Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Starověký Řím

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (93,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Spartakovo povstání 73 – 71 př. n. l. největší a nejnebezpečnější povstání v dějinách Říma ThrákSpartacus – původněřímský legionář, za dezerci prodán doGladiátorské školy v Kapui spolu s několika desítkami gladiátorůzorganizoval vzpouru a útěk přidávali se iotroci a chudí rolníci několiktisíc vzbouřenců dostzkušeností na vycvičení utečenců + Spartacusznal vojenskou strategii chtěliopustit Itálii – nestalo se kvůlirozporům otrocizvítězili nad legiemi nejlepších vojáků ve Středomoří 71 př. n. l. –zvítězil Řím pod vedením Marca Licinia Crassa 6 000 zajatců dal přibít nakříže lemující cestu z Kapuy do Říma decimace– krutý způsob trestu, používal ho Crassus, losováním sevybírali vojáci a každý 10. popraven (1. zmínka z r. 471 př. n. l.) První triumvirát 60 – 53 př. n. l. triumvirát = tři muži Crassus se r.70 př. n. l. stalkonzulem Pompeius – Sullův vojevůdce, porazil Sertoriova vojska v Hispánii, zbavil Středozemní moře pirátů, porazil Mithridata vojáci Pompeiamilovali, senát se hobál Gaius Iulius Caesar – patřil k populárům, do dějin vstoupil jakoschopný politik a geniální vojevůdce, oddané vojsko, výbornýřečník,Zápisky o válce galské 60 př. n. l. – usmířeníPompeia a Crassadohoda o vzájemné podpoře první triumvirát 59 př. n. l. – Caesar konzul pozemková reforma ve prospěch veteránů a chudých občanů povinnost senátu vydávat o svých jednáních veřejné zprávy Caesar vystupoval tak, jako byneměl kolegu Crassus – dostal území na východě,Pompeius – vláda v Římě,Caesar– správa Galie na 5 let (nakonec 9 let) 55 př. n. l. – Crassus a Pompeiskonzuly 52 př. n. l. –povstání Galů (v čele náčelník Vercigetorix)potlačeno 53 př. n. l. –bitva u Karrh –zemřel Crassus i jeho syn válka meziPompeiem a Caesarem Občanská válka 49 – 45 př. n. l. Caesar vs. Pompeius 52 př. n. l. – Pompeius zvolenkonzulem (Caesar ne) Pompeius se chtělzbavit Caesara 49 př. n. l. – Caesarpřekročil řeku Rubikon (hranice mezi Předalpskou Galií a Itálií) atáhl na Řím začátek občanské války 48 př. n. l. –bitva u Farsálu (Řecko)výhra Caesara Pompeiusutíkal do Egypta –zavražděn přičiněním faraona Ptolemaia XIII., kterýnechtěl riskovat Caesarův útok Caesar hoobvinil z vměšování do římských záležitostí a zaútočil na nějPtolemaios zemřel Caesar dosadil na trůn jeho sestruKleopatru VII. Caesar a Kleopatra – syn Caesarion Caesar se stalsamovládcem Caesarova diktatura 45 – 44 př. n. l. Caesar provedl řaduvýznamných reforem podporovalkolonizaci v západní oblasti impéria naděje pro bezzemky získat půdu statkáři muselizaměstnávat určitý počet svobodnýchmírnil se růst počtu otroků bezplatnépřísuny obilí římské chudině, pracovní příležitosti udělovalobčanské právo úpravakalendáře(365 dní + každý 4. rok jeden den) někteří v Caesarovi vidělihrobníka republiky 15. 3. 44 př. n. l. – Caesar v senátězavražděn kostky jsou vrženy; přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem; i ty Brute Druhý triumvirát 43 – 36 př. n. l. Marcus Antonius: Caesarův konzul, dělal si naděje na Caesarovo místo, zapletl se s Kleopatrou Markus Aemilius Lepidus: velitel jízdy, podporoval Marca Antonia v Caesarově závěti – trůn měl zděditOctavianus – vnuk jeho sestry, adoptivní syn Caesara přidal se na stranu senátu, společně s nímporazil Marka Antonia a nechal ho uprchnout po návratu do Říma si Octavianusvynutil zvolení konzulem Octavianus, Marcus Antonius, Lepidus – druhý triumvirát nechali si převzetí mocischválit zákonem tvrděpronásledovali své odpůrce a Caesarovy vrahy, vrátili se k proskripcím vydali se doŘecka za vrahy 42 př. n. l. –bitva u Filipp, porážka vrahů rozdělení sféry vlivu:Octavianus – Itálie,Lepidus – Afrika,Antonius – východní provincie Lepidus se nechalzatlačit do pozadí vzrostlonapětí mezi Octavianem a Antoniem 31 př. n. l.– námořní bitva u Aktia –Octavianus vs. Antonius a Kleopatra, A&K z bitvyuprchli, Octavianus jeoblehl v Alexandrii, kde raději spáchalisebevraždu Octavianus se staljediným vládcem Římakonec republiky Římské impérium za principátu principát – způsob vlády v Římě v době raného císařství veškerou moc měl v rukouprinceps– latinsky přední/první, „první mezi rovnými“ – ve skutečnostimonarcha(císař) pravomoce řady úřadů, senátor, konzul, tribun lidu... Augustus

Témata, do kterých materiál patří