Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Starověký Řím

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (93.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ovládnutí Itálie

 • Římané si podmanili okolní latinská města

 • Latinové byli spojenci – výsadní postavení

 • oslabení Etrurie využili Keltové (Římané jim říkali Galové)

 • 387 př. n. l. – Galové v Římě

 • 272 př. n. l. – Řím ovládl jižní Itálii (porazili Samnity a město Tarent)

 • 265 př. n. l.dokončení ovládnutí Itálie (ztráta samostatnosti Volsinij)

Římská republika do ovládnutí středomoří

 • do té doby byly vztahy Kartáginců s Římany přátelské

Kartágo

 • založeno Foiničany

 • území Foinikie na vých. pobřeží Střed. moře

 • zbohatli obchodem s barvenými látkami

 • založili oblast Kartágo

 • založení Kartága – 814. př. n. l.

 • postupně se osamostatňovali městský stát

 • obrovské loďstvo, slabá armáda

 • objevné plavby – Británie, Irsko, africké pobřeží

 • zpočátku se spojovali s Etrusky

 • Punové – latinsky Kartáginci

 • Řím i Kartágo mělo zájem o Sicílii

Punské války

 • celkem 3 války ve 3. - 2. stol. př. n. l.

 • zájem o Sicílii

První punská válka 264 – 241 př. n. l.
 • vypukla z obavy Římanů před sílícím vlivem Kartága na Sicílii

 • boje probíhaly převážně na moři poblíž Sicílie

 • Punské lodě pustošily italské pobřeží

 • Římané vybudovali lodě podle punských, své lodě vybavili sklápěcími můstky s bodcem, který po spuštění prorazil palubu nepřátelské lodi boj na souši, ve kterém byli dokonalí Římané námořní velmoc

 • neúspěšně skončil pokus Římanů porazit Kartágo na jeho vlastní africké půdě

 • 241 př. n. l. – bitva u Aegatských ostrovů (poblíž Sicílie), Římané porazili punské loďstvo

 • Kartágo muselo platit vysoké válečné náhrady tísnivá ekonomická situace + ztráta Sicílie, Liparských ostrovů, Sardinie a Korsiky

Druhá punská válka 218 – 201 př. n. l.
 • punský vojevůdce Hamilkar Barkas se rozhodl obnovit mocenské postavení Kartága

 • ztrátu ostrovů mělo vynahradit ovládnutí Hispánie (ložiska stříbra a mědi)

 • Kartágo získalo v Hispánii území vynahrazení

 • hranici mezi římskou a kartaginskou sférou vlivu tvořila řeka Iberus (Ebro)

 • 221 př. n. l.Hannibal (Hamilkarův syn) se stal velitelem punských vojsk

 • od vojska se naučil vojenskému umění a nenávist k Římanům

 • 220 př. n. l. – Hannibal oblehl město Saguntum (římský spojenec)

 • Římané v této oblasti žádali Římany o pomoc – váhali – Hannibal město dobyl

 • Hannibal brutálně naložil s poraženými, Římané prosili o jejich vydání

 • Kartáginci odmítli a Římané jim vyhlásili válku – 218 př. n. l.

 • Hannibal překročil Iberus a vydal se Itálie

 • 217 př. n. l.bitva u Trasimenského jezera, porážka Římanů Hannibalem

 • 216 př. n. l.bitva u Kann (jižní Itálie), výhra Kartága, obrovské množství zraněných a mrtvých na straně Říma

 • Hannibalovo postavení v Kartágu se horšilo

 • 211 př. n. l. se Hannibal probojoval až Římu („Hannibal ante portas“ – Hannibal před branami, nedokázal využít situace k vítězství)

 • Publius Cornelius Scipio Maior – konzul, rozhodl se zaútočit na Kartágo

 • 202 př. n. l.bitva u Zamy (sev. Afrika), Scipio zvítězil

 • 201 př. n. l. uzavřená mírová smlouva s velmi tvrdými podmínkami pro Kartágo

 • vyšší válečné náhrady, vydání lodí a slonů, odevzdání rukojmí

 • museli se zavázat, že nepovedou žádné války bez svolení Římanů

 • Kartágo ztratilo velmocenské postavení

Témata, do kterých materiál patří