Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DzP ze závislé činnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- odměna za vykonanou práci bývá splatná ve výplatních termínech pro výplatu mezd

- při odměně do 2.500,-Kč se odvádí pouze DzP, a jde o zálohovou daň

- při odměně nad 2.500,-Kč se odvádí SP, ZP a DzP, jde o zálohovou daň

- pracovní doba lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou

Prohlášení poplatníka DzP

- pokud je vyplněné DaP, je možno uplatňovat slevy na dani a daňové zvýhodnění na vyživované dítě

- z-nci ho mají obvykle podepsané na rozdíl od dohod

- jedno prohlášení je až na 3 zdaňovací období

Roční zúčtování Dzp ze závislé činnosti

- z- nec prostřednictvím svého z-tele odvádí každý měsíc zálohu na DzP

-1x ročně je možné udělat roční zúčtování daně buď prostřednictvím z-tele nebo si ho může z-nec udělat sám

Roční zúčtování prostřednictvím z-tele

- je to právo z-nce a z-tel to musí udělat

- z-nec musí požádat do 15. 2. o provedení zúčtování za předchozí kalendářní rok

- z-tel to udělá, pouze pokud není z-nec povinen podat DaP (obecně příjmy z 1 zaměstnání)

- plnou odpovědnost za výpočet nese z-tel

- roční zúčtování musí být provedeno nejpozději se mzdou za březen

- přeplatky a nedoplatky do 50,-Kč se nevrací ani nevybírají

Roční zúčtování- z-nec si ho dělá sám

- např. když mám příjmy z několika různých zaměstnání, příjem ze zaměstnání a podnikání nebo pronájmu

- sám si podám DaP k DzP FO

- termín do 31.3.

- FÚ má 30 dní na vrácení případného přeplatku

- pokud vznikne nedoplatek, tak mu musím uhradit v den podání DaP

Postup při zúčtování daně:

1. stanovení dílčího ZD (HM* 1,34)- nezaokrouhluje se!!!

2. uplatnění nezdanitelných částí daně (dary, penzijní připojištění, úroky z úvěru na bydlení..)

3. zaokrouhlení ZD na stokoruny dolů

4. výpočet 15% DzP

5. snížení vypočítané daně o slevy na dani nebo daňové zvýhodnění

6. porovnání daně po slevách se zaplacenými zálohami v průběhu roku

Témata, do kterých materiál patří