Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
renesance-habsburkove16st

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20.99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

RENESANCE

 • znovuzrození antiky

 • zrod - Itálie (Florencie, Janov, Benátky)

 • usilovalo se o sjednocení Itálie

 • renesance v Itálii má 3 části

 1. Trecento - 13.st

 • Petrarcha, Boccacio

 1. Quatrocento - 14.st

 • medici - podporovali umění

 • brunalesky=kopule florentského dómu

 1. Cinqocento - 15.st

 • da Vinci, Santi, Michelangelo

HUMANISMUS

 • myšlenkový směr , klade se důraz na rozum

 • knihtisk - Guttenberg

 • astronomie + přírodní vědy

 • Koperník, Galilei,...

REFORMACE

 • krize církve v 14. stol - odklon odpravdy (církev byla bohatá,...)

 • česká reformace (1.)= husitství

 • německá reformace(2.)

 • Marthin Luther - kněz

 • 1517 - přibil na vrata chrámu ve Wittenbergu 95 tezí (kritika odpustků, svatokupectví,..)

 • obnovil řadu názorů husitů

 • 1520 - veřejně spálil papežskou bulu

 • byl uveden do klatby

 • uchýlil se pod ochranu církve

 • německá selská válka (1524-1526)

 • povstání poddaných proti vrchnosti

 • požadavky náboženské i sociální (Lutherovy myšlenky) - zrušení desátků, daní, volný lov a rybolov,...

 • Luther byl proti, kvůli šlechtě, která také nesouhlasila (musel být,aby zůstal podporován)

 • 1526 - šlechta poražena

 • doznívání ještě v roce 1535 -> Munsterská komuna

 • protestantismus

 • termín vznikl na sněmu ve Špýru

 • snaha zakázání Lutherových myšlenek

 • Šmalkaldská jednota - obranný spolek X Karel V. -> Šmalkadská válka

 • katolická strana vyhrála

 • augsburská konfese (1555)

 • čí vláda, toho víra

 • vrchnost si mohla vybrat víru, poddaní se museli přizpůsobit

 • luteránství rozšířeno i do Skandinávie, Čech,...

 • Švýcarská reformace

 • Huldrych Zwingli - padl v náb. boji

 • Jan Kalvín - proti luteránství

 • Ženevská republika

 • ovládala ji konzistoř (církevní sbor)

 • kalvinismus

 • učení o predestinaci - předurčení k zatracení, či spáse

 • podporovali aktivitu (podnikavost)

 • vyhovovalo to měšťanstvu

 • přísná církev - proti katolictví, protenstanství

 • záp. Evropa - Francie, Anglie, Nizozemí, Německo /nejvyspělejší)

 • přičiň se a Bůh ti pomůže

 • helvetská víra

 • první ve svých názorech

 • změna v liturgiích

 • liturgický jazky -> národní jazyk

 • odmítá vnější krásu

 • obrazoborectví

 • kněží se mohou živit

 • reforma katolické církve

 • snaha (i násilím) vrátit věřící ke katolictví

 • vznik jezuitského řádu (16.st)

 • Ignác z Loyoly (hlava)

 • Tovaryšstvo Ježíšovo - polovojenský princip

 • zaměřeni na školství - jezuitské koleje (až na úrovni VŠ)

 • Klementinum, Olomouc,...

 • Komenský převzal některé názory

 • divadelní hry

 • misionářská aktivita

 • J. Amerika - světci-> Jan Nepomucký

 • inkvizice

 • Tridentský koncil (1545-1563)

 • credo = složení nového vyznání víry

 • závěry platí až do 20. století

BAROKO

 • 1600-1750

 • perla nepravidelného tvaru

 • typické - ovál, elypsa

 • poslední univerzální směr (pro všechna umění)

 • zvětšení prostoru, iluze -> malby

 • monumentální stavby, barevná skla,...

 • varhany

 • propracovaná kázání (na vysoké úrovni)

 • chrám sv. Mikuláše - Malostranské n., Staroměstské n., Matyášova brána

 • poslední fáze - české baroko

 • 2 části

Témata, do kterých materiál patří