Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5 MO marketing

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39.04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. MO – Marketing + Základní tržní kategorie

Marketing

 • termín marketing se poprvé objevil na amerických univerzitách na počátku 20. století

marketing – odvozeno od slova market = trh můžeme charakterizovat jako:

 • podnikatelskou filosofii

 • systém podnikatelských aktivit

 • funkci podniku

 • práci s trhem

cíl marketingu = správně identifikovat, zjistit přání a potřeby zákazníků a tato zjištěná přání respektivě potřeby co nejúčinněji uspokojit, lépe než konkurence a dosáhnout přiměřeného zisku, tyto potřeby a přání se dají ovlivňovat pomocí marketingových nástrojů, které bývají často označovány za marketingový mi

vývoj marketingu

 • ve vývoji marketingu (mezi rokem 1900 – současností) se můžeme setkat s různými koncepcemi marketingu, které jsou založeny na rozdílných přístupech

5 základních koncepcí podnikatelské strategie

 1. výrobní koncepce 1900 – 1920

 2. výrobková koncepce 1930 – 1950

 3. prodejní koncepce 1930 – 1950

 4. marketingová koncepce 1950 – 1960

 5. sociální koncepce 1960 – současnost

výrobní koncepce

 • zakladatelem je H. Ford, automobilový průmysl – zavedení hromadné pásové výroby a snižováním nákladů na výrobu docílil toho, že se automobily staly cenově dostupně pro větší počet obyvatelstva

výrobková koncepce

 • hlavním cílem spotřebitelů je zakoupit si co nejkvalitnější výrobek

 • vysoká kvalita výrobků, výkonností, technickou úrovní

 • velká pozornost je věnována technickému rozvoji a inovaci výrobků

 • krátkozraká koncepce – zaměřuje se na inovace, zapomíná, že se výrobky musí také prodat

prodejní koncepce

 • Je potřeba oslovit zákazníka! Podniky toto činí prostřednictvím reklam, kam vkládají nemalé finance

 • Je potřeba zákazníka „přemluvit“ ke koupi výrobku

marketingová koncepce

 • vychází z přesvědčení, že svých cílů může podnik dosáhnout jen tehdy, pozná – li potřeby a přání zákazníků a ty pak dokáže uspokojit účinněji a lépe, než konkurence

 • znaky této koncepce: zásada ziskovosti, orientace na zákazníka, koordinace činnosti, soustředěni na trh

sociální koncepce

 • snaží se o to, aby podniky plnily své cíle uspokojováním jen těch potřeb, které nejsou v rozporu se zájmy veřejnými

 • podniky, které přijímají tuto marketingovou koncepci, by neměli vyrábět a prodávat výrobky, které ohrožují zdraví lidí a životního prostředí

MARKETINGOVÝ MIX – tzv. 4 P

 • výrobek – product

 • cena – price

 • stimulování, podpora prodeje – promotion

 • distribuce, cesty prodeje – place

výrobek – product

 • podnik se nemůže pustit do výroby výrobku ani by zjistil: přání a potřeby zákazníka, jaká je kupní síla obyvatel, jaké jsou záliby a zvyklosti kupujících, jaká je cena zastupitelných a doplňujících výrobků

 • žádná výroba, tedy nemůže začít, pokud nemá podnik potřebné informace o trhu.

 • tyto informace získává podnik výzkumem trhu

Témata, do kterých materiál patří