAugustus – vznešený Augustova zahraniční politika Augustus se snažil uplatňovatpax Romana – římský mír 5. př. n. l. – vznikprovincie v Germánii Germáni se stávali Římanůmnebezpečnými protivníky 9 n. l. –bitva v Teutoburském lese –porážka Augusta hranice ohrožoval i král germánskéhokmene Markomanů Marobudus východ – říše Parthů – Augustus sezdržel vojenského tažení snahazabezpečitřímské hranice na dobře hájitelných místech Rýn a Dunaj – mezi nimi Augustus položil základy soustavě vojenským táborům, pevností a strážních věží pospojovaných hradbou –limes Romanus Augustova vnitřní politika 1. stol. př. n. l. – velkýmorální úpadek společnosti rozklady rodiny – rozvody, nevěry... řada zákonů, aby bylovýhodné se ženit/vdávat hmotně podporoval řadu autorů –„zlatý věk římského básnictví“ provincie – úředníkům stanovil pevný plat, rozdělil je na senátní a císařské nové daně stavební podniky – budování císařského paláce na Palatinu, nové římské forum, paláce... prétoriáni – osobní stráž římských císařů, nabyli velkého vlivu Iulsko- claudijská dynastie Augustus zemřel14 n. l. nástupce –Tiberius zavedlúsporná opatření – značnýodpor obnovil ve vojskudisciplínu, tvrdé stíhánípřehmatů úředníků – řadaodpůrců 26 n. l. Tiberiusodešel do soukromí na ostrov Capri, říši řídil prostřednictvímdopisů začalo sezneužívat zákona o urážce majestátu k tomu, aby mohly být odstraněny nepohodlné osoby a zabaven jejich majetek Caligula – Tiberiův nástupce, Augustůvpravnuk = botička počátky jeho vlády vypadalyslibně, ale začal sechovat jako šílenec po smrti Tiberia bylvelmi vítán na trůně, přijat za císaře prohlašoval se zaboha, incest se svými sestrami, kůň byl konzulem, odklízel své protivníky,nesnášel senát i římský lid zrušilzákony o urážce majestátu 41 –vražda Caliguly prétoriány nový císař –Claudius – Caligulův strýc do 50ti let se věnoval vědě,uměl etrusky, sepsal dějiny Etrusků a Kartága, životopis a dějiny Augustovy vlády budoval akvadukty a silnice připojil k Římu Thrákii, jižní Británii a část sev. Afriky zakládalkolonie v provinciích – hojněudělovalřímské občanství dlouhožil v soukromí kvůli různým fyzickým vadám 37 zastával úřadkonzula vyhrocený vztah se senátem 4x se oženil,r. 48 se jeho manželkaMessalinapokusilapřipravit ho o trůn, po níAgrippina mladší –připravila ho o život Nero – Claudiův adoptivní syn nastoupil54 diplomacie, obchod a kult. rozvoj prohlášen zanepřítele státu velký vlivSeneca vraždil své příbuzné, hodněpovstání, tyranie panovník s pokrokovými a liberálními názory krutovláda krizenechal Řím podpálitr. 64 (vinu svedl nakřesťany)pronásledování křesťanů obnovil zákon o urážce majestátu ve všech hrách a soutěžích musel vždy zvítězitegoistický člověk, nesnášel kritiku svrženprétoriánskou gardousebevražda na útěku z Říma dostavěl svůj palác (obrovské rozměry) příkaz k sebevraždě dostal iSeneca, Petronius končí Iulsko – claudijská dynastie za vlády dynastie římské impériumvzkvétalo: zemědělství sedařilo,postavení otroků se zlepšilo,nevedly se dobyvačné války, někteří pokládaliotroky za lidi nový způsob obhospodařování půdy –kolonát – velcí latifundisté pronajímali půdu bezzemkům nebo otrokům

Témata, do kterých materiál patří