Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. Hospodaření

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO4 4. HOSPODAŘENÍ Hospodaření= dělba práce každý dělá ve firmě něco jiného, efektivně využít vše co mám. Hospodářství= jsou všechna zařízení a činnosti k uspokojování potřeb lidí. Efekt = užitečný výsledek činnosti. Efektivní=činnost, který přináší zadaný výsledek s přiměřeným vynaložením zdrojů. Podnik hospodaří efektivně jestliže: Vyrábíúčelně = vyrábí to, co někdo kupujeVyrábíhospodárně = snaží se snížit náklady a lépe využít zdroje Náklady obětované příležitosti –jsem ve škole, budu mít vzdělání, ale obětuji to, že nemůžu jít na brigádu a vydělat si peníze. Výkony, náklady a výnosy Výkony= statek nebo služba na jejíž výrobu byli použity výrobní faktory Náklady= spotřeba výrobních faktorů, které jsme potřebovali k získání statků nebo služeb Materiálnínáklady- Spotřeba Materiálu / El. Energie / odpisy HM a NMFinančnínáklady - úroky, poplatky,Mimořádnénáklady – živelná katastrofaOsobnínáklady- mzdy a platyExplicitnínáklady– Musí je vynaložit – Mzdy – NájemImplicitnínáklady– firma je reálně neplatí. Jedná se o „ušlý příjem“Alternativnínáklady – podnikatel podniká sám, vzdává se mzdy Podle vztahu k objemu produkce Fixní (FC) – s objemem produkce se nemění (pronájem budovy)Variabilní (VC) – s objemem produkce rostou (materiál)Celkové (TC) - s objemem produkce rostou, TC = VC + FCmezní (MC) – jsou to náklady na každý další (poslední) spotřebovaný kusprůměrné (AC) – náklady na 1 kus produkce, nejdříve klesají, potom rostou Výše nákladů je důležitým ukazatelem činnosti podniku, charakterizujícím hospodárnost podniku. Výnosy jsou prodané výkony podniku, vyjádřené v penězích. Provozní výnosy - tržby z prodeje výrobků, služeb (běžná činnost podniku)Finanční výnosy - tržby z prodeje cenných papírů, úroky, provizeMimořádné výnosy - mimořádné události např. náhrady manka a škody Rozdíl mezi výnosy a náklady představujehospodářský výsledek: zisk - výnosy jsou vyšší než náklady, je důležitým finančním zdrojem podnikuztráta - náklady jsou vyšší než výnosy V podnicích se na konci účetního období dělá účetní závěrka, která obsahuje: rozvahuvýkaz zisku a ztrát (výnosy x náklady)přílohu k účetní závěrce (podrobnější Ingo. Např. jak staré je auto)cash flop – přehled o peněžních tocích v EU je povinný Příjmy a výdaje Příjmy– představují celkový tok peněz, proudících do podniku. - příjmy ovlivňující základ daně (výnosy) - příjmy neovlivňující základ daně (úvěry) Výdaje – představují celkový tok peněz, proudících z podniku. - výdaje ovlivňující základ daně (náklady) - výdaje neovlivňující základ daně

Témata, do kterých materiál patří