Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DzP FO

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Daň z příjmů FO - přímá, důchodová daň - plátce= poplatník (neplatí pouze u z-nců) - důchodová daň= závisí na příjmu - plátce= byrokracie, odvod daně příslušnému FÚ (dle bydliště FO) - poplatník= nese daň. břemeno Příjmy ze závislé činnosti -příjmy z pracovněprávního vztahu -funkční požitky -příjmy za práci člena družstva, společníka s. r. o., komanditisty k. s. - odměna likvidátora Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti - příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství - příjem ze živnostenského podnikání - příjem z jiného podnikání - podíl společníka v. o. s. a komplementáře k. s. na zisku - příjmy z autorských práv - příjem z výkonu nezávislého podnikání Příjmy z kapitálového majetku - podíly na zisku a. s., s. r. o. - úroky z vkladů, z poskytnutých úvěrů a zápůjček - dávky penzijního připojištění - plnění svěřeneckého původu - příjmy z prodeje c. p. Příjmy z nájmu - z nájmu a pachtu nemovitých věcí - z nájmu movitých věcí Ostatní příjmy - příjmy z příležitostných činností (osvobozeno do 30.000,-Kč) - zrušení životního pojištění, pokud jsme uplatnili nezdanitelnou část ZD - zrušení penzijního připojištění, pokud jsme uplatnili nezdanitelnou část ZD - prodej movitých a nemovitých věcí, pokud nesplňuje podmínku osvobození Osvobození daně - speciální dávky, nemocenské dávky, výživné, pojistná plnění, stipendia, dědictví - příjmy z prodeje movitých věcí- u aut, lodí a letadel je nutné vlastnit po dobu déle než 1rok - příjmy z prodeje nemovitých věcí- trvalé bydliště 2 roky a déle nebo 5 let a více ve vlastnictví - příjmy z prodeje c. p. – 3 roky vlastnictví nebo příjem do 100.000,-Kč Sazba DzP FO - 15% ze ZD - ZD u z-nců= HM zvýšená o pojistné plnění hrazené z-telem (25% SP, 9%ZP= ZD je 134% HM) - u OSVČ závisí na typu vedení evidence, jakou OSVČ vede: účetnictví: ZD= HV+ daň. neuznatelné N- nedaňové Vdaňová evidence: ZD= příjmy zahrnované do ZD- výdaje ovlivňující ZD- nepeněžní operace představující výdajvýdajové paušály: ZD= příjmy- určité z příjmu -výdajové paušály-80% zemědělství, lesnictví, řemeslné živnosti - 60% ostatní živnosti - 40% podnikání podle jiných předpisů - 30% příjmy z nájmu či pachtu - představují možnost, jak si snížit ZD a tím DzP dary (min. 1.000,-Kč, max. 15% ZD)úroky z úvěru na bydlení (max. 300.000,-Kč)životní pojištění (max. 12.000,-Kč)penzijní připojištění (max. 12.000,-Kč)odborové příspěvky (max. 1,5% ZD, max. 3.000,-Kč)úhrady za zkoušky dalšího vzdělání (max. 10.000,-Kč)školkovné- týká se pouze rodičů, kteří umisťují předškolní děti do školských zařízeníztráta z předchozích let- lze uplatnit až 5 období Slevy na dani - umožňují snížení výsledné daně až na nulu (nelze jít do mínusu) - např. na poplatníka 24.840,-Kč/rok na manžela/lku 24.840,-Kč/rok na studium 4.020,-Kč Daňové zvýhodnění - na vyživované dítě- snižují výslednou daň, daň může vycházet i záporná, čerpá se daňový bonus - nelze uplatnit u poplatníků DzP FO, kteří využívají výdajové paušály 13.404,-Kč/rok/ první dítě15.804,-Kč/rok/ druhé dítě17.004,-Kč/rok/ třetí dítě a další Termín pro podání DaP a splatnost daně - do 31. 3. následujícího kalendářního roku - do 30. 6. následujícího kalendářního roku, pokud DaP zpracovává a předkládá daňový poradce (do 31. 3. plná moc na FÚ) - v těchto termínech je také splatná DzP FO Zálohy na DzP FO - u závislé činnosti měsíčně odvádí z-tel - u samostatné činnosti, pokud byla předchozí daňová povinnost vyšší než 30.000,-Kč - 30.000,-Kč< předchozí daň < 150.000,-Kč, zaplatím 2 zálohy, každá ve výši 40% předchozí daně, záloha se zaokrouhluje na stovky nahoru, splatnost záloh 15. 6., 15. 12. - předchozí daň> 150.000,-Kč, 4 zálohy, každá 25%, splatnost 15. 3., 15. 6., 15. 9., 15. 12. Daňová povinnost - úprava ZD o nezdanitelné části - zaokrouhlení ZD (na stovky Kč dolů) - výpočet daně o slevy na dani (daň je možné snížit na nulu) - výpočet daně o daňové zvýhodnění na 1 dítě ( při splnění podmínek lze jít do „mínusu“- čerpá se daňový bonu

Témata, do kterých materiál patří