Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DzP FO

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Daň z příjmů FO

Charakteristika DzP FO
- přímá, důchodová daň

- plátce= poplatník (neplatí pouze u z-nců)

- důchodová daň= závisí na příjmu

- plátce= byrokracie, odvod daně příslušnému FÚ (dle bydliště FO)

- poplatník= nese daň. břemeno

Předmět DZP FO
Příjmy ze závislé činnosti

-příjmy z pracovněprávního vztahu

-funkční požitky

-příjmy za práci člena družstva, společníka s. r. o., komanditisty k. s.

- odměny členů orgánů PO
- odměna likvidátora

Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti

- příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

- příjem ze živnostenského podnikání

- příjem z jiného podnikání

- podíl společníka v. o. s. a komplementáře k. s. na zisku

- příjmy z autorských práv

- příjem z výkonu nezávislého podnikání

Příjmy z kapitálového majetku

- podíly na zisku a. s., s. r. o.

- úroky z vkladů, z poskytnutých úvěrů a zápůjček

- dávky penzijního připojištění

- plnění svěřeneckého původu

- příjmy z prodeje c. p.

Příjmy z nájmu

- z nájmu a pachtu nemovitých věcí

- z nájmu movitých věcí

Ostatní příjmy

- příjmy z příležitostných činností (osvobozeno do 30.000,-Kč)

- zrušení životního pojištění, pokud jsme uplatnili nezdanitelnou část ZD

- zrušení penzijního připojištění, pokud jsme uplatnili nezdanitelnou část ZD

- prodej movitých a nemovitých věcí, pokud nesplňuje podmínku osvobození

Osvobození daně

- speciální dávky, nemocenské dávky, výživné, pojistná plnění, stipendia, dědictví

- příjmy z prodeje movitých věcí- u aut, lodí a letadel je nutné vlastnit po dobu déle než 1rok

- příjmy z prodeje nemovitých věcí- trvalé bydliště 2 roky a déle nebo 5 let a více ve vlastnictví

- příjmy z prodeje c. p. – 3 roky vlastnictví nebo příjem do 100.000,-Kč

Sazba DzP FO

- 15% ze ZD

- ZD u z-nců= HM zvýšená o pojistné plnění hrazené z-telem (25% SP, 9%ZP= ZD je 134% HM)

- u OSVČ závisí na typu vedení evidence, jakou OSVČ vede:

 • účetnictví: ZD= HV+ daň. neuznatelné N- nedaňové V

 • daňová evidence: ZD= příjmy zahrnované do ZD- výdaje ovlivňující ZD- nepeněžní operace představující výdaj

 • výdajové paušály: ZD= příjmy- určité z příjmu

-výdajové paušály-80% zemědělství, lesnictví, řemeslné živnosti

- 60% ostatní živnosti

- 40% podnikání podle jiných předpisů

- 30% příjmy z nájmu či pachtu

Nezdanitelné části ZD
- představují možnost, jak si snížit ZD a tím DzP

 • dary (min. 1.000,-Kč, max. 15% ZD)

 • úroky z úvěru na bydlení (max. 300.000,-Kč)

 • životní pojištění (max. 12.000,-Kč)

 • penzijní připojištění (max. 12.000,-Kč)

 • odborové příspěvky (max. 1,5% ZD, max. 3.000,-Kč)

 • úhrady za zkoušky dalšího vzdělání (max. 10.000,-Kč)

 • školkovné- týká se pouze rodičů, kteří umisťují předškolní děti do školských zařízení

 • ztráta z předchozích let- lze uplatnit až 5 období

Témata, do kterých materiál patří