Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DAS2_Přepínače

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (70 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Přepínače v LAN Přepínače mají vlastnosti velmi podobné s komunikačními mosty, neboť pracují na stejné, tj. spojové vrstvě. Mnohdy se také přepínače v LAN definují jako mnohoportové mosty. Přesto mezi těmito dvěma typy zařízení existují určité podstatné rozdíly v souvislosti s použitím v síti. Základní charakteristiky přepínačůjsou následující: Průběžně se učí znát adresy MAC stanic připojených za jednotlivými porty. Propojují podobné lokální sítě,nemění rámce při zpracování. Vytvářejí jednu doménu z hlediska rámců posílaných na všeobecnou adresu. Filtrují na základě informací v rámci MAC. Rozdíly mezi komunikačními mosty a přepínači LAN Obvykle nabízejívýběr režimu práce (ulož-pošli, průběžný). Pracují rychleji, neboť se vnitřní rozhodování a přepínání odehrává v hardwaru, nikoli v softwaru jako mostů. Segmentují LAN,- podporují virtuální lokální sítě (VLAN). Pracují v lokálních sítích nepřipojují se k rozlehlým sítím a uplatňují se v prostředí stejných lokálních sítí odlišujících se maximálně rychlostmi na jednotlivých portech (např. Ethernet, Fast Ethernet). Základní režimy přepínání Ulož a pošli (store and forward): rámce se při příchodu na port přepínače celénačtou a uloží, jednak prozjištění výstupního portu (na základě cílové adresy MAC v rámci a interní tabulky adres), a jednak i prokontrolu rámců na zachycení a zničení chybných rámců. Tato metoda zajišťuje, že chybné rámce se nebudou šířit do jiných segmentů, za cenu nižšího výkonu vnitřního přepínání, jež činí tuto metodu nejpomalejší ze všech. Vhodná je v sítích, které „trpí“ vysokou chybovostí. Průběžné zpracování (cut-through, nebo on the fly) příchozí rámec se ihned po načtení prvních polí, včetně cílové adresy MAC a po zjištění výstupního portu podle tabulky adres, průběžněpřepíná na výstupní port, aniž by již skončil jeho příjem. Tento způsob je velmi efektivní, neboť výsledný výkon přepínání je maximální a zpoždění způsobené „zpracováním“ rámce v přepínači je zanedbatelné. Proto se o přepínačích používajících tuto metodu hovoří jako o tzv. wirespeed, tj. pracujících rychlostí připojených LAN. Tento režim je vhodný ale pouzeve spolehlivých sítích s minimálním počtem chybných rámců, neboť při tomto typu přepínání nedochází k žádné kontrole přepínaných rámců. Přepínané versus sdílené lokální sítě Důležitou vlastností, obecnou pro propojování na spojové vrstvě architektury, je vytvářeníploché sítě, bez jakékoli adresové hierarchie (adresy MAC nemají žádný logický význam z hlediska topologie sítě). To také znamená, že rámce na všeobecnou adresu pronikají celou sítí s přepínači, podobně jako s mosty. Přepínače se neuplatňují v síti ze stejných důvodů jako mosty. Základním motivem jejich nasazení jezlepšení propustnosti sítě formoupřepínaného přístupu k médiu namísto sdíleného, klasického přístupu v lokálních sítích. Současně umožňují přepínače segmentovat síť, i když pouze do kolizních domén (v případě Ethernetu). Přepínaný Ethernet vznikl v souvislosti s malým využitím sdílené sítě v důsledku exponenciálního nárůstu kolizí při zvyšujícím se počtu aktivních stanic v síti. Přepínače pro Ethernet dnes nabízejí značné možnosti kombinované podpory portů pro různé typy IEEE 802.3. Výhodně nahrazují rozbočovače ve sdílených sítích, neboť nejen cenově jsou stále příznivější, ale především řeší problém zahlcení sítě způsobený nerovnoměrným rozložením provozu (klienti oslovující stejné servery na tomtéž segmentu). Umožňují vhodně seskupovat stanice na svých portech (segmentovaná lokální síť), nebo dokonce připojit na port jedinou stanici (server, pracovní stanici apod.), a tak vytvořit jakousi soukromou lokální síť. Klasický případ vhodného použití přepínače jeřešení zahlcení sdílené sítě serverů a klientů. Přepínaný přístup pracovních skupin na jednotlivé servery maximálně zprůchodní síť a umožní hladkou komunikaci s jednotlivými servery, zvláště s využitím vyhrazeného spoje s vyšší kapacitou (např. kombinace Fast Ethernetu s běžným Ethernetem). Přepínač všaknevyřeší situaci, kdy se jedná o jediný exponovaný server, s nímž všechny stanice nejčastěji komunikují. Zahlcení v tomto případě není způsobeno sítí, ale nedostatečným paměťovým a procesním zdrojem ve formě jediného serveru. Zde pomůže jen přidání dalšího nebo dalších serverů do sítě a současně přechod od sdílené k přepínané síti, podobně jako ve výše uvedeném případě. Z hlediska návrhu intersítě je efektivní dodržovatpravidlo fyzické a logické blízkosti: Nejčastěji používaný server by měl být fyzicky i logicky nejblíže uživateli nebo pracovní skupině, tzn.na stejném segmentu sdílené nebo přepínané sítě, ne za mostem nebo směšovačem. Síťové prostředky jako např. tiskárny by měly být rovněžv blízkosti pracovních skupin, v případě velkého objemu dat pro tisk dokonce na vyhrazeném segmentu připojeném prostřednictvím přepínače. Výhody a nevýhody přepínačů v současných sítích Výhody: vyšší výkon a snížení zpoždění v síti jednodušší správa a management sítě nižší náklady (ve srovnání se směrovači) segmentace sítě až do přidělení šířky pásma jedné stanici podpora virtuálních sítí Nevýhody: podpora jediné domény pro rámce určené na všeobecnou adresu plochá síť Virtuální lokální síť Přepínače jsou základním kamenem pro budování virtuálních sítí.Virtuální lokální síť (Virtual Local Area Network, VLAN) je, jak název napovídá, zdánlivou sítí ve smyslu dnešního (fyzického) pojetí sítí lokálních. Dovoluje totižseskupit stanice do jediné VLAN bez ohledu na jejich fyzické umístění v intersíti. Stanice tvořící skupinu, a tedy jednu virtuální síť, mohou být umístěné na různých fyzických segmentech sítě a mohou v rámci skupiny komunikovat stejně, jako by byly na jediném fyzickém segmentu sítě.Virtuální lokální síť(stejně jako „fyzická“ LAN) tvoří jedinou doménu pro šíření rámců na všeobecnou adresu. Některé typy virtuálních LAN dovolují, aby jedna stanice patřilasoučasně do více než jedné VLAN. Porovnání typů virtuálních lokálních sítí podle jejich definice VLAN definované podle portů na jednom i

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály