Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
CENNÉ PAPÍRY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,18 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

CENNÉ PAPÍRY = peněžní pohledávka nebo majetkový nárok vlastníka cenného papíru vůči tomu, kdo tento cenný papír vydal Členění: Z hlediska vlastnictví a převoditelnosti ( na doručitele, na jméno, na řád)z hlediska obchodovatelnost ( obchodovatelné – kotované(burza)/ nekotované, neobchodovatelné)z hlediska doby držení (kapitálového trhu +1 rok, peněžního trhu – 1 rok)podle své podoby (listinné, zaknihované) CP KAPITÁLOVÉHO TRHUCP PENĚŽNÍHO TRHU ÚVĚROVÉMAJETKOVÉ- šeky obligace- akcie a zatímní listy- směnkyzástavní listy- podílové listy- kupónypokladniční poukázky- náložné listy včetně konosamentůostatní- skladištní listy EMITENT = vydává cenné papíry, vydavatel = dlužník, opatřuje si peněžní prostředky MAJITEL – koupí CP, pohledávka vůči vydavateli = věřitel OBLIGACE = CP, ve kterém se vydavatel zavazuje splatit dlužnou částku a vyplácet výnosy k určitému datu, většinou zaknihované Podle emitentů (státní, komunální, bankovní, podnikové)formy stanovení výnosu (pohyblivý úrok, ziskové, neúročené, prémiové, indexovaé)listinné mají plášť a kuponový arch AKCIE = majetkový CP, právo akcionáře podílet se na majetku, řízení, siku a likvidačním zůstatku a. s. Druhy (kmenové, prioritní, zaměstnanecké, úrokové)vnitřní hodnota akcie = podíl vlastního kapitálu na 1 akcii ŠEKY = CP, kterým emitent šeku dává příkaz bance, a by osobě na šeku zaplatila částku, na kterou je šek vystavený náležitosti (slovo ŠEK, částka, banka, kde se má platit, datum a místo vystavení, podpis)šek je splatný na viděnou (při předložení k zaplacení: 8 dnů – stejná země, 20 – stejný světadíl, 70 – jiný světadíl)bankovní (kvalitnější) x soukromý (kvalita šeku závisí na bonitě výstavce)použití: výběr v hotovosti, přímé platby za zboží a službycestovní, eurošeky, money order, šeky k zúčtování SMĚNKY = dluhový CP, který obsahuje zákonem stanovené podstatné náležitosti a umožňuje bezhotovostní placení ( náležitosti: údaj o splatnosti, jméno toho komu se má platit = remitent) Obchodní (prodej zboží) x finanční (půjčování peněz)vlastní (výstavce se zavazuje že zaplatí)cizí (výstavce dává příkaz třetí osobě, aby zaplatila)podle splatnosti ( na viděnou, lhůtní vistasměnka, datosměnka, směnka denní)akcept směnky = dlužník uzná svůj dluhdomicil směnky = splatná u jiné PO nebo FO než u směnečníkasměnečné ručení = aval = zvýšení jistoty splacení směnkyindosament = převod směnkyeskont = prodej směnky bance před lhůtou splatnosti, odečte se diskont (úrok)

Témata, do kterých materiál patří