Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
výrobní faktory

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

VÝROBNÍ FAKTORY vstupují do výroby a dochází k jejich přeměně do podoby statků nebo služeb Druhy: Práce = cílevědomá lidská činnost, odměnou za práci je mzda. Prvotní výrobní faktorFyzická (dělník, zedník)X psychická (psycholog, učitel, doktor)Produktivní (rohlík, stěna) – hmotné statkyXneproduktivní (učitel, psycholog) – nehmotnéMechanická (mytí nádobí, vynášení odpadků)X tvůrčí (umělci, cukráři)Jednoduché (dveřník)X složité (kuchař – svíčková) Organizace práce Zvyšuje tržby a bezpečnost na pracovišti Organizaci ovlivňuje: Dělba práce = rozdělení činnosti mezi jednotlivé pracovníkyKooperace = spolupráce, jak jdou věci postupně za sebouSpecializace – zaměření na jednu činnostProduktivita práce – počet kusů za nějaký časIntenzita – množství vynaložené energie na práci, čím je práce intenzivnější, tím je produktivnější Pracovní síla - člověk, který je schopen fyzicky a psychicky pracovat Přírodní zdroje – prvotní výrobní faktorPůda (prostor, místo na zeměkouli) – výrobní činnost, bydlím na ní, hodnota se bude zvyšovatPřírodní bohatství (ropa, zemní plyn, ruda, uhlí, dřevo, drahé kovy)Přírodní síly (sluneční, větrná a vodní energie, štěpení uranu) Kapitál – druhový výrobní faktor – vyrobil ho člověk, už jednou prošel hospodářským procesemVýrobní kapitál – majetek (auto, budova, pozemek, suroviny)Finanční majetek – běžný účet, peníze v pokladněFiktivní kapitál – mnou poskytnutá půjčka, akcie, dluhopisy, fondy (prasátko)Představuje investovanou hodnotu do podnikání za účelem dosažení zisku Ekonomické systémy Cílem je co nejefektivnější využívání zdrojů 3 základní otázky: CO? Co můžu nabídnout – předmět podnikání, co budu dělat JAK? Zdroje financí (kde na to vezmu), kolik budu mít zaměstnanců, místo, kde bude firma, vybavení firmy, reklama, materiál, kdy začnu s podnikáním PRO KOHO? Pro dospělí, děti, důchodce Zvykový – nejstarší systém, každý pracuje podle svých možností, vyrábím to, co moji předci.Příkazový – na otázky odpovídá stát příkazem, neexistuje soukromé vlastnictví, na území ČR 1948 – 1989 Tržní – trh, nabídka a poptávka, čistý trhSmíšený – zásahy státu: školství zdarma, zdravotnictví, důchod, dotace. Teď v něm žiju Trh = oblast ekonomiky, kde se setkává nabídka s poptávkou Modeluje se zde cena a vyskytuje se konkurence Druhy: Podle předmětu obchodu:Zboží (auto, věnec, květina)Výrobní faktory - trh s půdou, trh práce (pracák), trh kapitálu (koupě budovy)Z hlediska územního:Trh místní (jarmark, krajové speciality – sýry, vlna; poutě)Trh národní – vznikla na základě rozvoje dělby práce. Trh v rámci státuTrh světový – výsledkem je mezinárodní obchodPodle počtu zboží, které sledujemeTrh dílčí – kupuje a prodává se jediný druh zboží (sýry, kabelky)Trh agregátní – veškeré zboží Zboží = produkt, který jde na trh Vlastnosti: Užitná hodnota – nelze ji vyčíslit, znamená schopnost uspokojit potřebu. Př. plavky – v létě velká užitná hodnota, v zimě maláHodnota – součet všech vstupů do produktu, jde vyčíslit. Př. látka 300,- + stroj 10,- + mzda 70,- + elektrika 5,- = 385 hodnotaSměnná hodnota – poměr, v jaké se jedno zboží směňuje za druhé, konečná cena zboží Subjekty trhu: Domácnosti – vystupují jako kupující – uspokojení potřeb. Cílem je maximalizovat svůj užitekFirmy – vyrábějí za účelem prodeje, nakupují půdu a práci. Cílem je maximalizace ziskuStát – vstupuje na trh s cílem ovlivnit ho, usměrňovat jeho působení, odstranit negativní dopady na ekonomiku a stimulovat jeho pozitiva Uspokojování potřeb = pocit nedostatku, který se snažíme odstranit pomocí statků a služeb Statky: věci, které uspokojují lidské potřeby hmotné (mobil) X nehmotné (vzdělání), ekonomické (koupit za peníze) X volné (v přírodě – voda, vzduch), spotřební (moje potřeba) X kapitálové (prodávám dál) Služby: činnost, která slouží k uspokojení lidských potřeb osobní (kadeřník, masér) – na člověku X věcné (automechanik) – na věci Členění potřeb Hmotné – požadavek vlastnit věc X nehmotné – touha po vzdělání, vědomostech Zbytné – bez nich se obejdeme X nezbytné – bez nich se neobejdeme jídlo, pití, bydlení Individuální – potřeby jednotlivce X společenské – potřeby společnosti nebo určité skupiny lidí, ochrana životního prostředí Současné X budoucí, biologické – fyziologické potřeby X kulturní – potřeby sociální Životní úroveň = stupeň uspokojování hmotných a duševních potřeb lidí Ovlivňující činitelé: osobní spotřeba obyvatelstva – jídlo, spotřeba vody, plynu, energie, oblečení, hygienabydlení – velikost a kvalita bytů a rodinných domůdélka volného času – čas na vzdělávání, zábavu, kulturu, sport…vzdělání, věci pro společnou potřebu (MHD)sociální jistoty – míra zaměstnanosti, dávky nemocenské, důchodové zabezpečení aj.životní prostředí – čistota ovzduší, vod, půdy, veřejná zeleň apod. Co ovlivňuje výši mzdy, co podmiňuje její nárůst druh práce- produktivita prácemnožství práce- ziskkvalita výroby - produktivita práce Její nárůst ovlivňuje - práce přesčas, práce v noci, ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí, pracovní pohotovost, práce ve svátek, v sobotu, v neděli, práce v odpoledních směnách, zvláštní znalosti a dovednosti (státní zkouška), prémie, odměny, zisk, produktivita práce, vůle podnikatele Životní minimum - minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění obživy a ostatních základních osobních potřeb (3 410,-) Existenční minimum - minimální hranice peněžních příjmů, nezbytná k zajištění obživy a ostatních základních osobních potřeb, umožňující přežití (2 200,-) Minimální mzda -je nejnižší možná mzda, kterou je povinen zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci za práci (11 000,-)

Témata, do kterých materiál patří