Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
28.Časové použití, účelovost a návratnost rozpočtových prostředků

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

28. Časové použití, účelovost a návratnost rozpočtových prostředků zákon 250/2000Sb., - časové použití rozpočtu do plnění rozpočtu se zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty, resp. takové operace, které byly uskutečněny v kalendářním roce do plnění výdajů se zařazuje jen takové čerpání prostředků, které se uskutečnilo v kalendářním roce pro zařazení příjmu nebo výdaje do plnění rozpočtu v kalendářním roce je rozhodující datum připsání nebo odepsání prostředků na bankovních účtech ÚSC a DSO může přijímat nebo poskytovat zálohy na věcná plnění smluv, která se uskuteční až v následujícím roce ÚSC a DSO může stanovit časovou použitelnost dotací nebo příspěvků ze svého rozpočtu jejich příjemcům, a to zpravidla na období do konce rozpočtového roku nebo i do pozdějšího termínu, jestliže to odpovídá účelu poskytnutých peněžních prostředků. -účelovost rozpočtových prostředků Určí se: individuálně ve vztahu ke konkrétnímu úkolu odvětvově ve vztahu k potřebám daného odvětví územně ve vztahu k potřebám vymezeného území, části nebo místa ÚSC a DSO je povinen respektovat účel použití rozpočtových prostředků. z účelu přijatých dotací ze SR, ze SF, z Národního fondu nebo z jiného rozpočtu z uzavřených smluv, podle nichž přijímá účelové rozpočtové prostředky od jiných osob, včetně účelových darů, příspěvků či půjček. Podle pravidel účelovosti, uvedených v zákoně, může ÚSC a DSO stanovit účel použití těch prostředků, jimiž dotuje činnost jiných osob nebo na ni přispívá. -návratnost nepoužitých rozpočtových prostředků prostředky nevyužité do konce roku nepropadají, ale převádí se do dalšího roku. Jejich případná účelovost zůstává zachována výjimkou jsou nevyužité účelově a časově vymezené dotace nebo příspěvky, které poskytovatel požaduje po skončení roku vyúčtovat a nespotřebované peněžní prostředky vrátit. Vrácené rozpočtové prostředky jsou výdajem toho roku, kdy se uskutečnil ÚSC a DSO mohou při poskytování vlastních rozpočtových prostředků jiným osobám požadovat jejich návratnost. Takto vrácené prostředky jsou příjmem roku, kdy k jejich vrácení došlo.

Témata, do kterých materiál patří