Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. Právní formy podnikání

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,95 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. Právní formy podnikání So ustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet, za účelem ziskuŘídí se právními předpisyŽivnostenský zákonZákon o obchodních korporacích Řeší vztahy mezi podnikyObčanský zákoník Řeší vztah občana a podnikuZákoník práce Upravuje práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelůDaňové zákony Podniky odvádějí daně do státního rozpočtu Podnikat mohou Fyzické osoby (podnikatel) -> OSVČPrávnické osoby (obchodní společnosti) -> a. s., s. r. o., …Stát (státní podniky) -> Česká pošta, České dráhy Živnostenské oprávnění FO i PO chtějí-li podnikat, musí požádat o výpis z živnostenského rejstříku. Podnikání PO Založení společnosti -> společenská smlouvaVýpis z Živnostenského rejstříkuVznik společnosti -> Výpis z obchodního rejstříku (u krajských soudů)Obchodní společnosti: s. r. o., a. s., v. o. s., k. s. Všeobecné podmínky Dosažení věku 18 letZpůsobilý k právním úkonůmBezúhonný Zvláštní podmínky Odborná způsobilost (vzdělání, praktické zkušenosti) Povinnosti Registrace na živnostenském úřadě (výpis z živnostenského rejstříku)Registrace u Okresní správy sociálního zabezpečení (důchodové pojištění, nemocenské pojištění, politika zaměstnanosti -> podpory v nezaměstnanosti)Registrace u Zdravotní pojišťovny ke zdravotnímu pojištění (na ošetření lékaře)Registrace na finančním úřadě (k placení daní) Registraci u všech úřadů lze realizovat na centrálním registračním místě ŽU. Druhy živností KoncesovanéOhlašovací Volné Řemeslné KoncesovanéOhlašovacíFO ohlásí podnikání na ŽU, doloží OP, výpis z trestního rejstříku, doklady o vzdělání a praxi a dnem ohlášení může začít podnikat Volné Velkoobchod, maloobchod Nevyžaduje se vzdělání ani praxe Řemeslné Zedníci, kamnářství Vyžaduje se příslušné vzdělání, nevyžaduje se praxe Vázané Autoškola Vyžaduje se příslušné vzdělání i praxe v oboru Obchodní společnosti Osobní (v. o. s., k. s.)Kapitálové (s. r. o., a. s.) Znaky obchodní společnosti Ručení (závazky = dluhy společnosti) Omezené – ručení do výše nesplaceného vkladu Neomezené – ručení celým majetkem i osobnímPodnikatelé ručí za závazky společnosti vůči: bankám, státu, dodavatelům, zaměstnancůmVkladSpolečníci vloží do společnosti svůj vklad (u některých společností je to dáno zákonem - a. s.) Peněžité - peníze Nepeněžité – počítač, auto, budovaŘízení podnikuVětšinou na základě dohody1x za rok se schází valná hromada (=schůze všech společníků)Statutární orgán = někdo, kdo zastupuje společnost (ředitel)Rozdělení ziskuMezi společníky nejčastěji na základě dohody (např. podle vkladu, rovným dílem, …, Charakteristika v. o. s. k. s. s. r. o. a. s. Ručení Neomezené Neomezené (kompl.) Omezené (koman.) Omezené Jako celek svým majetkem Min. vklad Libovolný 5.000 Kč 1 Kč 2 mil. (bez úpisu) 20 mil. (s úpisem) Řízení Dohoda Komanditisté, komplementáři Jednatel Valná hromada Rozdělení zisku Dohoda Rovným dílem Podle výše vkladu Dividenda Veřejná obchodní společnost Osobní společnostRučení neomezenéVklad v libovolné výši společníkůŘízení na základě dohody – mohou všichni nebo vyberou vhodného společníkaRozdělení zisku podle dohody ve společenské smlouvě Společnost s ručením omezeným Minimálně 1 osoba, maximálně 50 osobRučení omezenéDo roku 2013 byla minimální výše vkladu 1 společníka 20.000 Kč a minimální výše všech vkladů (základní kapitál) 200.000 Kč; od roku 2014 je minimální výše základního kapitálu 1 KčSpolečnost řídí statutární orgán a tím je jednatelZisk se rozděluje podle výše vkladu, pokud vklady nejsou pak dohodou Komanditní společnost Osobní společnostŘízení podniku Komplementáři – řídí společnost a ručí neomezeně Komanditisté – nemají právo podílet se na řízení společnosti, vloží pouze svůj vklad, který je minimálně 5.000 Kč, ručí omezeněRozdělení zisku Komplementáři – rovným dílem Komanditisté – podle výše vkladu Akciová společnost Akcionáři jsou majitele akcií – spoluvlastníci akciové společnosti Mají právo Podílet se na řízení společnosti hlasováním na valné hromadě (akcionář, který vlastní více než 50 % akcií má rozhodující hlas) Na podíl ze zisku = dividenda Na likvidační zůstatek při zániku a. s.Společnost ručí jako celek svým majetkemVklad jsou peněžní částky za akcie (nominální ceny)Součet všech nominálních cen akcií = základní kapitálMinimální výše základního kapitálu a. s. bez veřejného úpisu (neprodává akcie zájemcům), ZK = 2.000.000 Kč a. s. s veřejným úpisem (prodává akcie zájemcům), ZK = 20.000.000 Kčřízení společnosti nejvyšším orgánem -> valná hromada (minimálně 1x za rok) schvaluje nejdůležitější dokumenty společnosti, např.) výsledek hospodaření představenstvo – je voleno valnou hromadou a rozhoduje o nejdůležitějších otázkách, např.) co budou vyrábět dozorčí rada – také volena VH, kontroluje činnost a. s. Družstva společenství občanů, kteří dávají určitý majetek do skupinového vlastnictví (vlastnictví družstva)ručí celým svým majetkemdružstvo může založit minimálně 5 FO nebo 2 POnapř.) bytové družstvo Neziskové organizace nebyly založeny za účelem vytváření ziskunadace a nadační fondypříspěvková organizace (školy, kulturní organizace)získává ze své činnosti příspěvky, na kterých hradí své výdaje, velkou část příspěvků poskytuje státspolky (sdružení občanů se společnými zájmy) myslivci, včelaři, …

Témata, do kterých materiál patří