Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
slovíčka 2.lekce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (99.74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Magasin m. Obchod Boutique f. Butik Vetements m., pl. Oblečení Beau Krásný, hezký D’accord Souhlasím Copain m. Kamarád Robe f. Šaty Pantalon m. Kalhoty Cher, chere Drahý, drahá Chaussures f., pl. Boty Couter Stát (peníze) Manteau m. Kabát Taille f. Velikost Soldes m., pl. Slevy Bijoux m., pl. Šperky Connaitre Znát, poznat Orange

Barva samostatně je mužského rodu, ve spojení s „coleur“ ženský rod.

-le rouge

-le couleur rouge

Oranžová Gris(e) Šedý(á) Jaune Žlutá Rouge Červená Beige Béžová Violet (te) Fialový(á) Rose Růžová Bleu(e) Modrý(á) Blanc(he) Bílý(á) Marron, Brun(e) Hnědý(á)

Je ne comprends pas, qu’est-ce que c’est?

Nerozumím, co to je?

C’est super beau!

To je hrozně hezké!

Et tu as quel age?

A ty máš kolik let?

Exatecement!

Přesně!

Et toi, tu as des freres et soeurs?

A ty, máš bratry nebo sestry?

C’est pas possible!

To není možné!

J’adore...

Zbožňuju...

Regarde!

Podívej!/Dívej!

Combien ca coute?

Kolik to stojí?

C’est cher!

To je drahé!

Trop belles!

Příliš dobré!

Ca va!

To jde!/Jde to!

J’achéte!

Kupuju!

Tu achetes quelque chose?

Ty si něco kupuješ?

Oui, pourquoi pas.

Ano, proč ne.

Tiens, essaie.

Podívej, vyzkoušej si to!

Alors?

Takže?

OK, j’achéte!

Ok, kupuju!

J’ai de la chance!

Mám štěstí!

De quelle couleur est...?

Jakou barvu má...?

Quelle est votre couleur préférée?

Která je vaše oblíbená barva?

Ma couleur préférée est...

Moje oblíbená barva je...

str. 22-23

Rencontrer Potkat Pratiquer Praktikovat Forme négative f. Zápor Négation f. Zápor Pronom personnel m. Osobní zájmeno Verbes m., pl. Slovesa Singulier Jednotné číslo Pluriel Množné číslo

str. 24-25

Pere - papa m. Otec – táta Fils m. Syn Frere m. Bratr Oncle- tonton m. Strýc – strejda Cousin m. Bratranec Neveu m. Synovec Grand-pére – papi m. Dědeček – děda Petit-fils m. Vnuk Mari m. Manžel Enfants m.,pl. Děti Grands-parents m.,pl. Prarodiče Marié –e Ženatý, vdaná Divorcé –e Rozvedený –á Mere - maman f. Matka – máma Fille f. Dcera Soeur f. Sestra Tante – tatie f. Teta Cousine f. Sestřenice Niece f. Neteř Grand-mere – mamie f. Babička Petite fille f. Vnučka Femme f. Manželka Parents m.,pl. Rodiče Veuf m. Vdovec Veuve f. Vdova Célibataire Svobodný Séparé –e Odloučený –á

Je n’ai pas de frere, ni de soeur.

Nemám bratra ani sestru.

Je suis enfant unique.

Jsem jedináček.

C’est moi.

To jsem já.

str. 26 – 27

Acteur – trice m. – f. Herec – herečka Agriculteur m. Zemědělec Agricultrice f. Zemědělkyně Directeur m. Ředitel Directrice f. Ředitelka Instituteur m. Učitel na zš Institutrice f. Učitelka na zš Avocat m. Advokát Avocate f. Advokátka Commercant m. Obchodník Commercante f. Obchodnice Employé m. Zaměstnanec Employée f. Zaměstnankyně Étudiant m. Student Étudiante f. Studentka Macon m. Zedník Maconne f. Zednice Chanteur m. Zpěvák Chanteuse f. Zpěvák Chomeur m. Nezaměstnaný Chomeusse f. Nezaměstnaná Coiffeur m. Kadeřník Coiffeuse f. Kadeřnice Serveur m. Číšník Serveuse f. Servírka Vendeur m. Prodavač Vendeuse f. Prodavačka Cuisinier m. Kuchař Cuisinere f. Kuchařka Infirmier m. Ošetřovatel Infirmiere f. Ošetřovatelka Plombier m. Instalatér Plombiere f. Instalatérka Informaticien m. Informatik Informaticienne f. Informatička Électricien m. Elektrikář Électricienne f. Elektrikářka Mécanicien m. Mechanik Mécanicienne f. Mechanička Musicien m. Hudebník Musicienne f. Hudebnice Dentiste m.,f. Zubař,ka Journaliste m.,f. Novinář,ka Économiste m.,f. Ekonom,ka Architecte m.,f. Architekt,ka Sécretaire m.,f. Sekretář,ka Ingénieur m. Inženýr Ingénieure f. Inženýrka Professeur m. Učitel Professeure f. Učitelka Entrepreneur m. Podnikatel Entrepreneure f. Podnikatelka Écrivain m. Spisovatel Medecin m. Lékař Travail, métier m. Práce, povolání Profession f. Profese Chanter Zpívat Dessiner Kreslit, navrhovat Employer Zaměstnávat Enseigner Vyučovat Etre au chomage Být nezaměstnaný Exercer Vykonávat (povolání) Faire Dělat S’occuper de Zabývat se, starat se (o) Travailler Pracovat Bureau m. Úřad, kancelář Boutique f. Obchod, butik Cabinet m. Ordinace Chantier m. Staveniště École f. Škola Entreprise f. Podnik, společnost Hopital m. Nemocnice Magasin m. Obchod Usine f. Továrna

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály