Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DAS3_Přepínání na linkové vrstvě

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (114,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Přepínání na linkové vrstvě Témata zkoušky CCNA probíraná v této kapitole: Konfigurace, kontrola a řešení potíží přepínače při komunikaci síti VLAN a s jinými přepínači Výběr vhodných medií, kabelů, portů a konektorů k připojení přepínačů k jiným síťovým zařízením a hostitelům. Vysvětlení technologie a metod kontroly přístupu k médiu v sítích Ethernet. Vysvětlení segmentace sítě a základních koncepcí správy provozu. Vysvětlení základních koncepcí přepínání a činnosti přepínačů Cisco. Základní úlohy nastavení a kontroly konfigurace přepínače včetně správy vzdáleného přístupu. Ověření stavu sítě a provozu přepínače pomocí základních nástrojů (včetně ping, traceroute, telnet, SSH, arp, ipconfig), příkazy SHOW and DEBUG. Identifikace, analýza a řešení běžných potíží s médii přepínané sítě, potíží s konfigurací, automatickým vyjednáváním a chybami hardwaru přepínače. Přepínání Pokud hovoříme o přepínání, obvykle máme na mysli přepínání vrstvy 2. Jedná se o proces, který segmentuje síť na základě hardwarových adres zařízení v síti LAN. Přepínánírozděluje velké kolizní domény na menší. Kolizní doména je přitom síťový segment se dvěma nebo více zařízeními, která sdílejí stejnou šířku pásma. Typickým příkladem tohoto typu technologie je síť s rozbočovači. Vzhledem k tomu, že každý port přepínače v praxi vytváří svou vlastní kolizní doménu, můžeme však vytvořit mnohem lepší lokální síť tím, že rozbočovače nahradíme přepínači. Přepínače zásadně změnily způsob návrhu a implementace sítí. Pokud je čistě přepínaný návrh implementován správně, jednoznačně vede k přehledné, ekonomické a odolné síti. Směrovací protokoly mají funkce, jež předcházejí vzniku síťových smyček na síťové vrstvě. Pokud však mezi přepínači existují redundantní fyzické spoje, směrovací protokoly nijak nezabrání, aby se smyčky objevily na linkové vrstvě.Z tohoto důvodu vznikl protokol STP – aby se neobjevovaly smyčky v přepínané síti vrstvy 2. Když ještě přepínání vrstvy 2 nebylo… Než se objevilo přepínání sítí LAN, označoval se návrh sítě jako sbalená páteřní síť –collapsed backbone, protože všichni hostitelé museli k libovolným síťovým službám přistupovat přes podnikovou páteřní síť – jak typuLAN, taktypu mainframe. Ještě dříve, než měly sítě fyzická segmentační zařízení typu směrovačů a rozbočovačů, používaly sesítě typu mainframe. Tyto sítě obsahovaly počítač třídy mainframe (IBM, Honeywell, Sperry, DEC atd.), řadiče a jednoduché terminály, které se připojovaly k řadiči.Všechny vzdálené lokality se k počítači mainframe připojovaly pomocí mostů. Později, kdy se začaly rozvíjet osobní PC, se počítače mainframe připojovaly k lokální síti Ethernet nebo Token Ring, kde se instalovaly servery. V každém patře budovy procházely buď koaxiální kabely nebo kroucené dvoulinky, které měly připojení k podnikové páteřní síti a následně směrovači. Tento vývoj probíhal ještě dříve, než získal svou popularitu Internet. Bez Internetu byly všechny síťové služby interní a omezené výhradně na podnikovou síť. Společnost Cisco nejdříve jen vyvinula rychlejší směrovače, ale potřeba segmentace stejně nezmizela, zejména v lokálních sítích Ethernet. Tento úkol však převzala zařízení zvaná mosty, která se nejdříve začala používat v sítích k rozdělení kolizních domén. Mosty měly zásadní omezení počtu portů a dalších síťových služeb, které mohly poskytovat. Záchranou se stávají přepínače -> řeší problematickou situaci tím, že rozdělily kolizní domény na každém jednotlivém portu. Chceme – li tedy vytvořit a implementovat návrh sítě, neobejdeme se bez přepínaných služeb. Samozřejmě, že daná síť obsahuje směrovač. Jeho úkol se zde ale změnil. Místo toho, aby zajišťoval fyzickou segmentaci, nyní vytváří a obsluhuje logickou segmentaci. Tyto logické segmenty se nazývají sítě VLAN a jimi se bude zabývat později. Typický návrh přepínané sítě Služby přepínání Na rozdíl od mostů, které vytvářejí a spravují filtrovací tabulku pomocí softwaru, používají přepínače k vytváření a údržbě svých filtrovacích tabulek aplikačně specifické integrované obvody (ASIC). I přesto si můžeme přepínač představit jako most s více porty, protože plní stejný základní účel:dělit kolizní domény. Přepínače a mosty vrstvy 2 jsou rychlejší než směrovače, jelikož kontrolují hardwarové adresy rámců a podle nich se rozhodují, zda rámce předají dál, hromadně rozešlou nebo zahodí. Přepínače oproti rozbočovačůmvytvářejí privátní a vyhrazené kolizní domény a poskytují nezávislou šířku pásma pro každý port. Přepínače vytvářejí privátní domény Přepínání vrstvy 2 poskytuje následující funkce: Hardwarové přemostění (ASIC) Rychlost kabelu Nízká latence Nízké náklady Přepínání vrstvy 2 je tak efektivní proto, že se při něm nijak nemění pakety. Zařízení pouze načte rámec, ve kterém je paket zapouzdřen. Díky tomu je proces přepínání značně rychlejší a odolnější k chybám, než mohou být procesy směrování. Přepínání vrstvy 2 navíc poskytuje větší šířku pásma pro každého uživatele. Jak již bylo uvedeno, každé připojení (rozhraní) přepínače odpovídá vlastní kolizní doméně. Díky této funkci je možné k rozhraní připojit více zařízení. Limity přepínání vrstvy 2 Přepínání vrstvy 2 se často zařazuje do stejné kategorie jako přemostění sítí. Proto je běžné se domnívat, že má stejné nevýhody a problémy jako přemostěné sítě. Nesmíme zapomenout, že mosty jsou užitečné a nápomocné, pokud je síť navržena správně s ohledem na jejich funkce i omezení -> chceme – li vytvořit kvalitní návrh s mosty, musíme vzít v úvahu zejména dvě hlediska: Je nutné správně rozdělit kolizní domény. Musíme zajistit, že uživatelé stráví 80 procent času ve svém místním segmentu. Přemostěné sítědělí kolizní domény, ale celá síť tvoří i nadále jedinou velkou všesměrovou doménu. Ani přepínače, ani mosty ve výchozím nastavení nerozdělují všesměrové domény. Omezuje to pouze velikost sítě, růstový potenciál i celkový výkon. Všesměrová i vícesměrová vysílání spolu s pomalou konvergencí protokolu STP mohou při růstu sítě způsobovat značné nepříjemnosti.

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály