Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Inflace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

25.

Inflace

- spojená s růstem tržních cen a se snižováním koupěschopnosti peněz

- pro celkovou úroveň výrobků a služeb zavádíme pojem CENOVÁ HLADINA

- pomocí měření cenové hladiny zjišťujeme zda cenová úroveň vykazuje pokles

nebo vzestup

- je spojen s růstem cenové hladiny

- DAFLACE – celková hladina poklesla

- k měření cenové hladiny používáme cenové indexy a nejrozšířenější je tzv.

INDEX SPOTŘEBITELSKÝCH CEN – určuje výběr reprezentativního koše výrobků

a služeb, které se ocení cenami produkce toho roku, který sledujeme a

základu ( rok předešlý )

- zahrnuje výdaje domácností

Vypočítáme ho :

EPtqo

CPI = * 100 %

Epoqo

Př.

Výdaje domácností – dva druhy zboží. V roce t množství 12 za 10Kč. Jestliže v roce t+1 :

. t ………… 12 Ks / 10Kč pivo

12 Ks / 10Kč kola

. t+1 …… 12 Ks / 10Kč pivo

12 Ks / 9Kč kola

12*12 + 12*9

CPI = * 100

12*10 + 12*10

1 rok – CPI = 105% došlo k 5% vzrůstu inflace

r ………… míra inflace

CPIt+1 - CPIt

r = * 100

CPIt

2 rok = CPI = 109% oproti roku t

CPIt+2 – CPIt+1

r =

CPIt+1

R = 3,81%

Problémy, které jsou spojeny s používáním indexu :

1) výběr reprezentativního koše zboží

2) index neodráží změny všech cen, ale jenom koše

DEFLÁTOR GDP ( IMPLICITNÍ CENOVÝ DEFLÁTOR )

IPD = NOMINÁLNÍ GDP * 100 - popisuje lépe inflaci

REÁLNÝ GDP

Vyšší vypovídací schopnost, protože popisuje ceny všech výrobků vyrobené za určité období.

Formy inflace

Několik způsobů - A) ZJEVNÁ ( OTEVŘENÁ )

B) BLOKOVANÁ ( POTLAČOVANÁ )

C) SKRYTÁ

adA) hovoříme tehdy jestli dochází k růstu cen

adB) vzestup cenové hladiny je blokován, ale příčiny inflace zůstávají

uchovány : - černý trh

- existence → nedostatkového zboží

adC) není zachycena cenovým indexem ( koš není vybrán vhodně )

Další dělení :

1) MÍRNÁ – tempo růstu nepřekračuje tempo růstu výkonu

2) PÁDIVÁ – tempo růstu cenové hladiny je vyšší než růst výkonu ekonomiky,

klesá kupní síla peněz

3) HYPERINFLACE – cenová hladina roste nezávisle na tempu růstu výroby,

peníze jsou znehodnoceny, přestávají plnit své funkce

Témata, do kterých materiál patří