Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Starověký Řím

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (93.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Třetí punská válka 149 – 146 př. n. l.
 • sousední panovníci Kartága útočili na jeho državy

 • Římané jim nedovolili se bránit i přes to válčili na obranu

 • Kartáginci se snažili udržet s Římem mír přistoupili na podmínku – odevzdání veškerých zbraní i materiálu na jejich výrobu a všechny lodě

 • na druhou podmínku (zbourání a opuštění města a vybudovat si nové na pobřeží) si vyžádali tři dny na rozmyšlenou

 • za tři dny přetavili a překovali na zbraně domácí a zemědělské náčiní, ženy si ostříhaly vlasy na upletení tětiv do luků, veřejné stavby byly rozebrány na kamení jako střelivo

 • Kartágo Římanům vzdorovalo 2 roky

 • Publius Cornelius Scipio Minor (vnuk předchozího) dobyl vyhladovělé Kartágo

 • Kartágo bylo srovnáno se zemí a prokleto, aby už nikdy nemohlo být obnoveno, území bylo posypáno solí (146 př. n. l.)

Ovládnutí Makedonie a Řecka

 • po skončení punských válek došlo ke konfliktu mezi Řeky a Římany (makedonský král podporoval Hannibala)

 • 3 války

 • 168 př. n. l.bitva u Pydny, římské vítězství

 • z Makedonie se stala římská provincie

 • 146 př. n. l. – Korint srovnán se zemí

 • Římané jediní a neomezení páni Středomoří (mare nostrum – naše moře)

Krize římské republiky

Důsledky rozmachu římského impéria

 • obilí z provincií způsobilo problémdrobní rolníci nebyli schopni konkurovat cenami, zadlužovali se, pole skupovali velkostatkáři latifundie (ohromné statky)

 • bezzemci odcházeli do Říma (nebyli povinni vojenskou službou – Řím přicházel o legionáře)

 • velkostatkáři přestali pěstovat obilí a zaměřili se na víno a olivový olej, který víc vynášel

 • otroků bylo mnoho, jejich cena klesala zhoršování jejich životních podmínek

 • otrocká povstání

 • 136 př. n. l. – otrocké povstání v Římě – založili si vlastní stát a vzdorovali tři roky

Bratři Gracchové

 • Tiberius Gracchus133 př. n. l. tribun lidu

 • pozemkové reformy – půda a obilí měly být dostupnější pro chudší vrstvy, výměra půdy pro rodinu přijata

 • odpůrci reforem zavinili smrt obou bratrů

 • Gaius Gracchus - 123 př. n. l. tribun lidu

 • zákon o prodeji obilí nejchudšímu obyvatelstvu za stálé nízké ceny – získal si městskou chudinu

 • zákon o vybírání daní v provincii Asii – získal si jezdce

 • občanství spojencům Říma – 123 př. n. l. - neschváleno

 • 121 př. n. l. smrt Gaia

Optimáti a populárové

 • Populárové: střední vrstva, popularis – lidový, podporovali je jezdci, chtěli prosadit drobné hospodářské a politické reformy, opora – lidové shromáždění a tribunát lidu

 • Optimáti: příslušníci nobility, optimus – nejlepší, opora – senát, podporovali velké pozemkové vlastníky, zastávali konzervativní názory

 • do čela se postavili 2 vojenští vůdci:

 • Gaius Marius – populárové, několikrát zvolen konzulem, vojenská reforma – vytvoření profesionální armády (šance pro nejchudší, jak získat obživu), úspěch na taženích do Afriky a proti Germánům

 • Lucius Cornelius Sullaoptimáti, zastával několik úřadů, vyznamenal se v Africe

Témata, do kterých materiál patří