Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Finanční právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

FINANČNÍ PRÁVO – DAŇOVÁ SOUSTAVA Finanční právo a normy upravující vztahy k SRFinanční právo = souhrn předpisů a zákonů, upravující vztahy mezi jednotlivými subjekty a státemMezi zákony finančního práva patří zákon o SR Zákon o SR Zákony o rozpočtu nižších stupňů řízení Daňové zákony Zákon o poplatcích Celní zákony Cíle a principy daňové soustavyCílem je naplnění SRFISKÁLNÍ = primární funkce daní, tvoří příjmy SRALOKAČNÍ = rozděluje příjmy podle toho, kde je to nejvíce potřebaREDISTRIBUČNÍ = zmenšuje sociální rozdíly mezi obyvateliSTABILIZAČNÍ = zmírňuje cyklické výkyvy v ekonomiceSTIMULAČNÍ = poplatníci vnímají daně jako újmu, stát jim nabízí výhody a úspory Pojem DAŇ, předmět zdanění DAŇ = povinná, neúčelová a nenávratná platba do SR Musíme ji platit Dopředu nevíme na co půjde Nevrací se nám zpět PŘEDMĚT ZDANĚNÍ: Spotřeba (statky a služby)Příjmy FO a PO (důchody)EkologieMajetek nemovitostí Výše daně, způsoby vyjádřeníVýše daní se vypočítává podle s azebVyjádření Relativně (v % - u daní) Absolutně (v Kč – u lihu)Sazba daní Proporcionální d.= daň roste přímo úměrně s daňovým základem (daň FO a PO) Progresivní d.= daň roste rychleji než daňový základ Degresivní d.= daň roste pomaleji než daňový základ Poplatník a plátcePoplatník = ten, kterého daň zatěžujePlátce = ten, který daň odvádí U daní z příjmu FO a PO Daňový rezident = platí daň plynoucí z ČR i ze zahraničí, týká se to osob, které mají trvalý pobyt v ČR, nebo zde strávili minimálně 183 dní v roceDaňový nerezident = platí daně z příjmu pouze z ČR Daňová přiznání a způsoby placení daní, zamezení dvojího zdaněníPředepsaný formulář, ve kterém plátce nebo daňový poplatník uvádí veškeré skutečnosti potřebné pro výpočet daněŘádné daňové přiznání – podané přiznání před datem splatnostiOpravné daňové přiznání – pokud najdeme v DP chybu, ale stejně ho podáme před datem splatnostiDodatečné daňové přiznání – pokud najdeme chybu a podáme ho déle než je datum splatnosti Způsoby placení Zálohově = neznáme daň. základ, ale stát potřebuje během roku příjmy do SR Po skončení zd. období = měsíčně, čtvrtletně, ročně Splátkově = po dohodě s FÚ

Témata, do kterých materiál patří