Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Starověký Řím

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (93,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ibal před branami, nedokázal využít situace k vítězství) Publius Cornelius Scipio Maior – konzul, rozhodl sezaútočit na Kartágo 202 př. n. l.–bitva u Zamy (sev. Afrika),Scipio zvítězil 201 př. n. l.uzavřenámírová smlouva s velmitvrdými podmínkami pro Kartágo vyšší válečné náhrady, vydání lodí a slonů, odevzdání rukojmí museli se zavázat, ženepovedou žádné války bez svolení Římanů Kartágoztratilovelmocenské postavení Třetí punská válka 149 – 146 př. n. l. sousední panovníci Kartágaútočili na jeho državy Římané jimnedovolili se bránit i přes toválčili na obranu Kartáginci se snažiliudržet s Římem mír přistoupili napodmínku – odevzdání veškerých zbraní i materiálu na jejich výrobu a všechny lodě nadruhou podmínku (zbourání a opuštění města a vybudovat si nové na pobřeží) si vyžádalitři dny na rozmyšlenou za tři dny přetavili a překovali na zbraně domácí a zemědělské náčiní, ženy si ostříhaly vlasy na upletení tětiv do luků, veřejné stavby byly rozebrány na kamení jako střelivo Kartágo Římanům vzdorovalo2 roky Publius Cornelius Scipio Minor (vnuk předchozího)dobylvyhladovělé Kartágo Kartágo bylosrovnáno se zemí a prokleto, aby už nikdy nemohlo být obnoveno, území bylo posypáno solí (146 př. n. l.) Ovládnutí Makedonie a Řecka po skončení punských válek došlo ke konfliktu mezi Řeky a Římany (makedonský král podporoval Hannibala) 3 války 168 př. n. l. –bitva u Pydny,římské vítězství z Makedonie se stalařímská provincie 146 př. n. l. – Korint srovnán se zemí Římanéjediní a neomezení páni Středomoří (mare nostrum – naše moře) Krize římské republiky Důsledky rozmachu římského impéria obilí z provinciízpůsobilo problém –drobní rolníci nebyli schopni konkurovat cenami, zadlužovali se, pole skupovali velkostatkářilatifundie (ohromné statky) bezzemciodcházeli do Říma (nebyli povinni vojenskou službou – Římpřicházel o legionáře) velkostatkářipřestali pěstovat obilí a zaměřili se navíno a olivový olej, který víc vynášel otroků bylomnoho, jejich cena klesala zhoršování jejichživotních podmínek otrocká povstání 136 př. n. l.– otrocké povstání v Římě – založili sivlastní stát a vzdorovalitři roky Bratři Gracchové Tiberius Gracchus –133 př. n. l. tribun lidu pozemkové reformy – půda a obilí měly býtdostupnější pro chudší vrstvy, výměra půdy pro rodinupřijata odpůrci reforem zavinilismrt obou bratrů Gaius Gracchus -123 př. n. l.tribun lidu zákon o prodeji obilí nejchudšímu obyvatelstvu zastálé nízké ceny – získal siměstskou chudinu zákon ovybírání daní v provincii Asii – získal sijezdce občanstvíspojencům Říma –123 př. n. l. -neschváleno 121 př. n. l. smrt Gaia Optimáti a populárové Populárové:střednívrstva, popularis –lidový, podporovali jejezdci, chtěli prosaditdrobné hospodářské a politické reformy, opora –lidové shromáždění a tribunát lidu Optimáti: příslušnícinobility, optimus –nejlepší, opora –senát, podporovali velképozemkové vlastníky, zastávalikonzervativní názory do čela se postavili2 vojenští vůdci: Gaius Marius – populárové, několikrát zvolenkonzulem,vojenská reforma – vytvoření profesionální armády (šance pro nejchudší, jak získat obživu), úspěch nataženích do Afriky a protiGermánům Lucius Cornelius Sulla –optimáti, zastával několikúřadů, vyznamenal sev Africe Válka se spojenci 90 př. n. l. –spojenci zavražděného Gaia Tiberia vs.Římané spojencipřevaha potév čele Gaius Marius a Sulla převahaŘíma do Řecka a římských provincií na východěvpadl pontský král Mithridates VI. (původem Peršan, zvětšil území říše, vzdělaný, nelítostný) Římanénemohli bojovat na 2 frontách spojencůmudělili občanství + těm kteřísložili zbraně do 2 měsícůrozšíření občanství na celou Itálii jižně od řeky Pád Sullova diktatura Mithridates nebezpečí – vypravení vojska o velení usiloval Gaius i Sulla zvítězil Sulla za použití vojenské síly, na východě si vedl úspěšně Gaius zemřel 82 př. n. l. – Sulla diktátor na neomezenou dobu proskripce = seznam nežádoucích osob, jichž majetek byl konfiskován, mohly být beztrestně zabity sílilo udavačství reformy – posílili senát práva tribunů lidu malá poklesl význam lidových shromáždění 79 př. n. l. – Sulla se vzdal diktatury 78 př. n. l. zemřel mnoho problémů: východ – Mithridates, západ – Sertorius (příznivec Gaia), moře – krétští a kiličtí piríti, Itálie – bouřící se otroci

Témata, do kterých materiál patří