Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DzP FO

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Slevy na dani

- umožňují snížení výsledné daně až na nulu (nelze jít do mínusu)

- např. na poplatníka 24.840,-Kč/rok

na manžela/lku 24.840,-Kč/rok

na studium 4.020,-Kč

Daňové zvýhodnění

- na vyživované dítě- snižují výslednou daň, daň může vycházet i záporná, čerpá se daňový bonus

- nelze uplatnit u poplatníků DzP FO, kteří využívají výdajové paušály

  • 13.404,-Kč/rok/ první dítě

  • 15.804,-Kč/rok/ druhé dítě

  • 17.004,-Kč/rok/ třetí dítě a další

Termín pro podání DaP a splatnost daně

- do 31. 3. následujícího kalendářního roku

- do 30. 6. následujícího kalendářního roku, pokud DaP zpracovává a předkládá daňový poradce (do 31. 3. plná moc na FÚ)

- v těchto termínech je také splatná DzP FO

Zálohy na DzP FO

- u závislé činnosti měsíčně odvádí z-tel

- u samostatné činnosti, pokud byla předchozí daňová povinnost vyšší než 30.000,-Kč

- 30.000,-Kč< předchozí daň < 150.000,-Kč, zaplatím 2 zálohy, každá ve výši 40% předchozí daně, záloha se zaokrouhluje na stovky nahoru, splatnost záloh 15. 6., 15. 12.

- předchozí daň> 150.000,-Kč, 4 zálohy, každá 25%, splatnost 15. 3., 15. 6., 15. 9., 15. 12.

Daňová povinnost

- výpočet dílčích ZD a ZD
- úprava ZD o nezdanitelné části

- zaokrouhlení ZD (na stovky Kč dolů)

- výpočet daně o slevy na dani (daň je možné snížit na nulu)

- výpočet daně o daňové zvýhodnění na 1 dítě ( při splnění podmínek lze jít do „mínusu“- čerpá se daňový bonus)

Roční zúčtování DzP ze závislé činnosti

- z- nec prostřednictvím svého z-tele odvádí každý měsíc zálohu na DzP

- 1x ročně je možné udělat roční zúčtování daně buď prostřednictvím z-tele nebo si ho může z-nec udělat sám

Roční zúčtování prostřednictvím z-tele

- je to právo z-nce a z-tel to musí udělat

- z-nec musí požádat do 15. 2. o provedení zúčtování za předchozí kalendářní rok

-z-tel toto udělá pouze pokud z-nec není povinen podat DaP (obecně příjmy z 1 zaměstání)

- plnou odpovědnost za výpočet daně nese z-tel

- roční zúčtování musí být provedeno nejpozději se mzdou na březen

- přeplatky a nedoplatky do 50,-Kč se nevrací ani nevybírají

Roční zúčtování u z-nce, když si ho dělá sám

- např. když mám příjmy z několika různých zaměstnání, příjem ze zaměstnání a podnikání nebo pronájmu

- sám si podám daň. přiznání k DzP FO, termín do 31. 3.

FÚ má 30 dní na vrácení případného přeplatku

- pokud vznikne nedoplatek, tak mu musím uhradit v den podání DaP

Postup při ročním zúčtování daně

1. stanovení dílčího ZD (HM* 1,34)- nezaokrouhluje se!

2. uplatnění nezdanitelných částí daně (dary, penzijní připojištění, úroky z úvěru na bydlení..)

3. zaokrouhlení ZD na stokoruny dolů

4. výpočet 15% DzP

5. snížení vypočítané daně o slevy na dani a daňové zvýhodnění

Témata, do kterých materiál patří